Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,644,610

Hồi Hướng Công Đức

Tuesday, October 8, 201300:00(View: 21045)
Hồi Hướng Công Đức

Hồi Hướng Công Đức

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Trích từ CD "Trường Ca Kinh A Di Ðà"
Phổ nhạc: Võ Tá Hân

Trình bày:
Đình Nguyên; Mai Hậu


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ