Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Quan Âm Vô Lượng

Saturday, August 17, 201300:00(View: 13848)
Quan Âm Vô Lượng

Quán Âm Vô Lượng

Tác giả: Lê Minh Hiền, do ca sĩ Võ Thu Nga trình bày
Karaoke Phật Giáo


Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát!
Nam Mô ... Đại Từ Đại Bi...tai lắng nghe nỗi đau trần gian!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi ... mắt thương ... cuộc đời!
Ai lạc loài u tối?
Ai ngụp sâu không lối?
Niệm danh Quán Thế Âm cho ánh dương lên bừng soi!
Niệm danh Quán Thế Âm cho đớn đau mau dần vơi.
Niệm danh Quán Thế Âm cùng chúng sanh khắp mọi nơi!
Niệm danh Quán Thế Âm thường ấm êm... cõi lòng.
Ai chìm trong giông bão?
Ai ngập trong biển lửa?
Niệm danh Quán Thế Âm cho gió mưa thôi cuồng quay.
Niệm danh Quán Thế Âm cho lửa sân vơi tàn mau.
Niệm danh Quán Thế Âm cùng chúng sanh khắp mọi nơi.
Niệm danh Quán Thế Âm thường có...bên... Mẹ hiền.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant