Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

He's Here For You and Me

Monday, May 20, 201300:00(View: 25886)
He's Here For You and Me


Lời Bài Hát:

If you have a problem
Don't worry, hand it over to the Buddha
Just listen to Him and you will see the light
to all the darkness and miseries
Gautama Buddha, He's here for you and me
By your side
Day and night
Rain or shine
Gautama Buddha, He's here for you and me
Welcome Him to our hearts till eternity

Lời Việt:

Nếu bạn có một vấn đề
Đừng lo lắng, hãy nói ra với Đức Phật
Chỉ cần nghe Ngài, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng(con đường)
khi bóng tối tất cả và khổ đau ngập tràn
Phật, Ngài ở đây cho bạn và tôi
Bên em
Ngày và đêm
Mưa hay nắng
Phật, Ngài ở đây cho bạn và tôi
Con tôn kính đức Phật trong tâm hồn con cho đến đời đời.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
THƯ MỜI ĐẠI LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ VÀ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU GIẢI OAN BẠT ĐỘ CHẨN TẾ CHO CHƯ VONG LINH NGÀY 09 - 10 THÁNG 12 NĂM 2022 (16 & 17 tháng 11 Âm Lịch)