Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Chân Ngã Di Đà

Thursday, November 11, 201000:00(View: 97756)
Chân Ngã Di Đà

CHÂN NGÃ DI ĐÀ

 Lời Việt: Vũ Ngọc Toản

Ca sĩ: Tú Linh

 Vì cuộc sống chúng sanh quay cuồng, bao nhục vinh khổ đau khôn lường, tham ái sân ngã mạn luôn vấn vương. Tựa con sóng nhấp nhô không dừng, bao giờ ngưng hỡi tâm hư vọng? Nay thấy thân vô thường mà xả buông. Đường trần thế hóa ra thiên đường, khi lòng thương xóa tan căm hờn, an trú câu Di Đà muôn trái tim. Nhìn kẻ dữ xét soi tâm mình, trông hiền nhân gắng tu cho bằng, tinh tấn trong tu hànhđộ sanh. Dẫu cho đời ta bao xót xa, ta vững tin vào Phật Đà, thường tỉnh giác luôn khẩn thiết nhiếp tâm về Tây Phương từ hôm nay. Vượt qua ái hà, lìa xa ý tà. Trao dồi đức hạnh Như Lai, đêm ngày Di Đà không phai, để tâm mãi mãi Bồ đề khai.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant