Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V

Thursday, July 30, 201506:19(View: 28103)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V
Banner-Khoa-Tu 720Baner Thanh Kinh Cung Nghinh 720
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V
được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108
từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
----------
Download pdf "Tài liệu Khóa Tu Học"
PDF "Nghi Thức Tụng Niệm"
-----------

Thời Khóa Biểu Thuyết Giảng


Khóa

Buổi

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Khóa 1

Sáng

TT. Tín Mãn 09:30-11:00

Thiểu DụcTri Túc
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Tâm Hòa 09:30-11:00

Vô Thường

Buổi giảng chung cho Phật tử:

09-10:00 am

Trưởng Ban Tổ Chức

 "Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội  Chúng"


Phật Pháp

Vấn Đáp:

10-11:30 am

Tất cả Giáo Thọ Sư

và cung thỉnh:

HT Thắng Hoan

HT Tín Nghĩa

HT Phước Thuận

HT Nguyên An

HT Nguyên Trí

HT Thiện Long…

Chứng minh

Chiều

NS. Giới Hương 14:30-16:00

Nhân Quả
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Nhuận Dung  14:30-16:00

Luân Hồi

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa 2

Sáng

TT. Nhật Châu 09:30-11:00

Tứ Chánh Cần {Xem: Đề cương bài học}

TT. Hải Chánh 09:30-11:00

Ngũ Căn, Ngũ Lực

 {Xem: Đề cương bài học}

Chiều

TT. Tín Mãn 14:30-16:00

Tứ Như Ý Túc
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Nhật Châu14::30-16:00

Tứ Niệm Xứ {Xem: Đề cương bài học}

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa 3

Sáng

HT. Thông Hải 9:30-11:00

Kinh An Ban Thủ Ý
{Xem: Đề cương bài học}

TT. Thông Triết 09:30-11:00

{Xem: Thiền giúp tan khổ đau}

Chiều

HT. Bổn Đạt 14:30-16:00

Kinh Bát Đại Nhân Giác

NS. Giới Châu 14:30-16:00

Nhân SinhVũ Trụ Quan Phật Giáo

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

Khóa Chuyên

Đề

Sáng

TT. Đức Trí 09:30-11:00

Triết lý và tín ngưỡng của Pháp môn Niệm Phật
{Xem: Đề cương bài học}

HT. Nguyên Siêu 09:30-11:00
Tam Pháp Ấn - Sự thật luôn hiện hữu bây giờ và ở đây.

Chiều

HT. Nguyên Hạnh 14:30-16:00

Giảng Kinh Người Áo Trắng

TT. Tâm Thành 14:30-16:00

Thiền tập trong đời sống hằng ngày
{Xem: Đề cương bài học}

Tối

Tụng Kinh / Tọa Thiền (Chánh Điện)

 

 

 

 

 

Lớp

Anh Ngữ

Người Lớn

TT. Minh Hạnh

TT. Minh Hạnh

TT. Minh Hạnh

Trẻ em

SC. Thiện Ngọc

SC. Thiện Ngọc

SC. Thiện Ngọc

 

 

 

 

 

Khóa Tăng Ni

Sáng

HT. Thái Siêu

09:30-11:00

(Luật)

HT. Nguyên Siêu

09:30-11:00

Sứ mạng của Tăng Già trên con đường Hoằng pháp.

Hội thảo

hoặc Trà Đàm

Chiều

Thuyết trình/Hội thảo

14:30-16:00

(chủ đề do Ban Giám Học đề nghị)

HT. Thái Siêu

14:30-16:00

(Luật)

Tối

HT. Nguyên Hạnh

19:00-21:00

(đề tài tùy chọn)

Thuyết Trình/Hội Thảo

19:00-21:00

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V-2015

~~o0o~~

Thứ Năm,  ngày 06/08/2015:

•  2:00 pm  - 5:00 pm:    Ghi Danh nhận phòng  (Check in)

•  5:30 pm  - 6:30 pm:    Ăn Chiều

•  7:30 pm  - 9:00 pm:    Lễ Khai Mạc gồm có:  Ba hồi chuông;  Ba lời cầu nguyện;

Bài Pháp mở đầu khóa tu: Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội  Chúng.

•  9:15 pm  - 9:45 pm:    Hô Canh;  niệm Phật;  ngồi Thiền

•  10:00 pm: Chỉ Tịnh

 

Thứ Sáu,  ngày 07/08/2015:

•  5:00 am: Thức Chúng

•  5:30 am - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng:

    Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

    Lời Khai Thị.  – Kinh hành trong im lặng; Chụp hình chung

•  8:00 am  - 9:00 am: Ăn Sáng

•  9:30 am  - 11:30 am: Học Phật Pháp (Học Viên tự chọn theo Thời Khóa Biểu Giảng Dạy và Phòng Học 1, 2, 3 cũng như phần tiếng Mỹ.)

•  12:00 pm - 1:00 pm: Thọ Trai: Tụng bài Cúng Dường

•  1:00 pm - 2:00 pm: Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•  2:30 pm - 4:00 pm: Học Phật Pháp

•  5:00 pm - 6:30 pm: Ăn Chiều.

•  7:00 pm- 8:30 pm: Khóa lễ buổi tối:  Kinh Phước Đức.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

    Lời Khai Thị. (Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề.)

•   9:15 pm  - 9:45 pm: Hô Canh;  niệm Phậtngồi Thiền

•   10:00 pm: Chỉ Tịnh

Thứ Bảy,  ngày 08/08/2015:

•   5:00 am:  Thức Chúng

•   5:30 am  - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng: Kinh Tám Điều Giác Ngộ.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

     Lời Khai Thị. – Kinh hành trong im lặng

•   8:00 am - 9:00 am: Ăn Sáng

•   9:30 am  - 11:30 am: Học Phật Pháp

• 12:00 pm  - 1:00 pm: Thọ Trai: Tụng bài Cúng Dường

•   1:00 pm  - 2:00 pm: Thời Niệm Phật  –  Nghỉ Trưa

•   2:30 pm - 4:00 pm: Học Phật Pháp

•   5:00 pm - 6:30 pm: Ăn Chiều

•   7:00 pm - 8:30 pm: Khóa lễ:  Đêm Dâng Đèn Cầu Nguyện Đức Quán Âm. Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.
      Lời Khai Thị
. (Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề)

•   9:15 pm  - 9:45 pm: Hô Canh;  niệm Phậtngồi Thiền

•   10:00 pm: Chỉ Tịnh


Chủ Nhật,  ngày 09/08/2015:

•  5:00 am:  Thức Chúng

•  5:30 am  - 7:30 am: Hô Canh,  Niệm Phật,  Ngồi Thiền. – Khóa lễ buổi sáng: Kinh Người Áo Trắng.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ.

      Lời Khai ThịKinh hành trong im lặng

•   8:00 am - 9:00 am: Ăn Sáng

•   9:00 am - 10:00 am: Buổi giảng cho Đại Chúng tại Chánh Điện.  
      – Chủ đề: Giải Pháp Của Đạo Phật Trong Vấn Đề Bạo ĐộngThiết Lập Hòa Bình

• 10:15 am  - 11:45 pm: Phật Pháp Vấn Đáp

• 12:00 pm  -  1:00 pm: Thọ Trai:  Tụng bài Cúng Dường; Chụp hình chung

• 1:30 pm  -  4:00 pm: Pháp Luận: – Chủ đề: Tại Sao Giới Trẻ Ít Đến Với Đạo Phật ? (Thuyết trình đoàn.)
• 4:30 pm- 6:30 pm: Lễ Bế Mạc  gồm có: Lễ dâng đèn, Lễ cúng dường Đại Tăng, Thời Pháp kết thúc khóa tu: – Chủ đề: Hãy Rực Sáng Lên Hỡi Người Con Phật.  – Giới thiệu: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần VI – 2016. – Đảnh lễ tri ân của Teamwork.

•  6:45 pm - 7:45 pm: Ăn Chiều

 

Thứ Hai,  ngày 10/08/2015:

•  6:00 am: Thức Chúng

•  7:00 am: Ăn Sáng

•  9:00 am: Trả phòng  (Check out)LOGO GHPGVNTN Hoa KyGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ & CANADA

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ - lần V
=============

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội ChúngNam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Kính gởi: Chư Thiện Nam Tín Nữ, Đồng Hương, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử,

Phật sự:  Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ  lần V–2015

Trong niềm hân hoan đón mừng ngày Đản Sinh của Đức Phật, chúng con thành tâm đốt nén hương lòng nguyện cầu cho Thế giới Hòa bình Chúng sanh An lạc. Nhớ tưởng đến hình bóng, nhân cách cao cả của Đấng Từ Phụ, bằng cách phát nguyện tu tậpthực hành những lời dạy cao quý của Ngài. Phẩm vật dâng cúng ngày Phật đản sanh năm nay là KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ  Lần Thứ  V–2015  sẽ được tổ chức tại:

Town and Country Resort Hotel 500 Hotel Circle North., San Diego, CA 92108  

từ Thứ Năm, ngày 06 tháng 08 năm 2015  đến Thứ hai, ngày 10 tháng 08 năm 2015.

Khóa tu học năm nay, qui tụ hàng trăm chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo chư Phật tử tham dự, sẽ là một khóa tu học trang nghiêm, mang lại nhiều giá trịan lạc.

Chúng ta, hãy cùng nhau tham dự để học hỏi giáo pháp hầu mở mang trí tuệ.  Nhờ vào sự hiểu biết đúng đắn về lời dạy của chư Phật chư Tổ sẽ giúp cho chúng ta xoa dịu phần nào nỗi lo sự khổ. Từ nơi thân tâm ngôn hành uy nghiêm của chư Tôn đức Tăng Ni, chư vị Giáo Thọ Sư sẽ là những bài học thân chứng quý giá mà chúng ta không thể tìm được qua kinh sách.

Chúng ta, hãy cùng nhau ngồi thiền, niệm Phật, công phu, bái sám, kinh hành, giúp cho thân tâm chúng ta được thanh tịnh, tiêu trừ nghiệp chướng, để có sự an lạc ngay trong đời sống này.  Từ nơi hội chúng lớn gồm Tăng NiThiện Tín cộng tu như vậy sẽ là những trợ duyên hiếm có cho chúng ta tiến tu đạo nghiệp, tăng thêm phước báo cho cuộc đời, đem lại năng lực mầu nhiệm cho cuộc sống.

Để tìm hiểu thêm tin tức về Khóa Tu Học xin vui lòng truy cập vào các trang mạng:

www.hoavouu.com, www.phapvan.ca, www.hophap.netwww.hongdanh.org,  www.thuvienhoasen.org

   Ngoài danh sách Tự Viện đã nhận ghi danh, muốn biết thêm tin tức xin hoan hỷ liên lạc:

1.    Đại Đức Thích-Hạnh-Tuệ, Tel. (619) 278-9837 Địa chỉ: 4333 – 30th Street., San Diego, CA 92104

2.   Ni Sư Thích-Diệu-Tánh, Tel. (714) 266-4171 Địa chỉ: 11502 Daniel Ave., Garden Grove, CA 92840

Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả chúng con vững tiến trên con đường giải thoát, và kính mong chư Thiện nam Tín nữ Phật Tử ghi danh tham dự Khóa Tu cho thật đông đảo.

Nam-mô Thường-Tinh-Tấn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát

Mùa Phật Đản 2559 – California, ngày 05 tháng 05 năm 2015

BanĐiềuHành

{Phiếu ghi danh Tăng Ni}
{Phiếu ghi danh Phật tử}
============

THÔNG BÁO SỐ I - GHI DANH
{Xem bản PDF để in}

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: Chư Thiện nam, Tín nữ, Đoàn sinh Gia đình Phật tử.

Thừa hành quyết định của Đại Tăng vào ngày 31 tháng 5 năm 2014 tại San Diego về việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V - 2015, Ban Điều Hành đã bắt đầu làm việc trong ba tháng qua để chuẩn bị cho Khóa Tu Học. Đây là con đường hiệp lực của Chư Tăng Ni và Thiện nam Tín nữ để duy trì, phát triển và truyền bá giáo pháp Như-Lai trên vùng đất Bắc Mỹ. Sự hội tụ của một hội chúng lớn trong tu học là nguồn năng lựcphước đức vô biên cho chính chúng tacộng đồng Phật giáo ở quê hương này.

Ban Điều Hành xin trân trọng gửi đến chư quý liệt vị một số tin tức quan trọng sau đây:


1. Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V - 2015 sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort
Hotel, 500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06 tháng 08 năm 2015 đến Thứ Hai ngày 10 tháng 08 năm 2015.


Bắt đầu nhận ghi danh từ ngày 06 tháng 09 năm 2014 đến ngày 06 tháng 06 năm 2015.
Nếu chư vị đã có quyết định tham dự, xin ghi danh sớm để giữ chỗ, vì thời gian Khóa Tu Học rơi vào tháng hè nên số học viên tham dự sẽ tăng lên nhiều, nhưng số phòng thuê ở khách sạn có giới hạn.

2. Như các Khóa Tu Học trước đây, xin các học viên hoan hỷ đóng góp phần chi phí ăn ở khách sạn, trong suốt 4 ngày diễn ra Khóa Tu Họccúng dường Đại Tăng với số tịnh tài như sau: $300 cho một người lớn; nếu tham gia tu học cùng gia đình, chi phí cho người lớn thứ nhất là $300, những người lớn còn lại mỗi người xin đóng $200; trẻ em đi theo cha mẹ hoặc người giám hộ xin đóng góp $150 cho mỗi em.

3. Nội dung Khóa Tu Học gồm 50% thời gian để tu tập và 50% cho việc học Giáo pháp

trong ấy có các lớp giảng bằng tiếng Anh cho người lớn và trẻ em. Một khóa tu học có chiều sâu và thích hợp cho đại chúng chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi lạc.


4. Ban Điều Hành mời gọi chư Huynh Đệ Học Viên đóng góp ý kiến cho Khóa Tu Học hoặc có thắc mắc xin vui lòng liên lạc qua 3 phương cách:

a) Email: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ - tuedang79@gmail.com

b) Telephone: NS. Thích Diệu Tánh - (714) 266-4171

c) Thư gửi qua bưu điện: 11502 Daniel Ave. Garden Grove, CA 92840


5. Để phổ biến rộng rãi khóa tu học, Ban Điều Hành mời gọi chư Huynh Đệ Học Viên

nguyện làm người đưa tin, giới thiệu khóa tu đến các huynh đệ khác. Nếu phát tâm làm việc này, xin liên lạc qua email: teamworkbacmy5@gmail.com


6.
Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần V - 2015 gồm:

a) Cố Vấn: HT. Thái Siêu, HT. Nguyên Siêu, HT. Thông Hải

b) Teamwork: HT. Thiện Long, TT. Tâm Hòa, TT. Tâm Tường, TT. Minh Dung, ĐĐ. Hạnh Tuệ, ĐĐ. Thường Tịnh, NS. Giới Châu, NS. Huệ Nghiêm, NS. Diệu Tánh, NS. Chơn Viên, SC. Thiền Tuệ.

c) Cố Vấn Pháp Lý: Dr. Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê


7. Chư Huynh Đệ Học Viên có thể tìm những tin tức khóa tu qua các websites Phật giáo

Bắc Mỹ: www.hoavouu.com , www.phapvan.ca , www.hophap.net , www.hongdanh.org , www.facebook.com/khoatuhocphatphapbacmyv

Cầu xin Tam Bảo gia hộ cho Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ V-2015 được thuận duyên, hiệp lựcnhất tâm.

Phật lịch 2558 - California, ngày 05 tháng 09 năm 2014

Ban Điều Hành

-----------------

Địa Điểm Ghi Danh

{Xem bản PDF để in}

Địa điểm ghi danh chính:

Thành Phố

Chùa

Liên Lạc

Phone

Địa Chỉ

San Diego, CA

Chùa Phật Đà

ĐĐ. Hạnh Tuệ

(619) 283-7655

(619) 278-9837

4333 –  30th  Street.

San Diego,  CA  92104

tuedang79@gmail.com   

Garden Grove, CA

Thiền Tịnh Đạo Tràng

NS. Diệu Tánh

(714) 638-0989

(714) 266-4171

11502  Daniel Ave.

Garden Grove,  CA  92840

dieutanhthich@yahoo.com  

CANADA

Chùa Phổ Đà

HT. Bổn Đạt

(613) 231-2516 (819) 665-0259

1002  Somerset Street.

West Ottawa, Ontario  K1R-6R9

CANADA   

thichbondat_thgl@yahoo.com   

Chùa Pháp Vân

TT. Tâm Hòa

(905) 712-8836

(905) 507-0961

420  E. Traders Blvd.

Mississauga, Ontario  L4Z-1W7

CANADA

thichtamhoa@gmail.com


Ngoài ra, để tiện việc ghi danh, Học Viên có thể liên lạc những trú xứ ở địa phương gần mình:

Thành Phố

Chùa

Liên Lạc

Phone

Địa Chỉ

Albuquerque, NM

Chùa Hội Phước

TT. Thánh Minh

(505) 266-0325

8624  SE. Zuni  Road.

Albuquerque,  NM  87108 hoiphuoctemple@gmail.com

Anaheim, CA

Đa Bảo Buddhist

Temple

ĐĐ. Như Hải

(626) 203-3888

2671  W. Cerritos Ave.

Anaheim,  CA  92804

dabaotemple@yahoo.com

Aloha, OR

Tu Viện Ấn Quang

TT. Thích Ẩn Long

(503) 372-6091

18255 SW Johnson St.,

Aloha, OR 970006

thichanlong@yahoo.com

Chatsworth, CA

Thiền Viện Chân

Không

HT. Thông Hải

(805) 304-6607

20372  Devonshire Blvd.

Chatsworth, CA  91311

chankhongtv@aol.com

Chicago, IL

Chùa Quang Minh

TT. Minh Hạnh

(773) 275-6859

4429  N. Damen Ave. 

Chicago,  IL  60625

thichminhhanh92@yahoo.com

De Leon Spring, FL

Chùa Hoằng Pháp

TT. Nguyên Hải

(386) 333-1245

6180  State  Road.

De Leon Spring,  FL  32130

El monte, CA

Tu Viện Hộ Pháp

TT. Tuệ Uy

(626) 377-1103

3084  Lashbrook Ave.

El Monte,  CA  91733

tuvienhophap@gmail.com

Fremont, CA

Niệm Phật Đường

Fremont

HT. Thái Siêu

(510) 623-9485

4273  Solar Way.

Fremont,  CA  94538

thaisieu@yahoo.com

Garden Grove, CA

Hoa Lâm Thiền Viện

SC. Trí Minh

ĐH. Tuệ Quảng

(714) 391-2708

(714) 803-4397

13071  Brookhurst  St. # 195

Garden Grove, CA  92843

Chùa Khánh Hỷ

ĐĐ. Pháp Tánh

NS. Tuệ Từ

(714) 333-8924

(714) 875-4176

10502  Orangewood Ave.

Garden Grove, CA 92840

anhdao1958@yahoo.com

Chùa Phổ Linh

SC. Thiền Tuệ

(714) 204-8933

11612  Dale  St.

Garden Grove. CA 92841 putixin1980@yahoo.com

 

Gainesville, FL

 

A Nan Temple

 

TT. Đức Thông

 

(352) 872-8250

2120 SE 15th St.,

Gainesville, FL 32641

anan_monastery@yahoo.com

 

 

Thành Phố

Chùa

Liên Lạc

Phone

Địa Chỉ

Honolulu,  HI

Thiền Viện

Chân Không

HT. Thông Hải

(808) 373-4608

1105  Hind Luka Dr.

Honolulu,  HI  96821

chankhongtv@aol.com

Irving,  TX

Tổ Đình

Từ Đàm Hải Ngoại

HT. Tín Nghĩa

(972) 986-1019

615  N.  Gilbert Road.

Irving,  TX  75061–6240

tudamhaingoai@yahoo.com

Kansas city,  MO

Chùa Đại Bi

SC. Hoa Đạo

(816) 920-7633 (816) 663-4147

1614  White Ave.

Kansas City,  MO  64126  

Lakewood,  CO

Chùa Tây Thiên

TT. Nguyên Chơn

(303) 942-1390

7777  Morrison Rd.,

Lakewood, CO 80227

Lake City,  GA

Chùa Hải Ấn

NS. Huệ Nghiêm

(404) 643-2785

5375  Sanders Road.

Lake City,  GA  30260

huenghiem@hotmail.com

Las Vegas,  NV

Chùa Ưu Đàm

SC. Trí Hòa

(702) 260-0479 (410) 340-6964

7255  West Meranto Ave.

Las Vegas,  NV 89178 uudamtemplelv@yahoo.com

Long beach,  CA

Chùa Phật Tổ

ĐĐ. Thường Tịnh

(562) 810-1983

(562) 599-5100

908  Orange Ave.

Long Beach,  CA 90813

toantoan83@yahoo.com

Louisville,  KY

Chùa Từ Ân

ĐĐ. Hạnh Lý

ĐĐ. Quảng Thọ

(502) 375-3249

4600  S. 6th Street.

Louisville, KY 40214 chuatuanky@gmail.com

Minnesota, MN

Chùa Phật Ân

ĐH. Trí Viên

Phạm Anh Toàn

(651) 334-4724

475  Minnesota Ave.  P.O  Box 13628 Maket Place, Roseville,  MN  55113-0682 | trivien@hotmail.com

North Hills, CA

Phật Học Viện

Quốc Tế

TT. Minh Chí

(818) 893-5317

9250  Columbus Ave.

North Hills,  CA  91343

thichminhchi@yahoo.com

Northglenn, CO

Chùa Long Quang

NS. Giới Châu

(303) 350-7252

10660  Rosalie  Dr.

Northglenn, CO  80233

tngioichau@yahoo.com

Ontario, CA

Chùa Quang Thiện

ĐH. Quang Tuệ

(909) 917-6530

704  East  “E” Street.

Ontario,  CA  91764

huynphu@yahoo.com

Orlando, FL

Chùa Pháp Vũ

TT. Nhật Trí

(407) 277-7262

716  N. Dean Road.

Orlando,  FL  32825

sunya2548@yahoo.com

Pensacola, FL

Chùa Diệu Đế

SC. Chơn Nguyên

(805) 225-6490

9603  Nims Lane.

Pensacola,  FL  32514

Perris, CA

Chùa Hương Sen

NS. Giới Hương

(951) 657-7272

(951) 616-8620

19865  Seaton Ave.

Perris,  CA  92570

huongsentemple@gmail.com

Philadelphia, PA

ĐH.

Nguyễn Văn Quang

Pd: Đồng Pháp

(215) 410-2545

1113  Glenview Street.

Philadelphia,  PA  19111 qvnguyen09@hotmail.com

Rosemead, CA

Chùa Xá Lợi

NS. Nhật Nhan

(626) 572-0389

(714) 548-9958

2751  Del Mar Ave.

Rosemead,  CA 91770 thichhiennhan@yahoo.com

 

San Marcos, CA

Chùa Viên Quang

TT. Tín Mãn

(760) 727-5569

(408) 664-6078

3394  Linda Vista Dr.

San Marcos,  CA  92078

vienquang@yahoo.com

 

 

 

Sacramento,  CA

Tu Viện Viên Chiếu

TT. Đồng Trí

(916) 267-5965

10801  Calvine Road.

Sacramento,  CA  95803

Chùa Huyền Giác

TT. Minh Hậu

(916) 455-6652  (916) 667-1855

5210 – 58th  Street.

Sacramento,  CA  95820

Chùa Thanh Lương

NS. Minh Huệ

(916) 428-4871

3261  Trentwood Way.,

Sacramento, CA  95822

nhumy@yahoo.com

 

 

 Thành Phố

Chùa

Liên Lạc

Phone

Địa Chỉ

 Sacramento,  CA

Chùa Kim Linh

ĐĐ. Tâm Chỉnh

(916) 236-8281

6827  Saving Place.

Sacramento, CA  95929

Niemphat1949@yahoo.com

Huynh Trưởng

Tâm Thường Định

(916) 607-4066

9084 Marble Crest Court.

Sacramento, CA  95829

tamthuongdinh@gmail.com

 San Diego,  CA

Chùa Như Lai

Thiền Tự

HT. Minh Hồi

(619) 563-9009

3340 – 3342  Central Ave.

San Diego,  CA  92105

 

 

 

 

San Jose,  CA

 

Chùa Hồng Danh

ĐĐ.Quảng Thường

(408) 449-5399

1129 Bal Harbor Way.

San Jose, CA 95122

chuahongdanh@yaho.com

Chùa Duyên Giác

TT. Nhật Huệ

(408) 828-5707

97  Foss Ave.

San Jose,  CA  95116

thichnhuthue@yahoo.com

Chùa Phật Quang

NS. Quảng Tịnh

(408) 295-8391

801  N.  15th  Street.

San Jose,  CA  95112

tamdalani108@yahoo.com 

 

Tịnh Xá Ngọc Hòa

 

NS. Tiến Liên

 

(408) 295-2436

766  S.  2nd  Street.

San Jose,  CA  95112

ngochoatemple@gmail.com      

 

 

 

 

 

Santa Ana,  CA

Chùa Bát Nhã

HT. Nguyên Trí

(714) 571-0473

803  Sullivan Street.

Santa Ana,  CA  92704

batnhacali@yahoo.com

Tu Viện Đại Bi

NS. Chơn Viên

(714) 360-5355

3210  W.  5th  Street.

Santa Ana,  CA  92703

chonvien82@yahoo.com

Chùa Kiều Đàm

NS. Nguyên Bổn

(714) 927-8484

1129  S. Newhope Street.

Santa Ana,  CA  92704

Tổng Hội Cư Sĩ

SC. Phước Quang

(714) 653-5192

1612  N. Spurgeon Street.

Santa Ana,  CA  92701

tunhiepphap@yahoo.com

Tổ Đình

Minh Đăng Quang

HT. Minh Tuyên

(714) 437-9511

3010  W.  Harvard Street.

Santa Ana, CA  92704

thichminhtuyen@yahoo.com

Seattle,  WA

 

Chùa Cổ Lâm

 

HT. Nguyên An

 

(206) 723-4741

3503  S. Garham Street.

Seattle,  WA  98118

colamtemple@hotmail.com

Stanton,  CA

Phật Quan Âm

Thiền Tự

TT. Tâm Thành

(714) 892-6838

(714) 488-1178

7922   Santa Catalina Ave.

Stanton,  CA 90680            

 

Sunnyvale,  CA

 

ĐH. Thiện Quỳnh

(408) 636-8913

1382  Socorro Ave. 

Sunnyvale,  CA  94089

thuanvan14725@yahoo.com

Ventura,  CA

Tu Viện An Lạc

HT. Thông Hải

(805) 816-8799

901  S. Saticoy Ave.

Ventura,  CA  93004

chankhongtv@aol.com

Vernon,  CT

Chùa Pháp Hoa

ĐĐ. Thiện Lợi

(806) 896-6999

85  Prospect  Street.

Vernon,  CT  06066

thienloi72@yahoo.com

Westminster, CA

Tịnh Xá Giác Lý

HT. Giác Sĩ

(714) 414-8360

14471  Titus  Street.

Westminster,  CA 92683

tinhxagiacly@yahoo.com

Chùa Trí Phước

HT. Phước Thuận

(714) 899-4671

14722  Givens Place.,

Westminster,  CA 92683

Winchester, CA

Tịnh Xá Thiền Lâm

ĐĐ. Thông Lý

(951) 286-5999

33875  Milan Road.

Winchester,  CA  92596

thichthongly@yahoo.com

Ghi chú: Địa điểm Ghi danh sẽ được cập nhật ở các Thông Báo tiếp đến.

 

-----------------------

Phim Phóng Sự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV

Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại
Town and Country Resort Hotel - 500 Hotel Circle North, San Diego, California 92108
Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.{Xem thêm Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV}
___________________________________________

VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST CONGREGATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA & CANADA

THE FIFTH DHARMA RETREAT IN NORTH AMERICA

APPLICATION FOR THE FIFTH DHARMA RETREAT
{PDF file}

From August 6th to August 10th 2015
Town and Country Resort Hotel - 500 Circle North, San Diego, CA 92108

-----


NAMO SAKYA MUNI BUDDHA

To Board of Director of the Fifth Dharma Retreat in North America:

Last name:_______________ First name:____________ Dharma name:____________________

Address:______________________________________________________________________

City:____________________ State:_____________ Zip code:______________ Country______

Email:________________________________________________________________________

Cell phone: ( ______ )___________________ Home phone: ( _______ )___________________

Person to contact in case of emergency:_____________________ Phone:__________________

  • Fee for Hotel/Retreat:  $300 for each adult.  Family:  The first person: $300, the second or third $200 each.  Children under 12 years old:  $150 each.

Please write check payable to:  Khoa Tu Hoc Phat Phap

Name

Adult /Child

Male/Female

Age

Fee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

$

Transportation:

  • Self

  • Please give us a drive from and to San Diego (SAN) Airport or another airport:_____________  

- Time and Date of arrival:_______ Flight #:__________ From:___________ Airline_________

- Time and Date of leaving:______________ Airline:___________________________________

Date:.............................................                                          Date:........................................

Person Received Application and Fee                                      Applicant name

Signature:______________________                                     Signature__________________________

Place of registering:_____________________________________________________________

 The last day of registration is June 6th, 2015.

 =================================

Announcement Number 1:  ENROLLMENT

NAMO SAKYA MUNI BUDDHA

Dear fellow Buddhists, Buddhist Youths, and Members of Vietnamese Buddhist Youth Associations:

 

Dear Dharma Retreat attendants: 

The Operating Team has been working for three months to prepare for the Fifth Dharma Retreat – 2015.  This is a collaborated way between monastic and lay Buddhists who work together to maintain, develop, and promote the Buddha Dharma in North America.  A gathering of a large community for the Dharma Retreat will generate energy and merit for us and for the Buddhist Community in this society.

Please contribute your great ideas for the Dharma Retreat via three ways: 

  1. Email: Bhikkhu Thích Hạnh Tuệ - tuedang79@gmail.com
  2. Phone:  Bhikkhunis Thích Nữ Diệu Tánh - (714) 266-4171
  3. Mail:  Bhikkhunis Thích Nữ Diệu Tánh - 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840

In order to promote the Dharma Retreat broadly, we would like you to be a sign up location; if you can, please email us at:  teamorkbacmy@gmail.com

The Fifth Dharma Retreat - 2015 will be held:

  Time: From Thursday August 6th to Monday August 10th 2015

Location: Town and Country Resort Hotel - 500 Circle North, San Diego, CA 92108

Enrollment will start on September 6th 2014 through June 6th 2015.

 

Because the Dharma Retreat is in the summer time, participants might increase substantially.  Thus, please enroll as soon as possible since hotel rooms are limited.

The Board of Directors including:

ADVISERS:  The Most Venerable  Thái Siêu, the Most Venerable Nguyên Siêu,

the Most Venerable  Thông Hải

Teamwork: The Most Venerable Thiện Long, Venerable Tâm Hòa, Venerable Tâm Tường, Venerable Minh Dung, Bhikkhu  Hạnh Tuệ, Bhikkhu Thường Tịnh, Bhikkhunis Giới Châu, Bhikkhunis, Huệ Nghiêm, Bhikkhunis Diệu Tánh, Bhikkhunis Chơn Viên, Bhikkhunis Thiền Tuệ.

Legal Adviser: Dr. Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

May the Buddha bless the Fifth Dharma Retreat – 2015 to be easy, united, and successful!

California, Septemeber  4th 2014

The Fifth Dharma Retreat in North America

Board of Directors
  • In America: Please contact Bhikkhu Hạnh Tuệ (619) 283-7655 | Bhikkhunis Diệu Tánh (714) 638-0989
  • In Canada:  The Most Venerable Bổn Đạt (613) 231-2516 | Venerable. Tâm Hòa (905) 712-8836
  • Notice: Please remember to bring your medicine and personal necessary items.

 Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 561)
Pháp thoại: Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng nhân lễ Phật đản PL.2567 tại chùa Phước Duyên – Huế
(View: 783)
Tôi từng nghe trong Kinh Du Hành của Trường A-hàm Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ-kheo rằng, “Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi Pháp, chớ nương tựa nơi khác.”
(View: 1049)
Kính bạch chư tôn trưởng lão Hoà Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Kính thưa quý cư sĩ Thức giả, quý cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quý đồng hương Phật tử cùng toàn thể quý vị nhân viên nhà hàng Brodard.
(View: 934)
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
(View: 1233)
Trong pháp hội này, đầu tiên, hãy cho phép tôi được nói đôi lời về giáo chỉ tu Phật (được cho là) làm động cơ phát triển tâm thức; trước khi ta bàn luận đến bản chất tâm hay tôn giáo:
(View: 1327)
Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là “Đạo Phật với Thanh niên”. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi, hay tùy theo thành phần xã hội khác nhau.
(View: 1213)
Kinh Pháp Hoa xuất hiện trong Tam tạng giáo điển Phật giáo ngoài những điểm chung, kinh còn có những điểm độc đáo và đặc biệt riêng, nên khiến kinh không phải chỉ là Pháp mà còn là Diệu pháp.
(View: 3256)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 11125)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 14754)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 7876)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 4773)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật ĐàNhư Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 8383)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 3076)
Thư Cung Thỉnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư Về Nguồn kỳ 12, Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức từ ngày 15 đến 18/10/2020
(View: 3208)
Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019 (Updated ngày 6/3/2019) Kính mời Đại chúng tại các địa phương đến tham dự.
(View: 20095)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2019
(View: 7171)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
(View: 20810)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 6757)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(View: 2732)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018 tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii
(View: 15684)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 12672)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(View: 2670)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 năm 2018 sẽ được khai diễn tại địa điểm: Gesamtschule an der Erft - Aurinstrasse 59 - 41466 Neuss - Đức quốc
(View: 4204)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 16/03/2018)
(View: 5467)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 - 2018 được tổ chức thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018
(View: 9961)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(View: 11622)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 17300)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(View: 8651)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(View: 4926)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 08/07/2017)
(View: 4204)
Khóa tu được tổ chức từ ngày 20 đến 30/7/2017 tại Tu Viện Kim Sơn, Tp. Morgan Hill, California
(View: 10644)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(View: 3366)
Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017 (Ấn Độ, Népal, Thái Lan, Lào, Đại HànNhật Bản)
(View: 20121)
Chương Trình Tu HọcHành HươngẤn Độ, Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Nhật Bản trong thời gian 46 ngày từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017
(View: 3395)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 17/03/2017)
(View: 4316)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017
(View: 6127)
Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ IV từ Thứ Sáu 14 Đến Chủ Nhật 16 tháng 10, 2016 tại Chùa Phật Ân Minnesota
(View: 6497)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 6/9/2016)
(View: 9783)
Do HT Thích Tánh Thiệt làm trưởng Ban Tổ Chức từ ngày 25/07 - 03/08/2016
(View: 6301)
Khóa Tu Học Phật Pháp vào dịp Lễ Hội Quán Thế Âm từ ngày 20 đến 23 tháng 10/2016
(View: 29426)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 12360)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè Lần II-2016 Tại San Jose, California do Chùa Thiên Trúc tổ chức
(View: 9686)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
(View: 14389)
Được tổ chức tại: Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ - từ ngày 10 đến 12/6/2016
(View: 5109)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6 sẽ được tổ chức ngay tại Little Saigon, từ ngày 21/7 đến 24/7/2016.
(View: 17409)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016
(View: 19033)
Kính cung thỉnh Quý Ngài thân lâm đến chùa Khánh Anh để cùng kiết giới cũng như an cư kiết đông từ ngày 04 đến 10/01/2016.
(View: 11728)
Thời gian: Từ thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2015, đến thứ Bảy ngày 02/01/2016
(View: 11120)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc, cùng Chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ và các nước Âu Châu
(View: 13604)
Hàng người dài bất tận, im lặng, chăm chú nhìn vào ngọn nến cầm trên tay và theo dõi từng bước chân, đi tới, đi tới mãi…, dưới bầu trời đêm vắng lặng...
(View: 12951)
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel; Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.
(View: 11494)
Thiền học bằng Anh ngữ miễn phí mỗi Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 26/7/2015 lúc 9:30AM đến 12:00PM
(View: 21614)
Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss.
(View: 8136)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức PL.2559 - DL. 2015
(View: 19890)
Khóa tu học được tổ chức Từ 9:00 AM, Thứ Sáu, ngày 17 đến 6:00 PM, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 07/2015
(View: 15964)
Được tổ chức tại San Diego, CA, ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2015
(View: 8957)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 tại Neuss (Đức quốc) từ ngày 20 - 30.07.2015
(View: 18253)
Đại Lễ Phật Đản năm nay vào hai ngày thứ bảy 16.5 và chủ nhật 17.5.2015
(View: 14553)
Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 03/05/2015 tại các tiểu bang Oklahoma, Philadelphia, Florida và Toronto Canada
(View: 12227)
Thời gian được tổ chức từ sáng thứ sáu ngày 25/9/2015 đến ngày 27/9/2015 ngày chủ nhật tại FRITZ WALTER-HALLE, Schulstr.30, 64750 Lützelbach
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant