Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nghe Thầy Thuyết Kinh

Friday, June 10, 201100:00(View: 75337)
Nghe Thầy Thuyết Kinh

Nghe Thầy Thuyết Kinh

Chế lời: Thích Trí Giải

Trình bày: Thanh Trì

Từ bài: Tâm Sự Đời Tôi

Tác giả: Thanh Sơn

 

Nghe Thầy thuyết kinh,

Con đã ngộ thêm cuộc đời

Khi chưa hiểu rằng,

Cuộc đời lắm nẻo đau thương

Tình yêu ích kỷ chỉ khổ đau

Tình yêu luyến ái đã hại nhau

Quyết tâm tu hành

Làm thêm đẹp trong tâm

Giải thoát ngàn sau

Khi vừa biết tu,

Con thấy đường tu thật đẹp

Không vướng bụi trần,

Cuộc đời không có bi ai

Niệm kinh Bát Nhã, Di Đà Kinh

Trở về cảnh giới Di Đà tâm

Tây Phương đây rồi

Niềm an lạc nơi tâm,

Con thấy tuyệt vời

 

ĐK:

 

Quan Âm Bồ Tát tỏa lòng từ

Đạo lành ban khắp xóa đau thương

Để vòng, sinh tử dứt vương mang.

Nguyện cầu đấng Pháp Vương Từ Tôn

Tương lai con quyết chí hành trì

Đạo mầu con giáo hóa chúng sinh

Diệt trừ nghiệp chướng bởi vô minh

Tìm về pháp tánh con hằng mong

Con trì Pháp Hoa, mới biết Phật tâm là gì?

Ba Thừa chỉ một, chỉ một Phật Tánh trong tâm

Là cao quý nhất như “Hạt Châu”

Tịnh tâm con thấy khi trì kinh

Phút giây tuyệt vời

Hòa tâm vào không gian con thấy an lành


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant