Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,835,224

Mục Liên Cứu Mẹ

Friday, May 6, 201100:00(View: 100916)
Mục Liên Cứu Mẹ

Thích Hạnh Nghĩa sinh năm 1968 tại Đà Nẵng, VN. Xuất gia năm 1990, thọ Sa Di năm 1994; Thọ Tỳ Kheo năm 1996; tốt nghiệp Cơ Bản Phật Học tại Trường Phật Học Phổ Đà Đà Nẵng. Bắt đầu học và viết nhạc từ năm 1986. Hiện đang tu học tại Chùa Vu Lan, TP Đà Nẵng.


Mục Liên Cứu Mẹ - Nhạc và lời: khuyết danh - Trình bày: Thích Hạnh Nghĩa
Trích từ CD Lạy Phật Quan Âm

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ