Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Vịnh Xuân

Sunday, January 1, 201709:05(View: 12281)
Vịnh Xuân
XUÂN VÃN
(Trần Nhân Tông)

Thuở bé chưa từng rõ sắc không,
Xuân về hoa nở rộn trong lòng.
Chúa Xuân nay bị ta khám phá,
Chi ếu trải, giường Thiền, ngắm cánh hồng.
*************

NHẤT CHI MAI
(Thiền Sư Mãn Giác)

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cuời
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành maiSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 24045)
(View: 26317)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant