Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
20,333,786

Bến Bát Nhã Tao Ngộ

Friday, January 17, 201400:00(View: 12317)
Bến Bát Nhã Tao Ngộ

Bến Bát Nhã Tao Ngộ

Trích từ Album nhạc:
Ánh Trăng Phật Pháp
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Uy Thi Ca; Trình bày: Nhật Huy


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ