Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Thông Bạch Chúc Xuân Tân Sửu 2021 - PL 2564 Của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu

Tuesday, January 19, 202115:44(View: 2533)
Thông Bạch Chúc Xuân Tân Sửu 2021 - PL 2564 Của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

Evry-Courcouronnes, ngày 19 tháng 1 năm 2021

THÔNG BẠCH

Chúc Xuân Tân Sửu - 2021 PL 2564

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Kính gởi chư tôn trưởng lão Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni.

Kính gởi quý đồng hương, đồng bào Phật Tử.

Kínhh bạch chư Tôn Đức

Kính thưa liệt quý vị,

Năm Canh Tý - 2020 là một năm, thế giới nhân loại phải gánh chịu bao nỗi nhọc nhằn lo âu, một năm buồn bã ảm đạm, một năm lo lắng ưu phiền, một năm thế giới hao tổn kinh tế tài chánh, một năm mọi hoạt động văn hoá, nghệ thuật, giáo dục, cũng như tôn giáo trên thế giới gần như bị ngưng đọng và theo đó mọi sinh hoạt Phật sự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu cũng đều ngưng trệ. 

Nạn khốn khổ của thế giới nhân loại đã và đang gánh chịu hiện nay, là một minh chứng cho lời Đức Phật dạy rằng : “Thế gian vô thường, quốc độ nguy thuý, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nguỵ vô chủ”. Đúng vậy, ở trong mọi lãnh vực từ các nhà khoa học, chính trị, kinh tế, y tế, văn hoá, giáo dục v.v…, không ai nghĩ rằng cả thế giới hiện đại hôm nay phải rơi vào tình trạng bất lực với một loại siêu vi khuẩn như thế. Theo thống kê của Bộ Y Tế Thế Giới tính đến nay, siêu vi khuẩn Covid-19 đã lấy đi một triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn bốn trăm bốn mươi chín (1,683,449) mạng sống con người trên toàn cầu, còn số nhiễm bệnh đã lên đến con số là bảy mươi sáu triệu một trăm mười ngàn năm trăm bảy mươi ba (76,110,573) người. Những con số tử vong và mắc nhiễm sẽ còn gia tăng trong nay mai nữa. 

Kính bạch chư Tôn Đức

Kính thưa liệt quý vị,

Ngày tháng của năm 2020 cũng sắp qua đi theo định luật biến thiên, nhưng dịch nhiễm Covid-19 cũng chưa dừng lại và không có hẹn ngày chấm dứt. Đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho người tu học Phật của chúng ta, giác ngộ về đạo lý vô thường sanh diệt trong từng sát na. Như Tổ Quy Sơn đã dạy : “Nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nãi yến nhiên không quá”. 

Chuẩn bị bước sang năm 2021 và Tết Tân SửuHội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, thăm hỏi kính viếng sức khoẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử trên toàn khắp lãnh thổ Âu Châu. 

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử, cũng như các Tự Viện khắc phục được sự khó khăn chung của toàn thế giới thân tâm thường an lạc với Pháp Phật nhiệm mầu vi diệu

Hội Đồng Điều Hành thành tâm ca ngợi tán thán tinh thần hành Đạo vừa qua của Tăng Ni Phật tử Âu Châu. Tuy trong hoàn cảnh khó khăn chung của bệnh Covid-19, tất cả chương trình Phật sự của các Tự Viện đều bế tắc, nhưng tinh thần tu học của Tăng Ni Phật tử không dừng lại mà còn thăng tiến nhiều hơn ngay chính tự thân của mỗi cá nhân. Đặc biệt trong cơn lũ lụt vừa qua tại các tỉnh miền trung Việt Nam, chư Tăng Ni Phật tử và các tự viện đã nỗ lực chung tay góp phần cứu trợ nhiệt tình. Nhân đây Hội Đồng Điều Hành thành tâm cảm niệm công đức vô lượng của chư Tăng Ni Phật tử và các tự viện đã không ngại khó vì hoàn cảnh chung mà còn nỗ lực tinh tiến trên con đường hành Bồ Tát Đạo.

Mỗi một giai đoạn chướng ngại chông gai, là mỗi một thông điệp chuyển tải niềm tin kiên định, cũng là bài học kinh nghiệm trên lộ trình giác ngộ đến gần với chân lý, như Thiền sư Vạn Hạnh đã nói :

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,

Vạn mộc Xuân vinh Thu hựu khô,

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy,

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

Nghĩa:

Thân như bóng chớp chiều tà

Cỏ Xuân tươi tốt thu qua rụng rồi

Sá chi suy thịnh cuộc đời

Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành.

Có lẽ, một năm qua nhân loại đã nhận ra tính hư huyển không thật của vạn pháp. Đồng thời cũng thấy rõ sự bất lực của con người trước thiên tai bệnh dịch. Nhưng chung quy không ngoài nghiệp lực do con người nói riêng và chúng hữu tình nói chung đã tạo nên từ quá khứ. Do vậy, nguyện xin Tam Bảo từ bi gia hộ cho hết thảy chúng ta đầy đủ dũng lực vượt qua mọi chướng duyên trong hiện tạitinh tấn tạo tất cả thiện nhân, ngỏ hầu xua tan màng mây u ám của thiên tai dịch bệnh đang bao phủ lên nhân loại. Đồng thời nguyện cầu cho thế giới hoà bình, nhân sanh an lạc, mưa gió thuận hoà, mùa màng tươi tốt, nhân loại ấm no.

Kínhh bạch chư tôn Đức

Kính thưa liệt quý vị,

Nhân dịp năm mới 2021 và Tết Tân Sửu đang trên đường trở về trong lòng người con Việt tha hương, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, kính chúc Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni, Phước Trí Nhị Nghiêm, Phật Sự Viên Thành

Kính chúc quý Cộng đồng, Hội đoàn, Đoàn thể, Cơ quan Truyền thông, thân hào nhân sĩ, thiện hữu tri thức, cùng toàn thể Đồng hương Đồng bào Phật tử tại Âu Châu và các châu lục, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện.

Kính.

TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu.

 

Đệ Nhất Chủ Tịch                                                                Đệ Nhị Chủ Tịch

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt                                        Hòa Thượng Thích Như Điển

8, rue François Mauriac 91000 Evry-Courcouronnes - France. Tél : 0164935556 - 0770073399 Mail : thichquangdao@khanhanh.fr

 -------------------------------------------

 

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

Evry-Courcouronnes, le 19 janvier 2021

Communiqué

Vœux du Nouvel An 2021 - Année du Buffle, 2564ème année bouddhique

Namo Shakyamuni Bouddha,

Namo Arya Maitreya, le futur Bouddha de l’amour bienveillant

 

Chers Très Vénérables, Vénérables, 

Chers compatriotes, amis et fidèles bouddhistes,

Mesdames et messieurs,

L'année 2020, sous le signe du rat, a été une année au cours de laquelle le monde entier a subi de nombreux soucis, une année avec tant de tristesse et d'inquiétude, une année où l’économie et la finance mondiale ont fortement régressé, une année où toutes les activités culturelles, artistiques, éducatives et religieuses ont été quasiment arrêtées, et par conséquent, tous les programmes d’activités de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe ont été également suspendues.

Les adversités que le monde entier a souffert et souffre actuellement est une affirmation de l’enseignement de Bouddha : “la vie est impermanente, toute démocratie est fragile, les quatre éléments de l’univers sont vides, les cinq agrégats (cinq facteurs constitutifs) n’ont pas d’existence propre, le changement est continuel et rien ne peut exister indépendamment”. En effet, dans tous les domaines, science, politique, économie, santé, culture, éducation, etc., personne ne pensait que le monde moderne serait aujourd'hui impuissant face à un tel virus.

Selon un bilan établi par l’organisation de la santé mondiale, le virus Covid-19 a fait un million six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante-neuf (1 683 449) de morts dans le monde, et soixante-seize millions cent dix mille cinq cent soixante-treize (76 110 573) de contaminations. Le nombre de décès et de contaminations continue à augmenter tous les jours.

Chers Très Vénérables, Vénérables, 

Mesdames et messieurs,

Les jours de l'année 2020 se sont écoulés selon la loi du changement, mais la pandémie de Covid-19 n'a pas encore cessé et personne ne sait quand elle prendra fin. Cela est aussi une sorte de sonnette d’alarme pour réveiller les pratiquants du bouddhisme comme nous, et pour nous éclairer sur la vérité de l'impermanence qui surgit et passe à chaque instant. Comme l'a enseigné le patriarche Quy Son : “A chaque instant, chaque respiration représente une prochaine vie, alors pourquoi sommes-nous toujours indifférents à laisser notre vie aller en vain ? ”

En vue de la nouvelle année 2021 sous le signe du buffle, au nom du Conseil exécutif de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe, nous souhaitons adresser nos vœux de santé à tous les vénérables, compatriotes et fidèles bouddhistes de toute l'Europe.

Prions pour que les Trois Joyaux bénissent tous les vénérables, les compatriotes et fidèles bouddhistes, que les pagodes et les monastères puissent surmonter les problèmes mondiaux, que notre corps et notre esprit soient toujours en paix sous la protection du prodigieux dharma.

Nous louons sincèrement vos récentes pratiques accomplies en suivant la voie du Dharma. Bien que la situation difficile de la pandémie de Covid-19 ait provoqué l’arrêt de toutes les activités mais votre esprit et votre persévérance n’étaient pas arrêtés et se sont également améliorés dans chaque individu. Surtout lors de la récente inondation dans les provinces centrales du Vietnam, les vénérables et les fidèles bouddhistes dans les pagodes se sont unis avec enthousiasme pour contribuer à l’aide. À propos, le Conseil exécutif apprécie sincèrement le mérite incommensurable des vénérables et des fidèles dans les pagodes qui n'ont pas hésité à faire face à des situations difficiles mais également ont fait des efforts pour être toujours diligents sur le chemin de la pratique du Bodhisattva. 

Chaque moment difficile de la vie est un message permettant de transmettre notre conviction inébranlable qui est également une expérience que nous avons acquise en suivant le chemin de l'illumination vers la vérité, comme l'a dit le maître zen Van Hanh :

La vie est comme un éclair qui se forme puis se volatilise,

Comme les végétaux qui poussent au printemps et se fanent en automne, 

Il y a des moments heureux ou fragiles dans la vie mais ce n’est rien

Puisque la prospérité ou la décadence, toute est comme une rosée sur une branche

Peut-être, au cours de l'année écoulée, l’humanité s’est rendu compte de la vanité irréelle de toutes choses et en même temps, de l'impuissance de l’homme devant les catastrophes naturelles. Mais en fin compte, cela correspond aux karmas que nous, les êtres humains en particulier et tous les êtres sensibles en général, ont créé dans le passé. Par conséquent, prions pour que les Trois Joyaux nous bénissent et nous donne la force pour surmonter toutes ces situations difficiles et pour créer les bonnes actions avec toutes nos diligences afin de dissiper les catastrophes naturelles qui sont en train de menacer le monde entier. Prions également pour un monde pacifique et prospère.

Chers Très Vénérables, Vénérables, 

Mesdames et messieurs,

A l’occasion du Nouvel An 2021 et du Têt, une fête sacrée pour les vietnamiens en exil, une nouvelle année lunaire sous le signe du Buffle, au nom du Conseil exécutif de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe, nous souhaitons respectueusement aux Très Vénérables et aux Vénérables, le mérite, la sagesse et l’accomplissement des œuvres dans la voie du dharma en cette nouvelle année.

Nous souhaitons à tous les conseillers municipaux, les représentants des associations et de la presse, les amis, compatriotes et fidèles bouddhistes une nouvelle année avec beaucoup de prospérité et de bonheur.

Cordialement,

Au nom du Conseil exécutif de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

 

Premier Président                                                                            Second Président

 

Très Vénérable Thích Tánh Thiệt                                                         Très Vénérable Thích Như Điển

8, rue François Mauriac 91000 Evry-Courcouronnes - France. Tél : 0164935556 - 0770073399 Mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 706)
Diện tích điện Phật thay vì 20ft x 20ft nay được mở rộng lên đến 24ft x 64ft = 1,536 sqft và có 2 tầng mái để che phủ cả 3 tượng Phật, Đức Phật Thích Ca ở giữa, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền ở 2 bên.
(View: 479)
Từ thứ 2, ngày 10/6/2024 đến thứ 2, ngày 17/6/2024 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, CA
(View: 1362)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thắng Hạ Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Kiều Đàm, số 1129 S. Newhope Street, Santa Ana, CA 92704 vào lúc 06:50 sáng thứ năm ngày 25 thang 01 năm 2024 (nhằm ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão).
(View: 660)
Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 874)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 1833)
Thông Báo Tặng Quà Tết 2024 cho người khiếm thị, người nghèo. Mỗi phần trị giá $20; Gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1kg đường.
(View: 1338)
Một năm qua, năm 2023, Ban Truyền Bá Giáo Lý Hoa Kỳ đã tổ chức bốn Khóa Tu theo từng mùa...
(View: 1208)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 3732)
Dự trù tổng cộng kinh phí là $40,000 chỉ để mua vật liệu cho 2 lầu chuông trống và $23,000 cho 18 bậc tam cấp.
(View: 1853)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 1394)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 3720)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 1532)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 3993)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2149)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 5019)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 3207)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 2824)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 1039)
Dự kiến 400 phần, mỗi phần gồm có: 10 quyển tập, 1 ba lô tiểu học, 3 cây viết, 1 cục gôm, 1 cây thước, 1 đôi dép, 1 bình đựng nước uống (500ml), 20,000vnđ bánh kẹo. Tương đương 10$. Số tiền cần là 4,000$
(View: 3189)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 3374)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 2894)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 1148)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 1868)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 2255)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 2150)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 3564)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 3896)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 8335)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2891)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 3582)
Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527
(View: 2801)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 2046)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 2575)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 4754)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 4299)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 2369)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 8194)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 2432)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 4019)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 2235)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 2205)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 3710)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 2179)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 3516)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 4281)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 3342)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 2432)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 2845)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 3845)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 2818)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 2067)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 5485)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 5170)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 7170)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 3940)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 2806)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 2284)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 2749)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 6614)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM