Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Sunday, April 20, 201400:00(View: 17969)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Niệm danh hiệu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trình bày Quang Minh

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều