Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Lý Chim Xanh

Wednesday, December 22, 201000:00(View: 28884)
Lý Chim Xanh


Reader's Comment
Sunday, February 12, 201208:00
Guest
Xin cám ơn thông tin của ĐH Khal, Hoavouu đã điều chỉnh đề tựa bài hát và bổ sung bài "Lý chim quyên" theo link http://hoavouu.com/D_1-2_2-68_4-21583_15-2/ly-chim-quyen.html
Saturday, February 11, 201208:00
Guest
Đây mới là bài Lý Chim Quyên
CD Văn Lắm
http://dl.dropbox.com/u/60963322/TaiTuCailuong/BaiBanCaiLuong/DieuLy/Ly%20Chim%20Quyen.mp3
Saturday, February 11, 201208:00
Guest
Bà này chính xác là Lý Chim Xanh chứ không phải lý Chim Quyên

Lý Chim Quyên
Bản đờn:
1- ( LIU ) Liu Phan ( XỀ )
2- Xề ( LIU ) U Y U ( LIU )
3- ( XÊ ) Líu Cống Xê ( XANG ) Ỳ
4- ( XÊ ) Líu Cống Xê ( XANG )
5- Liu Liu ( XỀ ) Liu Xàng Xề ( LIU )
6- Liu Liu ( XỀ ) Liu Xàng Xề ( LIU )

Lời Ca:
Chim quyên quầy ăn trái quây
nhãn lồng này nhãn lồng ơi con bạn mình ơi
Chim ơi chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa cội nguồn này người cách xa cội nguồn
Ôi đâu còn có gì buồn hơn ôi đâu còn có gì buồn hơn
ôi đâu còn có gì buồn hơn.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant