Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Khóa An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Bát Nhã Do GHPGVNTNHK Tổ Chức Từ 19-30/6/2012

Friday, June 22, 201200:00(View: 10861)
Khóa An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Bát Nhã Do GHPGVNTNHK Tổ Chức Từ 19-30/6/2012


Khóa An Cư Kiết Hạ 2012 Tại Chùa Bát Nhã - California

Do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức

Từ ngày 19-30/6/2012


ancuchuabatnha

 

Mời xem hình ảnh: Ngày Khai Mạc Khóa An Cư

Hình ảnh: Chư Tăng Ni An Cư ngày 20/6/2012

Hình Ảnh Chân Dung Chư Tôn Đức Tăng Ni An Cư Tại Chùa Bát Nhã ngày 23/6/2012

Lễ Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức Và Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Tại Chùa Bát Nhã ngày 23/6/2012

Hình ảnh Chư Tăng Ni Khất Thực Trong Khóa ACKH Tại Chùa Bát Nhã Ngày 24/6/2012

Hình Ảnh An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Bát Nhã Ngày 29/6/2012

Lễ Tự Tứ An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Bát Nhã 2012

 

an_cu_chua_bat_nha__23_

DIỄN VĂN KHAI MẠC KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ

TẠI ĐẠO TRÀNG CHÙA BÁT NHÃ

Phật lịch: 2556- 2012


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch: Chư tôn Hòa Thượng Thiền chủ, chư tôn Hòa Thượng Hóa Chủ, chư Tôn Hòa ThượngThượng Tọa, Đại đức Tăng Ni.

Kính thưa chư vị Thiện hữu tri thức, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý Thiện nam tín nữ Phật tử.

Kính thưa liệt quý vị,

Để thắp sáng hình ảnh đức Thế Tôn và hàng Thánh chúng còn tại thế, cũng như bảo tồn và phát huy tinh thần câu hội và hòa hợp Tăng Già, hàng năm GHPGVNTN Hoa Kỳ luôn tổ chức khóa an cư kiết hạ. Đây là thời gian để Chư Tôn đức Tăng Ni vân tập về một trú xứ cùng tiến tu đạo nghiệp, vun bồi giới đức làm hành trang, tư lương trên bước đường tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

An cư kiết hạ là một pháp môn tu cho hàng đệ tử xuất gia thể hiện lòng từ bi hộ mạng sinh linh, giữ gìn giới luật và làm tăng trưởng giá trị sống hòa hợp như nước với sữa của hàng Chúng Trung Tôn. Đồng thời, an cư kiết hạ cũng là thời gian, nhơn duyên cho hàng đệ tử tại gia phát tâm hộ pháp, tạo lấy phước lạc cho chính mình.

Đặc biệt năm nay, khóa an cư kiết hạ được tổ chức tại chùa Bát Nhã do Hòa Thượng Hóa chủ Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch nội vụ GHPGVNTNHK phát tâm bảo trợ. Trong nhân dịp này, kính nguyện chư đại Tăng thanh tịnh, hòa hiệp trong Tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ, bằng tấm lòng thành thiết, bằng ý lực trang nghiêm nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư vị Già lam Thánh chúng, Hộ pháp Thiện thần gia bị cho công trình xây dựng chùa Bát Nhã được hanh thông thành tựu viên mãn. Đây là Phật sự mang tính lịch sử hoằng dương Phật pháp nơi hải ngoại.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Chúng ta được quyền tin tưởng và hi vọng rằng, ngày nào giới luật của Phật dạy còn được duy trì gìn giữ một cách nghiêm mật bởi chúng Tăng. Ngày nào đời sống luôn khởi sắc, hòa hợp tin yêu giữa cá nhân Tăng đối với cộng đồng Tăng chân thật, quí kính, hòa ái trong tinh thần thượng tôn giới luật, thì ngày đó, Phật pháp được xương minh, chánh pháp được trường lưu, giữa cuộc vô thường, sinh diệt.

Hôm nay, chúng ta làm lễ khai mạc khóa an cư kiết hạ tại đạo tràng chùa Bát Nhã thì cũng có nghĩa là tất cả chư Tôn đức Tăng Ni khai mở tinh thần tu tập cho thế hệ kế thừamãi mãi ngàn sau.

Mùa an cư kiết hạ năm nay, như chúng ta thấy, nơi ăn, chốn ở, cũng như các phương tiện khác đều giới hạn, khiêm tốn. Nhưng sự giới hạn và khiêm tốn ấy đã gói trọn tấm lòng hi sinh của Hòa Thượng Hóa chủ, chẳng quản khó khăn, không nài mệt nhọc, tích cực lo cho tròn tất cả phương tiện có được cho khóa an cư kiết hạ năm nay. Chừng ấy không thôi, cũng đủ biểu tỏ tấm lòng tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức của ngài rồi. Do vậy, phương tiện tuy đơn sơ, nhưng tấm lòng thuần hậu, kính mong đại Tăng thùy từ xót thươnglượng thứ.

Thành kính đảnh lễ 10 phương chư Phật luôn thầm gia hộ cho đạo tràng an cư kiết hạ được thập phần viên mãn. Và chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng Thiền chủ cùng đại chúng, pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành.

Đồng cầu nguyện chư vị Thiện nam tín nữ, quý Phật tử phát tâm hộ trì khóa an cư kiết hạ cùng bửu quyến vô lượng an khang, cát tường như ý.

Chân thành kính cảm ơn chư vị truyền thông báo chí, quý Phật tử tại địa phương cũng như các vùng phụ cận luôn được an khang, sở cầu như nguyện

NAM MÔ THÀNH TỰU TRANG NGHIÊM CÔNG ĐỨC PHẬT

Ban Chức Sự Trường Hạ
Ngày 19/06/2012Ban Tổ Chức Trường Hạ An Cư

 

Ban Chứng Minh

HT. Thích Thắng Hoan - HT.Thích Minh Tâm

HT. Thích Chơn Thành - HT. Thích Nguyên Lai

 

Thiền Chủ

HT. Thích Thắng Hoan

 

Phó Thiền Chủ

HT. Thích Tín Nghĩa, - HT. Thích Nguyên An

 

Tuyên Luật Sư

HT. Thích Đổng Tuyên


Sám Chủ

HT. Thích Phước Thuận - HT. Thích Nhật Quang

 

Ban Hóa Chủ

HT. Thích Nguyên Trí - HT. Thích Giác Sĩ

HT. Thích Minh Mẫn - HT. Thích Thiện Long

 

Ban Giáo Thọ

HT. Thích Thắng Hoan, HT. Thích Tín Nghĩa, HT. Thích Nguyên An

HT. Thích Trí Đức, HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Đổng Tuyên

HT. Thích Nguyên Siêu, TT. Thích Minh Dung, TT. Thích Hạnh Tuấn

TT. Thích Đồng Trí, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ.


Ban Thư Ký

HT. Thích Nguyên Siêu _ Tổng thư Ký

TT. Thích Nhựt Huệ _ Trưởng Ban

TT. Thích Thánh Minh _ Phó Ban

 

Ban Điều Hợp

TT. Thích Nhật Trí – TT. Thích Minh Dung

TT. Thích Hạnh Tuấn - ĐĐ.Thích Đồng Trực

Đạo Hữu: Quảng Phước - Huỳnh Tấn Lê

 

Ban Quản Chúng Tăng Ban Quản Chúng Ni:
TT. Thích Đồng Trí Ni Sư Thích Nữ Giới Châu
TT. Thích Minh Hậu Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm
TT. Thích Định Quang Ni Sư Thích Nữ Quảng Tịnh
Sư Cô Thích Nữ Như Thủy

Duy Na & Duyệt Chúng do chư Tăng đảm trách
Hành Đường do chư Ni đảm trách

 

Ban Cung Nghinh: ĐH Nguyên Lượng, ĐH Nhật Toàn, ĐH Minh Thanh, ĐH Nguyên Khanh


Ban Chung Cổ: ĐH Lệ Đức_ Đặng Văn Chương , ĐH Như Hòa_Tôn Thất Vui, ĐH Võ Văn Tam.


Ban Tiếp Lễ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh, Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ, Sư Cô Thích Nữ Chơn Viên


Ban Hương Đăng: ĐĐ.Như Thuận, Sư Cô Thích Nữ Thông Thành


Ban Hộ Trì An Cư:

Quý Đạo hữu: Trần Tuyết Nhung pd Phổ Ngọc, Nguyễn Thị Lan pd Tâm Xả,

Lưu Quang Dương pd Quảng Thể, Trần Đoan Hạnh pd Diệu Đức, Bùi Thị Tâm Thanh pd Diệu Thành, Trần Thị Hiền pd Quảng Hưng, Dương Thiên Hương pd Bổn Hoa, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Oanh Ngọc pd Nghiêm Ánh Nguyễn Tuyết Sương pd Quảng Huệ An, Nguyễn Thị Trang pd Minh Phú, Chu Mỹ Hạnh pd Đức Thiện.


Ban Tài Chánh: Sư Cô Huệ Chiếu, ĐH Tâm Xả, ĐH Phổ Ngọc, ĐH Thánh Thiện, ĐH Nhuận Sáng, ĐH Diệu Âm Tịnh Ngọc


Ban Thị Giả: Sư Cô Giới Định, Sư Cô Minh Hương, Sư Cô Viên Diệu 


Ban Hành Đường: Sư Cô Lệ Thanh, Sư Cô Lệ Thiện, Sư Cô Lệ Nguyện


Ban Truyền Thông Báo Chí:  TT Thích Minh Tuệ, Phóng viên Thanh Huy, Nguyễn Nghiêm, ĐH Vĩnh Hảo, ĐH Tâm Huy, ĐH Nguyễn Phú Hùng, ĐH Thiện Giác


Ban Trần Thiết: ĐĐ Đồng Trực, ĐĐ Minh Hạnh, ĐĐ Đồng Châu, ĐĐ Nhuận Thư 


Ban Cắm Hoa: ĐĐ Chúc Thông, Sư Cô Nguyên Giác, ĐH Chánh Minh Trí

 

Ban Trai Soạn:

Sư Cô Chúc Hà, Ni Sư Như Hiền, Quý Sư Cô: Như Tín, Tịnh Phước, Chơn Hương, Chơn Như, Hạnh Nguyện, Huệ Tâm ĐH Ngọc Liên, ĐH Quảng Phụng, ĐH Diệu Trinh, ĐH Viên Hồng, ĐH Quảng Hưng, ĐH Quảng Lạc, Hiền Vương, ĐH Viên Diệu, ĐH Thiện Từ và quý Phật Tử chùa Cổ Lâm, cùng với sự hỗ trợ các chùa: Phật Tổ, Giác Ân, Giác Lý, Giác An, Trí Phước, Trí Nghiêm.

 

Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Đại Đức Chúc Hòa, Đại Đức Minh Hoài, ĐH Giác Tâm

 

Ban Phim Ảnh: TT Thích Tuệ Uy, ĐH Giác Tâm, ĐH Minh Thanh, ĐH Tâm Hòa.

 

Ban Trật Tự: ĐH Quảng Thật, ĐH Quảng Tâm, ĐH Quảng Thể Lưu Quang Dương và Thanh Niên Phật Tử Bát Nhã cùng kết hợp với Nhân Viên Security.

 

Ban Vận Chuyển: ĐĐ Nhuận Thủ, ĐĐ Chúc Thông,

 

Ban Y Tế: Bác Sĩ Quảng Minh Huỳnh Tấn Bộ, Dược Sĩ Phạm Kiều Liễu

 

Ban Vệ Sinh: Sư Cô Hỷ An, Sư Cô Huệ Hương, Sa Di Tâm Định, ĐH Tâm Chơn, Thị Tâm

 

 Kính thưa liệt quý vị phát tâm làm công tác thiện nguyện, xin quý vị niệm tình thứ lỗi cho những thiếu sót Tên họ hoặc Pháp Danh của quý vị trong các phân ban, Ban Tổ Chức chân thành cám ơn.

 


Chương Trình

AN CƯ KIẾT HẠ

Tại Chùa Bát Nhã

(từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012)

 

Thứ Ba, Ngày 19 tháng 06 năm 2012

08:30 a.m: Ổn định trú xứ An Cư

12:00 p.m: Thọ Trai

02:00  p.m: Phân bố phòng xá chư Tăng Ni

05:00 p.mTiểu thực

06:00  p.m: Họp Ban Điều Hành GHPGVNTNHK

07:30 p.m: Khai Mạc khóa An Cư, Cung an chức sự

10:00  p.mChỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 20 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Kiết giới An Cư

07:30 a.mĐiểm tâm

08:00  a.m: Chấp tác

09:00 a.mPháp Thoại : HT. Thắng Hoan_ Thiền Chủ

11:30  a.m: Thọ trai

01:00  p.mChỉ tịnh

02:15  p.m: Thức chúng

03:00  p.mTụng Kinh

05:30 p.m: Dược Thực

06:30 p.mTrì chú Đại Bi

07:30  p.mPháp thoại : HT. Đỗng Tuyên_Tuyên Luật Sư

09:30  p.m: Hô canh tọa thiền

10:00  p.mChỉ tịnh

Thứ Năm, Ngày 21 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiềnCông phu

07:30 a.mĐiểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.mPháp Thoại : HT. Tín Nghĩa_Quyền Chủ Tịch

11:30 a.m: Thọ trai

01:00  p.mChỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00  p.mTụng Kinh 

05:30  p.m: Dược Thực

06:30  p.mTrì chú Đại Bi

07:30  p.mPháp Thoại: TT. Minh Dung

09:30  p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.mChỉ tịnh

Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiềnCông phu

07:30 a.mĐiểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.mPháp Thoại: HT. Phước Thuận

11:30 a.m: Thọ trai

01:00  p.mChỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00  p.mTụng Kinh 

05:30  p.m: Dược Thực

06:30  p.mTrì chú Đại Bi

07:30  p.mPháp Thoại: TT. Nhật Trí

09:30  p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.mChỉ tịnh

Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Truyền Cụ Túc Giới

07:30 a.m: Điểm tâm

09:00 a.m: Khai giảng khóa tu học của Phật tử (hội trường Jerome Center)

10:30 a.m: Lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ Sư & cố đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang và lễ chú nguyện khởi công xây dựng chùa Bát Nhã

12:30 p.m: Thọ trai

02:00  p.mPhật Pháp vấn đáp (tại hội trường Jerome Center) Chư vị Pháp Sư:

 HT. Thắng Hoan, HT. Phước Thuận, HT. Nguyên An, HT. Đỗng Tuyên.

03:00  p.mTụng Kinh 

05:30  p.m: Dược thực

07:00 p.m: Giảng Bồ Tát giới: HT. Đỗng Tuyên

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiềnCông Phu

07:30 a.mĐiểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

10:00 a.mCổ Phật khất thực & cúng dường cầu phước

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 p.mChỉ tịnh

02:00  p.mPhật Pháp vấn đáp (tại hội trường Jerome Center) Chư vị Pháp Sư:

 HT. Thắng Hoan, HT. Tín Nghĩa, HT. Minh Tuyên, TT. Minh Dung.

03:00  p.mTụng Kinh 

05:30  p.m: Dược thực

06:30  p.m: Trì chú Đại Bi

07:30 p.mGiới đàn truyền Ngũ giới, Thập ThiệnBồ Tát Giới

09:30  p.m: Hô canh tọa thiền

10:00  p.mChỉ tịnh

Thứ Hai, Ngày 25 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh Tọa thiềnCông phu

07:30 a.mĐiểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.m: Pháp Thoại: HT. Nguyên An

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 p.mChỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00 p.mTụng Kinh 

05:30 p.m: Dược thực

06:30 p.m: Trì chú đại bi

07:30 p.mPháp Thoại: TT. Hạnh Tuấn

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.mChỉ tịnh

Thứ Ba, Ngày 26 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiềnCông Phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.m: Hội Thảo Phật Pháp: TT. Thánh Minh, TT. Minh Hạnh, ĐĐ. Minh Tuệ

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 p.m: Chỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00 p.mTụng Kinh 

05:30 p.m: Dược thực

06:30 p.m: Trì chú đại bi

07:30 p.mPháp thoại: Sư Bà Diệu Từ

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 27 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiềnCông Phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.mPháp Thoại: HT. Nguyên Siêu

11:30 a.m: Thọ trai

01:00  a.m: Chỉ tịnh

02:15  p.m: Thức chúng

03:00  p.mTụng Kinh 

05:30  p.m: Dược thực

06:30  p.mTrì chú Đại Bi

07:30  p.m: Hội Thảo Phật Pháp: Chư Tăng Ni An Cư

09:30  p.m: Hô canh tọa thiền

10:00  p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Năm, Ngày 28 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô Canh tọa thiềnCông Phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:30 a.mPháp Thoại: TT Minh Dung

11:30 a.m: Thọ trai

01:00  p.m : Chỉ tịnh

02:15  p.m : Thức chúng

03:00  p.mTụng Kinh 

05:30  p.m: Dược Thực

06:30  p.m: Trì chú Đại Bi

07:30  p.m: Pháp thoại: TT. Đồng Trí 

09:30  p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiềnCông Phu

07:30 a.mĐiểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.mPháp Thoại Chư Tăng: HT. Đỗng Tuyên

 Pháp Thoại Chư Ni: Ni sư Tn. Giới Châu 

11:30 a.m: Lễ Trai Tăng mãn hạ

01:00  p.mChỉ tịnh

02:15  p.m: Thức chúng

03:00  p.mTụng Kinh 

05:30  p.m: Dược thực

06:30 p.mTrì chú Đại Bi

07:30  p.mPháp thoại Tổng kết: HT. Nguyên Siêu.

09:30  p.m: Hô canh tọa thiền

10:00  p.mChỉ tịnh.

Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Chư Tăng Tự Tứ

07:30 a.mĐiểm tâm & Kết thúc khóa An Cư

11:00 a.m: Đại nhạc hội mừng ngày khởi công xây Chùa Bát Nhã

 

 

Ban Tổ Chức Khóa An Cư.

Kính Thông Báo

Chư Tôn Đức Ni Tham Dự Khóa An Cư

Ngày 20 - 30 Tháng 6 Năm 2012 Tại Chùa Bát Nhã

----- o0o -----

 

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG

 

STT Pháp Hiệu

 

01 HT Thích Thắng Hoan

02 HT Thích Tín Nghĩa

03 HT Thích Nguyên Lai

04 HT Thích Phước Thuận

05 HT Thích Nguyên An

06 HT Thích Nguyên Trí

07 HT Thích Minh Mẫn

08 HT Thích Minh Tuyên

09 HT Thích Nguyên Siêu

10 HT Thích Thông Hải

11 HT Thích Nhật Quang

12 HT Thích Thiện Long

13 HT Thích Thông Hải

13 TT Thích Minh Dung

14 TT Thích Hạnh Tuấn

15 TT Thích Phước Minh

16 TT Thích Đồng Trí

17 TT Thích Nhật Trí

18 TT Thích Nhật Huệ

19 TT Thích Tâm Hậu

20 TT Thích Huệ Thành

21 TT Thích Tâm Thành

22 TT Thích Minh Hậu

23 TT Thích Định Quang

24 TT Thích Thánh Minh

25 TT Thích Trí Thọ

26 TT Thích Minh Hạnh

27 Đ Đ Thích Phước Định

28 Đ Đ Thích Tuệ Chiếu

29 Đ Đ Thích Quảng Thuận

30 Đ Đ Thích Nhuận Thư

31 Đ Đ Thích Minh Quang

32 Đ Đ Thích Minh Tuệ

33 Đ Đ Thích Quảng Nguyên

34 Đ Đ Thích Tâm Lương

35 Đ Đ Thích Pháp Tánh

36 Đ Đ Thích Đức Không

37 Đ Đ Thích Nhuận Tánh

38 Đ Đ Thích Nhuận Đàn

39 Đ Đ Thích Giác Pháp

40 Đ Đ Thích Đồng Châu

41 Đ Đ Thích Minh Hạnh

42 Đ Đ Thích Đồng Trực

43 Đ Đ Thích Minh Chánh

44 Đ Đ Thích Chúc Thông

45 Đ Đ Thích Chúc Thiền

46 Đ Đ Thích Quảng Nghiêm

47 Đ Đ Thích Minh Độ

48 Đ Đ Thích Đạt Ma Khả Thanh

49 Đ Đ Thích Phước Hội

50 Đ Đ Thích Chúc Hòa

51 Đ Đ Thích Tịnh Hạnh

52 Đ Đ Thích Hạnh Trí

53 Đ Đ Thích Quảng Định

54 Đ Đ Thích Nguyên Bình

55 Đ Đ Thích Thiện Tài

56 Đ Đ Thích Thiện Thành

57 Đ Đ Thích Tâm Hòa

58 Đ Đ Thích Nhuận Đức

59 Đ Đ Thích Thiện Thái

60 Đ Đ Thích Minh Dật

61 Đ Đ Thích Nguyên Đạt

62 Đ Đ Thích Quảng Văn

63 Đ Đ Thích Nhuận Thủ

64 Đ Đ Thích Linh Nhẫn

65 Đ Đ Thích Mãn Từ

66 Đ Đ Thích Quảng Hành

67 Đ Đ Thích Quán Từ

68 Đ Đ Thích Minh Trí

69 Đ Đ Thích Giác Kiến

70 Đ Đ Thích Báo Thiện

71 Đ Đ Thích Quảng Hỷ

72 SD Thích Tâm Định

73 SD Thích Hoàng Minh

74 SD Thích Như Quang

75 SD Thích Thường Nguyên

76 SD Thích Thường Chiếu

 

Chư Tôn Đức Ni

01 Thích Nữ Tâm Cảnh

02 Thích Nữ Như Tâm

03 Thích Nữ Giới Châu

04 Thích Nữ Hà Liên

05 Thích Nữ Ý Liên

06 Thích Nữ Minh Nguyệt

07 Thích Nữ Như Minh

08 Thích Nữ Quảng Liên

09 Thích Nữ Giới Hương

10 Thích Nữ Nguyên Bổn

11 Thích Nữ Như Niệm

12 Thích Nữ Nhật Hạnh

13 Thích Nữ Nhựt Hiếu

14 Thích Nữ Giới Định

15 Thích Nữ Nhật Nhan

16 Thích Nữ Như Thuận

17 Thích Nữ Như Bảo

18 Thích Nữ Như Quang

19 Thích Nữ Chơn Viên

20 Thích Nữ Như Thủy

21 Thích Nữ Nghiêm Liên

22 Thích Nữ Diệu Điền

23 Thích Nữ Quảng Tịnh

24 Thích Nữ Đức thường

25 Thích Nữ Tuệ Từ

26 Thích Nữ Lệ Thanh

27 Thích Nữ Nguyên Hương

28 Thích Nữ Như Nguyên

29 Thích Nữ Tâm Khai

30 Thích Nữ Tịnh Phước

31 Thích Nữ Tánh Không

32 Thích Nữ Huệ Thảo

33 Thích Nữ Chơn Huệ

34 Thích Nữ Chơn Hương

35 Thích Nữ Hạnh Như

36 Thích Nữ Viên Tịnh

37 Thích Nữ Tịnh Nhơn

38 Thích Nữ Thanh Châu

39 Thích Nữ An Mỹ

40 Thích Nữ Quảng Thành

41 Thích Nữ Lệ Ý

42 Thích Nữ Nguyên Diệu

43 Thích Nữ Huệ Thông

44 Thích Nữ Huệ Tâm

45 Thích Nữ Như Tín

46 Thích Nữ Trung Châu

47 Thích Nữ Như Thành

48 Thích Nữ Chúc Kim

49 Thích Nữ chơn Như

50 Thích Nữ Như An

51 Thích Nữ Liên Diệp

52 Thích Nữ Thông Thành

53 Thích Nữ Hoa Khai

54 Thích Nữ Nguyện Liên

55 Thích Nữ Đức Huy

56 Thích Nữ Lệ Thanh

57 Thích Nữ Tịnh Đức

58 Thích Nữ Như Thiện

59 Thích Nữ Nguyên Giác

60 Thích Nữ Diệu Liên

61 Thích Nữ Tịnh Viên

62 Thích Nữ Thiện Từ

63 Thích Nữ Từ Đạo

64 Thích Nữ Phước Quang

65 Thích Nữ Phước Mỹ

66 Thích Nữ Trung Thiện

67 Thích Nữ Chơn Giác

68 Thích Nữ Huệ Hằng

69 Thích Nữ Thanh Thiện

70 Thích Nữ Thanh Liên

71 Thích Nữ Hạnh Nguyện

72 Thích Nữ Tịnh Nguyện

73 Thích Nữ Quảng Thịnh

74 Thích Nữ Hoa Tâm

75 Thích Nữ Huệ Thiện

76 Thích Nữ Như Hạnh

77 Thích Nữ Lệ Trí

78 Thích Nữ An Phước

79 Thích Nữ Như Thanh

80 Thích Nữ Như Minh

81 Thích Nữ Diệu Thuận

82 Thích Nữ Tâm Hòa

83 Thích Nữ Chong Do

84 Thích Nữ Chân Phụng

85 Thích Nữ Liên Hiền

86 Thích Nữ Huệ Từ

87 Thích Nữ Minh Hương

88 Thích Nữ Trung Tuệ

89 Thích Nữ Minh Chiếu

90 Thích Nữ Viên Tường

91 Thích Nữ Tuệ Tâm

92 Thích Nữ Diệu Hương

93 Thích Nữ Như Ý

94 Thích Nữ Tịnh Thiện

95 Thích Nữ Nguyên Tân

96 Thích Nhẫn Liên

97 Thích Nữ Tánh Hải

98 Thích Nữ Hỷ An

99 Thích Nữ Diệu Nghĩa

100 Thích Nữ Huệ Ngọc

101 Thích Nũ Liên Thịnh

102 Thích Nữ Lệ Thiện

103 Thích Nữ Huệ Hương

104 Thích Nữ Lệ Nguyện

105 Thích Nũ Như Tín

106 Thích Nữ Tịnh Hoàng

107 Thích Nữ Từ Đức

108 Thích Nữ Huệ Hương

109 Thích Nữ Phước Nhẫn

110 Thích Nữ Thanh Phi

111 Thích Nữ Như Hiền

112 Thích Nữ Trí Hòa

113 Thích Nữ Từ Đạo

114 Thích Nữ Đức Thành

115 Thích Nữ Tuệ Đăng

116 Thích Nữ An Thiện

117 Thích Nữ Quảng Đạo

118 Thích Nữ Thiện Ngộ

119 Thích Nữ Phổ Diệu

120 Thích Nữ Quảng Phục

121 Thích Nữ Như Quang

122 Thích Nữ Như Tịnh

123 Thích Nữ Từ Nguyện

124 Thích Nữ Huệ Tâm

125 Thích Nữ Thông Ân

126 Thích Nữ Diệu Hoa

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 572)
Pháp thoại: Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng nhân lễ Phật đản PL.2567 tại chùa Phước Duyên – Huế
(View: 789)
Tôi từng nghe trong Kinh Du Hành của Trường A-hàm Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ-kheo rằng, “Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi Pháp, chớ nương tựa nơi khác.”
(View: 1076)
Kính bạch chư tôn trưởng lão Hoà Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Kính thưa quý cư sĩ Thức giả, quý cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quý đồng hương Phật tử cùng toàn thể quý vị nhân viên nhà hàng Brodard.
(View: 942)
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
(View: 1255)
Trong pháp hội này, đầu tiên, hãy cho phép tôi được nói đôi lời về giáo chỉ tu Phật (được cho là) làm động cơ phát triển tâm thức; trước khi ta bàn luận đến bản chất tâm hay tôn giáo:
(View: 1351)
Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là “Đạo Phật với Thanh niên”. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi, hay tùy theo thành phần xã hội khác nhau.
(View: 1238)
Kinh Pháp Hoa xuất hiện trong Tam tạng giáo điển Phật giáo ngoài những điểm chung, kinh còn có những điểm độc đáo và đặc biệt riêng, nên khiến kinh không phải chỉ là Pháp mà còn là Diệu pháp.
(View: 3277)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 11175)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 14795)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 7898)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 4798)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật ĐàNhư Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 8414)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 3087)
Thư Cung Thỉnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư Về Nguồn kỳ 12, Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức từ ngày 15 đến 18/10/2020
(View: 3220)
Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019 (Updated ngày 6/3/2019) Kính mời Đại chúng tại các địa phương đến tham dự.
(View: 20128)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2019
(View: 7199)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
(View: 20833)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 6779)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(View: 2752)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018 tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii
(View: 15719)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 12689)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(View: 2674)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 năm 2018 sẽ được khai diễn tại địa điểm: Gesamtschule an der Erft - Aurinstrasse 59 - 41466 Neuss - Đức quốc
(View: 4211)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 16/03/2018)
(View: 5475)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 - 2018 được tổ chức thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018
(View: 9977)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(View: 11676)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 17340)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(View: 8666)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(View: 4938)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 08/07/2017)
(View: 4209)
Khóa tu được tổ chức từ ngày 20 đến 30/7/2017 tại Tu Viện Kim Sơn, Tp. Morgan Hill, California
(View: 10660)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(View: 3373)
Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017 (Ấn Độ, Népal, Thái Lan, Lào, Đại HànNhật Bản)
(View: 20146)
Chương Trình Tu HọcHành HươngẤn Độ, Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Nhật Bản trong thời gian 46 ngày từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017
(View: 3403)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 17/03/2017)
(View: 4331)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017
(View: 6139)
Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ IV từ Thứ Sáu 14 Đến Chủ Nhật 16 tháng 10, 2016 tại Chùa Phật Ân Minnesota
(View: 6507)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 6/9/2016)
(View: 9807)
Do HT Thích Tánh Thiệt làm trưởng Ban Tổ Chức từ ngày 25/07 - 03/08/2016
(View: 6315)
Khóa Tu Học Phật Pháp vào dịp Lễ Hội Quán Thế Âm từ ngày 20 đến 23 tháng 10/2016
(View: 29492)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 12393)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè Lần II-2016 Tại San Jose, California do Chùa Thiên Trúc tổ chức
(View: 9704)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
(View: 14409)
Được tổ chức tại: Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ - từ ngày 10 đến 12/6/2016
(View: 5132)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6 sẽ được tổ chức ngay tại Little Saigon, từ ngày 21/7 đến 24/7/2016.
(View: 17434)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016
(View: 19072)
Kính cung thỉnh Quý Ngài thân lâm đến chùa Khánh Anh để cùng kiết giới cũng như an cư kiết đông từ ngày 04 đến 10/01/2016.
(View: 11748)
Thời gian: Từ thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2015, đến thứ Bảy ngày 02/01/2016
(View: 11136)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc, cùng Chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ và các nước Âu Châu
(View: 13694)
Hàng người dài bất tận, im lặng, chăm chú nhìn vào ngọn nến cầm trên tay và theo dõi từng bước chân, đi tới, đi tới mãi…, dưới bầu trời đêm vắng lặng...
(View: 12982)
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel; Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.
(View: 28159)
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
(View: 11513)
Thiền học bằng Anh ngữ miễn phí mỗi Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 26/7/2015 lúc 9:30AM đến 12:00PM
(View: 21654)
Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss.
(View: 8163)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức PL.2559 - DL. 2015
(View: 19942)
Khóa tu học được tổ chức Từ 9:00 AM, Thứ Sáu, ngày 17 đến 6:00 PM, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 07/2015
(View: 16008)
Được tổ chức tại San Diego, CA, ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2015
(View: 8976)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 tại Neuss (Đức quốc) từ ngày 20 - 30.07.2015
(View: 18289)
Đại Lễ Phật Đản năm nay vào hai ngày thứ bảy 16.5 và chủ nhật 17.5.2015
(View: 14594)
Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 03/05/2015 tại các tiểu bang Oklahoma, Philadelphia, Florida và Toronto Canada
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant