Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,691,384
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Kinh Niệm Phật Ba La Mật

26 Tháng Năm 201200:00(Xem: 48435)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật
Ý kiến bạn đọc
02 Tháng Chín 201510:13
Khách
0909.935.128

- Kinh Na Tiên nói: "Ví như hột cát nhẹ, bỏ xuống nước liền chìm. Trái lại tảng đá dù nặng to, nếu được thuyền chở, có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng thế, nghiệp tuy nhẹ nếu không được Phật cứu độ, tất bị luân hồi, tội chướng dù nặng bao nhiêu, được Phật tiếp dẫn sẽ sanh về Cực Lạc." Theo đoạn kinh đây, ta thấy môn Niệm Phật là pháp có thể đới nghiệp vãng sanh, vì nhờ tha lực. Tảng đá lớn ví cho sức nghiệp nặng to, thuyền chở ví cho nguyện lực của Phật. Vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham, sân, si, e không được vãng sanh...
17 Tháng Tư 201516:51
Khách
Con chua hieu duoc kinh, hien tai con dang muon nghe.
23 Tháng Tám 201410:59
Khách
A di da phat
25 Tháng Bảy 201207:00
Khách
em danh nhap khong duoc... xinh cac huynh kiem tra lai va goi giup em ten dang nhap la phaphanh150880 pass em vao khong duoc va hoi am ve dia chi mail giup em. nguyenthienquocuy@yahoo.com.vn
cam on cac huynh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 3084)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(Xem: 1849)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 4373)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(Xem: 3920)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(Xem: 9147)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 10092)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(Xem: 66536)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(Xem: 43563)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 22026)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 40332)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(Xem: 26170)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 57930)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(Xem: 50003)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(Xem: 101204)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(Xem: 41195)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(Xem: 28762)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(Xem: 33648)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(Xem: 50267)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(Xem: 24380)
Tọa Thiền Và Công Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(Xem: 188095)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 47472)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(Xem: 48594)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 49099)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 28315)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(Xem: 35049)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(Xem: 27843)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(Xem: 24659)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(Xem: 27385)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(Xem: 24793)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(Xem: 26685)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(Xem: 17643)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(Xem: 39545)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 48024)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 92105)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(Xem: 38050)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(Xem: 28206)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 75829)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 35783)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 23599)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 19073)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 33933)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 100312)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 26823)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 33713)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 21832)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(Xem: 20339)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(Xem: 16880)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(Xem: 28344)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(Xem: 15766)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(Xem: 22080)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(Xem: 21242)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(Xem: 120575)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(Xem: 29412)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(Xem: 17030)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(Xem: 10052)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(Xem: 39596)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(Xem: 12343)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(Xem: 25238)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(Xem: 23787)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(Xem: 18524)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
Quảng Cáo Bảo Trợ