Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Vu Lan

Wednesday, May 18, 201100:00(View: 33213)
Kinh Vu Lan

Reader's Comment
Sunday, July 27, 201416:54
Guest
Nam mo a di da phat.thay tung nghe hay lam.nghe rat vao hon cua chung con .NAM MO A DI DA PHAT
Sunday, June 15, 201416:09
Guest
Con muốn học tung kinh khi den chua va diên mà con không biết học o dau.con muon ban phát giao gui vào mail cho con bai khan dc không.con xin cảm ơn.
Friday, August 31, 201207:00
Guest
uoc gi co ai tai nhung bai cua thay len tat ca ma cau mong dung co bi xuoc nhu kinh nay
Thursday, August 30, 201207:00
Guest
neu thay co them cai chuong tot hon ti nua thi tren ca tuyet voi
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 20638)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 19603)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 31195)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27387)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 30514)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM