Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Cáo PhóChương Trình Tang Lễ Cựu Trung Tướng Tôn Thất Đính - PD Quảng Uy

Tuesday, November 26, 201300:00(View: 12317)
Cáo Phó Và Chương Trình Tang Lễ Cựu Trung Tướng Tôn Thất Đính - PD Quảng Uy


CÁO PHÓ


Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

CHỒNG, CHA, ANH, EM, ÔNG NỘI, ÔNG NGOẠI của chúng tôi là:

Cụ Ông TÔN THẤT ĐÍNH, Pháp danh Quảng Uy

Cựu Trung Tướng QLVNCH

ton_that_dinh


Nguyên:

1955-1957: Tư Lịnh Sư Đoàn II Bộ Binh

1958-1960: Tư Lịnh Sư Đoàn I (Huế) dự khóa chỉ huy Sư Đoàn-Đại Đoàn hỗn hợp Binh chủng tại Okinawa (War College).
1961-1962: Thăng Thiếu Tướng Tư Lịnh Quân Đoàn 2 Vùng 2 Chiến Thuật
1962-1966: Tư Lịnh Quân Đoàn 3 Vùng 3 Chiến Thuật kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn, Chợ Lớn. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Tổng Trưởng Bộ An Ninh kiêm Tư Lịnh Quân Đoàn 3 Vùng 3 Chiến Thuật. Tổng Thanh Tra kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn QLVNCH. Tư Lệnh Quân Đoàn 1 Vùng 1 Chiến Thuật kiêm Đại Biểu Chính Phủ Trung Nguyên Trung Phần.
1967-1968: Đắc cử Thượng Nghị Sĩ VNCH (Liên Danh Hoa Sen). Chủ nhiệm Nhật Báo Công Luận. Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện. Chủ tịch Hội Chủ Báo VN. Tái Đắc cử Thượng Nghị sĩ nhiệm kỳ II.

Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1926 tại Đà Lạt, Việt Nam

Tạ thế ngày 21 tháng 11 năm 2013 nhằm ngày 19 tháng 10 năm Quý Tỵ lúc 2 giờ 25 chiều, tại Orange County, California, USA

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

Linh cữu hiện quàn tại Phòng Số 3, Peek Funeral Home

7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683; Tel. (714) 893-3525

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Sáu, 29/11/2013

-10:00 AM: Lễ Cầu Nguyện - Nhập Quan

-11:00 AM: Đưa Linh Cữu về Lễ Phật tại Chùa Bát Nhã

-12:30 PM: Tiễn Linh Cữu trở lại nhà quàn Peek Family

-1:00 PM - 3:00 PM: Thăm viếngluân phiên cầu nguyện

-3:00 PM - 4:00 PM: Nghi Lễ Phủ Cờ do quý Hội Võ Bị Nam California Trường Võ Bị QGVN

và các Hội Đoàn Quân Đội thực hiện

-4:00 PM - 7:00 PM: Thăm viếngluân phiên cầu nguyện

-7:00 PM - 8:00 PM: Lễ Tịch Điện

Thứ Bảy, 30/11/2013

-8:00 AM: Cúng Trà

-8:30 AM - 12:00 PM: Thăm viếngluân phiên cầu nguyện.

-12:00 PM - 12:30 PM: Tâm tình của thân nhân

-12:30 PM - 1:30 PM: Phân ưu của đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng

-1:30 PM - 2:30 PM: Nghi thức Di Quan

-3:00 PM: Lễ Hoả táng.

-3:30 PM: Lễ an vị linh tại Chùa Bát Nhã

 

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 VỢ 

Bà Quả phụ Tôn Thất Đính nhủ danh Phạm Helene

 

CÁC CON 

Trưởng Nam: Tôn Thất Hoàng Hưng, Vợ: Tôn Thất Lý và các con

Trưởng Nữ: Tôn Nữ Hoàng Linh, Chồng: Hà Thúc Việt Chương và các con

Thứ NamTôn Thất Hoàng Huy, Vợ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và các con

Thứ Nữ: Tôn Nữ Hoàng Lan, Chồng: Hà Ngọc Thạch và các con

CHÁU ĐÍCH TÔN: Tôn Thất Hoàng Việt

CHỊ:

Gia Đình Bà TÔN NỮ THỊ CHI (Canada)

 Cháu: Huỳnh Văn Xuân, vợ và các con

 Cháu: Huỳnh Thị Cúc, chồng và các con

 Cháu: Huỳnh Thị Yến, chồng và các con

 Cháu: Huỳnh Thị My, chồng và các con

 

ANH:

Gia Đình Ông TÔN THẤT ĐỈNH

 Cháu: Tôn Nữ Thị Phượng, chồng và các con

 Cháu: Tôn Nữ Vân Hà, chồng và các con

 Cháu: Tôn Nữ Cẩm Nhung, chồng và các con

 Cháu: Tôn Thất Mộng Giao, vợ và các con

 Cháu: Tôn Thất Hùng, vợ và các con

 Cháu: Tôn Nữ Ngọc Điệp, chồng và các con

 Cháu: Tôn Nữ Quỳnh Nga, chồng và các con

 

CHỊ:

Gia Đình Bà TÔN NỮ THỊ SÂM

 Cháu: Nguyễn Minh Châu, vợ và các con

 Cháu: Nguyễn Thị Liên, chồng và các con

 

EM:

Gia Đình Ông TÔN THẤT ĐÌNH

 Cháu: Tôn Thất Dũng, vợ và các con

 Cháu: Tôn Thất Toàn, vợ và các con

 Cháu: Tôn Thất Quân, vợ và các con

 Cháu: Tôn Nữ Thị Huệ, chồng và các con

 Cháu: Tôn Thất Phụng, vợ và các con

 Cháu: Tôn Thất Hoàng, vợ và các con

 Cháu: Tôn Thất Hoàng Minh, vợ và các con

 

EM:

Gia đình Bà TÔN NỮ THỊ LÊ

 Cháu: Nguyễn Văn C, vợ và các con

 Cháu: Nguyễn Thị B, chồng và các con

ANH: Ô Bà Phạm Ngọc Lộc và Phạm Phương cùng các con, các cháu

CHỊ: Ô Bà Phạm Ly Đàm và Đàm Xuân Oánh cùng các con

CHỊ: Bà Phạm Lệ Lê, JD và Lê Kim Kình ( mãn phần) cùng các con,các cháu

EM: Bà Phạm Lana Đỗ cùng các con,cháu

NGHĨA HUYNH: Bà Qủa phụ Lê Huy Thừa và Đặng Thị Hảo cùng các con, các cháu

 

 CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG - XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

 Đại diện Gia Đình: Hoàng Văn Chương (714) 926-9115

Đại diện điều hợp chương trình cầu nguyện: Thượng Tọa Thánh Minh (714) 675-8226

 

BAN CHỨNG MINH

 Hoà Thượng Thích Thắng Hoan

 Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa

 Hòa Thượng Thích Chơn Thành

 Hòa Thượng Thích Phước Thuận

 Hòa Thượng Thích Giác Lượng

 Hòa Thương Thích Nguyên Trí

 Hoà Thượng Thích Pháp Tánh

 Hòa Thượng Thích Minh Tuyên

 Hoà Thượng Thích Quảng Thanh

 Hòa Thượng Thích Tâm Vân

 Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

 Hoà Thượng Thích Viên Thành

 Hoà Thượng Thích Minh Mẫn

 Hòa Thương Thích Giác Sỹ

 Hòa Thượng Thích Minh Hồi

 Hòa Thượng Thích Thông Hải

 Hoà Thượng Thích Từ Diệu

 Hoà Thượng Thích Nhật Quang

 Hoà Thượng Thích Như Minh

 Hòa Thượng Thích Thiện Long

 Hòa Thượng Thích Huệ Minh

 

BAN TANG LỄ

 Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu (714) 537-0670 

 Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý

 Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California Trường Võ Bị QGVN: Ông Trần Vệ

 Hội Phó Hội Võ Bị Nam California Trường Võ Bị QGVN: Ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh

 Huynh Trưởng Lê Quang Dật

 Cố Vấn đặc trách lộ trình Di Quan: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn

 Cố Vấn đặc trách Nghi LễHòa Thượng Thích Nhật Quang

 Cố Vấn đặc trách Ban Kinh Sư: Hòa Thượng Thích Như Minh

 Cố Vấn đặc trách điều khiển chương trình: Thượng Tọa Thích Minh Dung, Sư Cô Thông Thành

 Đặc trách điều khiển chương trình: Đạo Hữu Hoàng Văn Chương

 Cố Vấn đặc trách phim ảnh: Thượng Tọa Thích Tuệ Uy

 Cố Vấn đặc trách điều hợp chương trình cầu nguyện: Thượng Toạ Thích Thánh Minh

 Cố Vấn đặc trách Trang Trí: Đại Đức Thích Đồng Trực

 Cố Vấn đặc trách âm thanh và đòan xe đưa linh cữu viếng chùa: Đại Đức Thích Pháp Tánh

 Đặc trách Tiếp Tân: Đạo Hữu Nguyễn Thanh Huy, Đạo Hữu Lê Quang Dật

 Ban Trật Tự và Vệ Sinh: Đạo hữu Lưu Quang DươngSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 2022)
Thầy Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal. Thời gian: 15 ngày, từ ngày 14/10 đến ngày 28/10/2023
(View: 353)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 212)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 2104)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 597)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 1682)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1010)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 2922)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 1749)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 1738)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 2082)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 2356)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 1571)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 565)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 1042)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 1410)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 1392)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 2378)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 2976)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 6904)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1898)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 2965)
Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527
(View: 2132)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 1472)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 1692)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 3779)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 3516)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 1685)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 6675)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 1870)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 2607)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 1640)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 1575)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 2539)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 1547)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 2729)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 3469)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 2577)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 1793)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 1856)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 3096)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 2173)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 1463)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 4474)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 4367)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 6107)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 2934)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 2154)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 1720)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 1953)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 5115)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 2984)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2648)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Pakistan, Scotland, Cam Bốt, Hàn Quốc và Mã Lai
(View: 3440)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021
(View: 1582)
Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Tăng già Liên Hữu Việt Mỹ đã diễn ra buổi lễ chính thức chương trình hoằng pháp có danh xưng là VI DIỆU PHÁP MEDIA
(View: 1816)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Cộng Hòa Kalmykia, Ấn Độ, Tích Lan, Hoa Kỳ và Ấn Độ
(View: 3985)
Kính mời Đại chúng tham dự Ngày Hội Trồng Cây, vào lúc 8 giờ 00 sáng, thứ 7, ngày 06/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 4480)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 1589)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Afghanistan
(View: 2118)
Các em có đang học đại học và sinh hoạt tại Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn hãy mau chóng ghi danh
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM