Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,896,941

Compassion

Monday, May 20, 201300:00(View: 34347)
Compassion

Lời Bài Hát:

Praise the Lord, Lord Buddha
Embrace the world with compassion
Praise the Lord, Lord Buddha

*Maha karuniko natho
Hitaya sabbapaninam

*Translation:
The Lord, the Great Compassion
For welfare of all beings

Lời Việt:

Lời khen Ngài, Đức Phật
Ôm thế giới với lòng từ bi
Lời khen Ngài, Đức Phật
* Maha karuniko natho
Hitaya sabbapaninam

Phật, Đại Từ Bi
Đối với an vui của tất cả chúng sanh


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ