Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hướng Bóng Từ

Friday, May 13, 201100:00(View: 125842)
Hướng Bóng Từ


Hướng Bóng Từ
Trình bày: Lệ Thu
Trích từ Album Mùa Sen Nở
Reader's Comment
Monday, May 4, 201523:48
Guest
Tác giả bài ca nầy là Minh Lạc (Đặng sĩ Hỷ), nay là pháp sư Thích Nhật Tấn, viết năm 1953 khi còn là huynh trưởng GĐPT Chánh Tín, chùa Phước Hòa, Bàn Cờ, Saigon. Đây là GĐPT đầu tiên tại Miền Nam Việt Nam,
do Anh Tống Hồ Cầm sáng lập, Cụ Mai Thọ Truyền làm Bác Gia trưởng, HT Thiện Hòa làm Cố vấn Giáo hạnh.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant