Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tình Pháp Duyên Tăng

Sunday, April 15, 201200:00(View: 46760)
Tình Pháp Duyên Tăng

Tình Pháp Duyên Tăng

Nhạc sĩ: Xuân Tiên - Lời: Chí Tâm
Trình bày:
Chí TâmNgười từ đâu đem tới, pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền, trầm luân đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Phật đà đem soi sáng.

ĐK: Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên kệ kinh chuyên cần của chúng tu.

Người từ khi vô thủy đắm say trần duyên, buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chuyện hạnh phúc. Hãy xa lánh khổ đau, hướng tâm quay về tìm phương giải thoát, giải thoát.
ĐK: Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên kệ kinh chuyên cần của chúng tu.

Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô. Ta gieo cây lành trái ngọt mai sau. (Nam mô, nam mô) Còn mê còn chấp say trong luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ, vui sướng chi, sao không lo tu rèn tâm luyện chí. (Tu đi, tu đi)

Ngày nào về thăm quê cũ. Ở phương trời tây đạo tràng của đức Di Đà là nơi Lạc Quốc. Có chim hót líu lo, líu lo. Biết bao lời ca phật pháp. (phật pháp, phật pháp.)

ĐK: Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
(Đừng đắm say danh lợi chỉ thêm ưu phiền vào cuộc đời thôi, người ơi người ơi!)

Mùi đời còn bao cay đắng, đắm say mà chi. Ta cùng về chốn Liên Đài, từ bi bác ái.
(Có chim hót líu lo líu lo biết bao lời ca phật pháp, phật pháp phật pháp)

ĐK: Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
(Đừng đắm say danh lợi chỉ thêm ưu phiền vào cuộc đời thôi)

Cùng góp lời ca đem câu kinh phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh (Nam mô)
Ta gieo cây lành trái ngọt mai sau (Nam mô, Nam mô) Còn mê còn chấp say trong luân hồi
Tham sân si kia làm ta đau khổ, vui sướng chi
Sao không lo tu rèn tâm luyện chí
(tu đi tu đi)

Ngày nào về thăm quê cũ
Ở phương trời tây, đạo tràng của đức Di Đà là nơi Lạc Quốc
(Có chim hót líu lo líu lo biết bao lời ca phật pháp, phật pháp phật pháp)
Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
(Đừng đắm say danh lợi chỉ đem ưu phiền vào cuộc đời thôi)
Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
(Đừng đắm say danh lợi chỉ thêm ưu phiền vào cuộc đời thôi, vào cuộc đời thôi, người ơi người ơi.)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant