Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
19,613,657

Cáo PhóChương Trình Tang Lễ Cựu Trung Tướng Tôn Thất Đính - PD Quảng Uy

Tuesday, November 26, 201300:00(View: 9982)
Cáo Phó Và Chương Trình Tang Lễ Cựu Trung Tướng Tôn Thất Đính - PD Quảng Uy


CÁO PHÓ


Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

CHỒNG, CHA, ANH, EM, ÔNG NỘI, ÔNG NGOẠI của chúng tôi là:

Cụ Ông TÔN THẤT ĐÍNH, Pháp danh Quảng Uy

Cựu Trung Tướng QLVNCH

ton_that_dinh


Nguyên:

1955-1957: Tư Lịnh Sư Đoàn II Bộ Binh

1958-1960: Tư Lịnh Sư Đoàn I (Huế) dự khóa chỉ huy Sư Đoàn-Đại Đoàn hỗn hợp Binh chủng tại Okinawa (War College).
1961-1962: Thăng Thiếu Tướng Tư Lịnh Quân Đoàn 2 Vùng 2 Chiến Thuật
1962-1966: Tư Lịnh Quân Đoàn 3 Vùng 3 Chiến Thuật kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn, Chợ Lớn. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Tổng Trưởng Bộ An Ninh kiêm Tư Lịnh Quân Đoàn 3 Vùng 3 Chiến Thuật. Tổng Thanh Tra kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn QLVNCH. Tư Lệnh Quân Đoàn 1 Vùng 1 Chiến Thuật kiêm Đại Biểu Chính Phủ Trung Nguyên Trung Phần.
1967-1968: Đắc cử Thượng Nghị Sĩ VNCH (Liên Danh Hoa Sen). Chủ nhiệm Nhật Báo Công Luận. Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện. Chủ tịch Hội Chủ Báo VN. Tái Đắc cử Thượng Nghị sĩ nhiệm kỳ II.

Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1926 tại Đà Lạt, Việt Nam

Tạ thế ngày 21 tháng 11 năm 2013 nhằm ngày 19 tháng 10 năm Quý Tỵ lúc 2 giờ 25 chiều, tại Orange County, California, USA

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

Linh cữu hiện quàn tại Phòng Số 3, Peek Funeral Home

7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683; Tel. (714) 893-3525

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Sáu, 29/11/2013

-10:00 AM: Lễ Cầu Nguyện - Nhập Quan

-11:00 AM: Đưa Linh Cữu về Lễ Phật tại Chùa Bát Nhã

-12:30 PM: Tiễn Linh Cữu trở lại nhà quàn Peek Family

-1:00 PM - 3:00 PM: Thăm viếngluân phiên cầu nguyện

-3:00 PM - 4:00 PM: Nghi Lễ Phủ Cờ do quý Hội Võ Bị Nam California Trường Võ Bị QGVN

và các Hội Đoàn Quân Đội thực hiện

-4:00 PM - 7:00 PM: Thăm viếngluân phiên cầu nguyện

-7:00 PM - 8:00 PM: Lễ Tịch Điện

Thứ Bảy, 30/11/2013

-8:00 AM: Cúng Trà

-8:30 AM - 12:00 PM: Thăm viếngluân phiên cầu nguyện.

-12:00 PM - 12:30 PM: Tâm tình của thân nhân

-12:30 PM - 1:30 PM: Phân ưu của đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng

-1:30 PM - 2:30 PM: Nghi thức Di Quan

-3:00 PM: Lễ Hoả táng.

-3:30 PM: Lễ an vị linh tại Chùa Bát Nhã

 

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 VỢ 

Bà Quả phụ Tôn Thất Đính nhủ danh Phạm Helene

 

CÁC CON 

Trưởng Nam: Tôn Thất Hoàng Hưng, Vợ: Tôn Thất Lý và các con

Trưởng Nữ: Tôn Nữ Hoàng Linh, Chồng: Hà Thúc Việt Chương và các con

Thứ NamTôn Thất Hoàng Huy, Vợ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và các con

Thứ Nữ: Tôn Nữ Hoàng Lan, Chồng: Hà Ngọc Thạch và các con

CHÁU ĐÍCH TÔN: Tôn Thất Hoàng Việt

CHỊ:

Gia Đình Bà TÔN NỮ THỊ CHI (Canada)

 Cháu: Huỳnh Văn Xuân, vợ và các con

 Cháu: Huỳnh Thị Cúc, chồng và các con

 Cháu: Huỳnh Thị Yến, chồng và các con

 Cháu: Huỳnh Thị My, chồng và các con

 

ANH:

Gia Đình Ông TÔN THẤT ĐỈNH

 Cháu: Tôn Nữ Thị Phượng, chồng và các con

 Cháu: Tôn Nữ Vân Hà, chồng và các con

 Cháu: Tôn Nữ Cẩm Nhung, chồng và các con

 Cháu: Tôn Thất Mộng Giao, vợ và các con

 Cháu: Tôn Thất Hùng, vợ và các con

 Cháu: Tôn Nữ Ngọc Điệp, chồng và các con

 Cháu: Tôn Nữ Quỳnh Nga, chồng và các con

 

CHỊ:

Gia Đình Bà TÔN NỮ THỊ SÂM

 Cháu: Nguyễn Minh Châu, vợ và các con

 Cháu: Nguyễn Thị Liên, chồng và các con

 

EM:

Gia Đình Ông TÔN THẤT ĐÌNH

 Cháu: Tôn Thất Dũng, vợ và các con

 Cháu: Tôn Thất Toàn, vợ và các con

 Cháu: Tôn Thất Quân, vợ và các con

 Cháu: Tôn Nữ Thị Huệ, chồng và các con

 Cháu: Tôn Thất Phụng, vợ và các con

 Cháu: Tôn Thất Hoàng, vợ và các con

 Cháu: Tôn Thất Hoàng Minh, vợ và các con

 

EM:

Gia đình Bà TÔN NỮ THỊ LÊ

 Cháu: Nguyễn Văn C, vợ và các con

 Cháu: Nguyễn Thị B, chồng và các con

ANH: Ô Bà Phạm Ngọc Lộc và Phạm Phương cùng các con, các cháu

CHỊ: Ô Bà Phạm Ly Đàm và Đàm Xuân Oánh cùng các con

CHỊ: Bà Phạm Lệ Lê, JD và Lê Kim Kình ( mãn phần) cùng các con,các cháu

EM: Bà Phạm Lana Đỗ cùng các con,cháu

NGHĨA HUYNH: Bà Qủa phụ Lê Huy Thừa và Đặng Thị Hảo cùng các con, các cháu

 

 CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG - XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

 Đại diện Gia Đình: Hoàng Văn Chương (714) 926-9115

Đại diện điều hợp chương trình cầu nguyện: Thượng Tọa Thánh Minh (714) 675-8226

 

BAN CHỨNG MINH

 Hoà Thượng Thích Thắng Hoan

 Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa

 Hòa Thượng Thích Chơn Thành

 Hòa Thượng Thích Phước Thuận

 Hòa Thượng Thích Giác Lượng

 Hòa Thương Thích Nguyên Trí

 Hoà Thượng Thích Pháp Tánh

 Hòa Thượng Thích Minh Tuyên

 Hoà Thượng Thích Quảng Thanh

 Hòa Thượng Thích Tâm Vân

 Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

 Hoà Thượng Thích Viên Thành

 Hoà Thượng Thích Minh Mẫn

 Hòa Thương Thích Giác Sỹ

 Hòa Thượng Thích Minh Hồi

 Hòa Thượng Thích Thông Hải

 Hoà Thượng Thích Từ Diệu

 Hoà Thượng Thích Nhật Quang

 Hoà Thượng Thích Như Minh

 Hòa Thượng Thích Thiện Long

 Hòa Thượng Thích Huệ Minh

 

BAN TANG LỄ

 Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu (714) 537-0670 

 Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý

 Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California Trường Võ Bị QGVN: Ông Trần Vệ

 Hội Phó Hội Võ Bị Nam California Trường Võ Bị QGVN: Ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh

 Huynh Trưởng Lê Quang Dật

 Cố Vấn đặc trách lộ trình Di Quan: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn

 Cố Vấn đặc trách Nghi LễHòa Thượng Thích Nhật Quang

 Cố Vấn đặc trách Ban Kinh Sư: Hòa Thượng Thích Như Minh

 Cố Vấn đặc trách điều khiển chương trình: Thượng Tọa Thích Minh Dung, Sư Cô Thông Thành

 Đặc trách điều khiển chương trình: Đạo Hữu Hoàng Văn Chương

 Cố Vấn đặc trách phim ảnh: Thượng Tọa Thích Tuệ Uy

 Cố Vấn đặc trách điều hợp chương trình cầu nguyện: Thượng Toạ Thích Thánh Minh

 Cố Vấn đặc trách Trang Trí: Đại Đức Thích Đồng Trực

 Cố Vấn đặc trách âm thanh và đòan xe đưa linh cữu viếng chùa: Đại Đức Thích Pháp Tánh

 Đặc trách Tiếp Tân: Đạo Hữu Nguyễn Thanh Huy, Đạo Hữu Lê Quang Dật

 Ban Trật Tự và Vệ Sinh: Đạo hữu Lưu Quang DươngSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 720)
Kính mời Đại chúng tham dự Ngày Hội Trồng Cây, vào lúc 8 giờ 00 sáng, thứ 7, ngày 06/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 584)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 87)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Afghanistan
(View: 463)
Các em có đang học đại học và sinh hoạt tại Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn hãy mau chóng ghi danh
(View: 407)
Chùa Phật Đà trân trọng kính mời Quí Phật tử ủng hộ. Số phone liên lạc order: Chùa Phật Đà 619 283 7655 (Gặp: Sư Cô Diệu Liên)
(View: 128)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Mã Lai, Tân Tây Lan, và Miến Điện
(View: 266)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Mã Lai, Tân Tây Lan, và Miến Điện
(View: 1190)
Dự kiến tặng 500 phần, mỗi phần 25$. HoaVoUu Foundation xin được tiếp nhận trong thời gian hai tuần từ nay đến hết ngày 31/01/2021.
(View: 279)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Nepal, Tích Lan và Hàn Quốc
(View: 269)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tích Lan, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 334)
Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ Xuân tươi tốt thu qua rụng rồi, sá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành.
(View: 569)
Thư Xuân Tân Sửu 2021 của Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn
(View: 684)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Đông Nam Á, Ấn Độ, Tích Lan, Nhật Bản
(View: 380)
Chuẩn bị bước sang năm 2021 và Tết Tân Sửu, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, thăm hỏi kính viếng sức khoẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử trên toàn khắp lãnh thổ Âu Châu.
(View: 426)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Cam Bốt
(View: 514)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Uganda, Thái Lan, Bắc Hàn, Nepal, Hoa Kỳ
(View: 639)
Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 22/02/2021 vào mỗi tối thứ hai lúc 8:30 đến 10:00 (Central time)
(View: 463)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Bhutan, Tích Lan, Tây Ban Nha, Miến Điện
(View: 516)
Ngày họp mặt : Thứ 2, ngày 21/12/2020 (nhằm ngày Mồng 8 tháng 11 Â.L) Phương tiện kết nối: Zoom
(View: 808)
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm hộ niệm Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc
(View: 870)
Lễ Nhập Quan: 10:00 sáng Thứ Năm 10 tháng 12 năm 2020. Lễ Cung Tống Kim Quan: 11:00 sáng-1:00 trưa Thứ Bảy 12 tháng 12 năm 2020
(View: 590)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Thái Lan, Hoa Kỳ, Nepal, Trung Quốc
(View: 552)
Phật Việt TV - Lễ Cúng Dường Đại Tăng nhân Sinh nhật lần thứ 94 của Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoan
(View: 695)
Thông Báo Lớp Học Phật Pháp Online Kinh Duy Ma Cật do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng vào lúc 7:00pm mỗi tối thứ 2 và thứ 7.
(View: 582)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Bangladesh, Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện
(View: 1465)
Thông Tư V/v Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 605)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Bangladesh, Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện
(View: 480)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Pakistan, Cam Bốt, Tây Tạng và Hàn Quốc
(View: 585)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Nepal, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi
(View: 716)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia: Liên Bang Nga, Ý, Nhật Bản, Pháp và Lào
(View: 1399)
Tâm Thư Kêu gọi Cứu trợ nạn lũ lụt Miền Trung Việt Nam năm 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
(View: 624)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia: Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc
(View: 1403)
Chúng tôi nhận được Tâm Thư Kêu Gọi Dựng Xây Bảo Điện Chùa Viên Minh của Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, đây là một Phật sự vô cùng khó khăn trong thời gian dịch bệnh này.
(View: 626)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp
(View: 803)
Với chủ đề: ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI là chương trình tu học Online lần thứ hai hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý Phật tử khắp nơi trên thế giới.
(View: 516)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tích Lan
(View: 503)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Miến Điện, Ấn Độ, Nhật Bản
(View: 823)
Thư Khánh Tuế sau mùa An Cư Kiết Hạ của HT Thích Tuệ Sỹ từ Viện Tăng Thống GHPGVNTN
(View: 737)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Cam Bốt
(View: 929)
Chùa Ngàn Phật được thành lập để thờ một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cho chư Tăng Ni, Phật tử và mọi loài chúng sanh có nhân duyên với Phật Pháp được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường
(View: 1423)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, đã sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ năm 1959 khi chế độ Cộng Sản tại Trung Quốc xua quân xâm chiếm Tây Tạng...
(View: 1222)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Vương Quốc Anh
(View: 1910)
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2020 được tổ chức vào ngày chủ nhật, 30 tháng 8 năm 2020
(View: 847)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ
(View: 783)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Thái Lan, Pakistan, Cam Bốt, Anh Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ
(View: 2341)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 832)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Ấn Độ, Mông Cổ
(View: 2203)
Chùa Phật Đà – Tu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn kêu gọi Quí Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường mỗi người 5USD mỗi tháng để trang trải tiền bills.
(View: 909)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bhutan, Thái Lan
(View: 788)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Thụy Sĩ, Đài Loan và Ấn Độ
(View: 1444)
Lễ Phật Đản Tại Chùa Phật Đà được tổ chức ONLINE vào lúc 10:00AM ngày 03/5/2020
(View: 965)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia như: Miến Điện, Hoa Kỳ, Thái Lan, Pakistan, Hàn Quốc
(View: 1037)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Nhật Bản, vatican, Ấn Độ, Cam Bốt, Acotland
(View: 1256)
Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu quyết định đình chỉ Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 32 vào tuần lễ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2020 theo như đã quy định.
(View: 2132)
Tôi viết những giòng chữ này thể theo lời thỉnh nguyện của nhiều người trên thế giới. Hiện nay chúng ta đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn do nạn dịch Covid-19 bị bùng phát.
(View: 2399)
Tổng Hợp Hình Ảnh và Báo Cáo Các Hoạt Động Thông Qua Việc Kêu Gọi Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ V/v Quyên Góp Medical Suplies
(View: 1106)
Thông Bạch Phật Đản PL 2564-2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
(View: 1015)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Mã Lai, Tích Lan, Miến Điện, và Nhật Bản
(View: 1519)
With the meaning of the word SYNERGY, let’s pray together in response to corona virus pandemic.
(View: 2623)
Ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh, với nền y tế hiện đại tối tân, mà cũng không thể tránh khỏi sự lây nhiễm nhanh chóng của coronavirus.
Quảng Cáo Bảo Trợ