Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Thông Bạch Chúc Xuân Tân Sửu 2021 - PL 2564 Của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu

Tuesday, January 19, 202115:44(View: 2004)
Thông Bạch Chúc Xuân Tân Sửu 2021 - PL 2564 Của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

Evry-Courcouronnes, ngày 19 tháng 1 năm 2021

THÔNG BẠCH

Chúc Xuân Tân Sửu - 2021 PL 2564

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Kính gởi chư tôn trưởng lão Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni.

Kính gởi quý đồng hương, đồng bào Phật Tử.

Kínhh bạch chư Tôn Đức

Kính thưa liệt quý vị,

Năm Canh Tý - 2020 là một năm, thế giới nhân loại phải gánh chịu bao nỗi nhọc nhằn lo âu, một năm buồn bã ảm đạm, một năm lo lắng ưu phiền, một năm thế giới hao tổn kinh tế tài chánh, một năm mọi hoạt động văn hoá, nghệ thuật, giáo dục, cũng như tôn giáo trên thế giới gần như bị ngưng đọng và theo đó mọi sinh hoạt Phật sự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu cũng đều ngưng trệ. 

Nạn khốn khổ của thế giới nhân loại đã và đang gánh chịu hiện nay, là một minh chứng cho lời Đức Phật dạy rằng : “Thế gian vô thường, quốc độ nguy thuý, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nguỵ vô chủ”. Đúng vậy, ở trong mọi lãnh vực từ các nhà khoa học, chính trị, kinh tế, y tế, văn hoá, giáo dục v.v…, không ai nghĩ rằng cả thế giới hiện đại hôm nay phải rơi vào tình trạng bất lực với một loại siêu vi khuẩn như thế. Theo thống kê của Bộ Y Tế Thế Giới tính đến nay, siêu vi khuẩn Covid-19 đã lấy đi một triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn bốn trăm bốn mươi chín (1,683,449) mạng sống con người trên toàn cầu, còn số nhiễm bệnh đã lên đến con số là bảy mươi sáu triệu một trăm mười ngàn năm trăm bảy mươi ba (76,110,573) người. Những con số tử vong và mắc nhiễm sẽ còn gia tăng trong nay mai nữa. 

Kính bạch chư Tôn Đức

Kính thưa liệt quý vị,

Ngày tháng của năm 2020 cũng sắp qua đi theo định luật biến thiên, nhưng dịch nhiễm Covid-19 cũng chưa dừng lại và không có hẹn ngày chấm dứt. Đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho người tu học Phật của chúng ta, giác ngộ về đạo lý vô thường sanh diệt trong từng sát na. Như Tổ Quy Sơn đã dạy : “Nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nãi yến nhiên không quá”. 

Chuẩn bị bước sang năm 2021 và Tết Tân SửuHội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, thăm hỏi kính viếng sức khoẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử trên toàn khắp lãnh thổ Âu Châu. 

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử, cũng như các Tự Viện khắc phục được sự khó khăn chung của toàn thế giới thân tâm thường an lạc với Pháp Phật nhiệm mầu vi diệu

Hội Đồng Điều Hành thành tâm ca ngợi tán thán tinh thần hành Đạo vừa qua của Tăng Ni Phật tử Âu Châu. Tuy trong hoàn cảnh khó khăn chung của bệnh Covid-19, tất cả chương trình Phật sự của các Tự Viện đều bế tắc, nhưng tinh thần tu học của Tăng Ni Phật tử không dừng lại mà còn thăng tiến nhiều hơn ngay chính tự thân của mỗi cá nhân. Đặc biệt trong cơn lũ lụt vừa qua tại các tỉnh miền trung Việt Nam, chư Tăng Ni Phật tử và các tự viện đã nỗ lực chung tay góp phần cứu trợ nhiệt tình. Nhân đây Hội Đồng Điều Hành thành tâm cảm niệm công đức vô lượng của chư Tăng Ni Phật tử và các tự viện đã không ngại khó vì hoàn cảnh chung mà còn nỗ lực tinh tiến trên con đường hành Bồ Tát Đạo.

Mỗi một giai đoạn chướng ngại chông gai, là mỗi một thông điệp chuyển tải niềm tin kiên định, cũng là bài học kinh nghiệm trên lộ trình giác ngộ đến gần với chân lý, như Thiền sư Vạn Hạnh đã nói :

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,

Vạn mộc Xuân vinh Thu hựu khô,

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy,

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

Nghĩa:

Thân như bóng chớp chiều tà

Cỏ Xuân tươi tốt thu qua rụng rồi

Sá chi suy thịnh cuộc đời

Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành.

Có lẽ, một năm qua nhân loại đã nhận ra tính hư huyển không thật của vạn pháp. Đồng thời cũng thấy rõ sự bất lực của con người trước thiên tai bệnh dịch. Nhưng chung quy không ngoài nghiệp lực do con người nói riêng và chúng hữu tình nói chung đã tạo nên từ quá khứ. Do vậy, nguyện xin Tam Bảo từ bi gia hộ cho hết thảy chúng ta đầy đủ dũng lực vượt qua mọi chướng duyên trong hiện tạitinh tấn tạo tất cả thiện nhân, ngỏ hầu xua tan màng mây u ám của thiên tai dịch bệnh đang bao phủ lên nhân loại. Đồng thời nguyện cầu cho thế giới hoà bình, nhân sanh an lạc, mưa gió thuận hoà, mùa màng tươi tốt, nhân loại ấm no.

Kínhh bạch chư tôn Đức

Kính thưa liệt quý vị,

Nhân dịp năm mới 2021 và Tết Tân Sửu đang trên đường trở về trong lòng người con Việt tha hương, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, kính chúc Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni, Phước Trí Nhị Nghiêm, Phật Sự Viên Thành

Kính chúc quý Cộng đồng, Hội đoàn, Đoàn thể, Cơ quan Truyền thông, thân hào nhân sĩ, thiện hữu tri thức, cùng toàn thể Đồng hương Đồng bào Phật tử tại Âu Châu và các châu lục, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện.

Kính.

TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu.

 

Đệ Nhất Chủ Tịch                                                                Đệ Nhị Chủ Tịch

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt                                        Hòa Thượng Thích Như Điển

8, rue François Mauriac 91000 Evry-Courcouronnes - France. Tél : 0164935556 - 0770073399 Mail : thichquangdao@khanhanh.fr

 -------------------------------------------

 

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

Evry-Courcouronnes, le 19 janvier 2021

Communiqué

Vœux du Nouvel An 2021 - Année du Buffle, 2564ème année bouddhique

Namo Shakyamuni Bouddha,

Namo Arya Maitreya, le futur Bouddha de l’amour bienveillant

 

Chers Très Vénérables, Vénérables, 

Chers compatriotes, amis et fidèles bouddhistes,

Mesdames et messieurs,

L'année 2020, sous le signe du rat, a été une année au cours de laquelle le monde entier a subi de nombreux soucis, une année avec tant de tristesse et d'inquiétude, une année où l’économie et la finance mondiale ont fortement régressé, une année où toutes les activités culturelles, artistiques, éducatives et religieuses ont été quasiment arrêtées, et par conséquent, tous les programmes d’activités de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe ont été également suspendues.

Les adversités que le monde entier a souffert et souffre actuellement est une affirmation de l’enseignement de Bouddha : “la vie est impermanente, toute démocratie est fragile, les quatre éléments de l’univers sont vides, les cinq agrégats (cinq facteurs constitutifs) n’ont pas d’existence propre, le changement est continuel et rien ne peut exister indépendamment”. En effet, dans tous les domaines, science, politique, économie, santé, culture, éducation, etc., personne ne pensait que le monde moderne serait aujourd'hui impuissant face à un tel virus.

Selon un bilan établi par l’organisation de la santé mondiale, le virus Covid-19 a fait un million six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante-neuf (1 683 449) de morts dans le monde, et soixante-seize millions cent dix mille cinq cent soixante-treize (76 110 573) de contaminations. Le nombre de décès et de contaminations continue à augmenter tous les jours.

Chers Très Vénérables, Vénérables, 

Mesdames et messieurs,

Les jours de l'année 2020 se sont écoulés selon la loi du changement, mais la pandémie de Covid-19 n'a pas encore cessé et personne ne sait quand elle prendra fin. Cela est aussi une sorte de sonnette d’alarme pour réveiller les pratiquants du bouddhisme comme nous, et pour nous éclairer sur la vérité de l'impermanence qui surgit et passe à chaque instant. Comme l'a enseigné le patriarche Quy Son : “A chaque instant, chaque respiration représente une prochaine vie, alors pourquoi sommes-nous toujours indifférents à laisser notre vie aller en vain ? ”

En vue de la nouvelle année 2021 sous le signe du buffle, au nom du Conseil exécutif de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe, nous souhaitons adresser nos vœux de santé à tous les vénérables, compatriotes et fidèles bouddhistes de toute l'Europe.

Prions pour que les Trois Joyaux bénissent tous les vénérables, les compatriotes et fidèles bouddhistes, que les pagodes et les monastères puissent surmonter les problèmes mondiaux, que notre corps et notre esprit soient toujours en paix sous la protection du prodigieux dharma.

Nous louons sincèrement vos récentes pratiques accomplies en suivant la voie du Dharma. Bien que la situation difficile de la pandémie de Covid-19 ait provoqué l’arrêt de toutes les activités mais votre esprit et votre persévérance n’étaient pas arrêtés et se sont également améliorés dans chaque individu. Surtout lors de la récente inondation dans les provinces centrales du Vietnam, les vénérables et les fidèles bouddhistes dans les pagodes se sont unis avec enthousiasme pour contribuer à l’aide. À propos, le Conseil exécutif apprécie sincèrement le mérite incommensurable des vénérables et des fidèles dans les pagodes qui n'ont pas hésité à faire face à des situations difficiles mais également ont fait des efforts pour être toujours diligents sur le chemin de la pratique du Bodhisattva. 

Chaque moment difficile de la vie est un message permettant de transmettre notre conviction inébranlable qui est également une expérience que nous avons acquise en suivant le chemin de l'illumination vers la vérité, comme l'a dit le maître zen Van Hanh :

La vie est comme un éclair qui se forme puis se volatilise,

Comme les végétaux qui poussent au printemps et se fanent en automne, 

Il y a des moments heureux ou fragiles dans la vie mais ce n’est rien

Puisque la prospérité ou la décadence, toute est comme une rosée sur une branche

Peut-être, au cours de l'année écoulée, l’humanité s’est rendu compte de la vanité irréelle de toutes choses et en même temps, de l'impuissance de l’homme devant les catastrophes naturelles. Mais en fin compte, cela correspond aux karmas que nous, les êtres humains en particulier et tous les êtres sensibles en général, ont créé dans le passé. Par conséquent, prions pour que les Trois Joyaux nous bénissent et nous donne la force pour surmonter toutes ces situations difficiles et pour créer les bonnes actions avec toutes nos diligences afin de dissiper les catastrophes naturelles qui sont en train de menacer le monde entier. Prions également pour un monde pacifique et prospère.

Chers Très Vénérables, Vénérables, 

Mesdames et messieurs,

A l’occasion du Nouvel An 2021 et du Têt, une fête sacrée pour les vietnamiens en exil, une nouvelle année lunaire sous le signe du Buffle, au nom du Conseil exécutif de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe, nous souhaitons respectueusement aux Très Vénérables et aux Vénérables, le mérite, la sagesse et l’accomplissement des œuvres dans la voie du dharma en cette nouvelle année.

Nous souhaitons à tous les conseillers municipaux, les représentants des associations et de la presse, les amis, compatriotes et fidèles bouddhistes une nouvelle année avec beaucoup de prospérité et de bonheur.

Cordialement,

Au nom du Conseil exécutif de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

 

Premier Président                                                                            Second Président

 

Très Vénérable Thích Tánh Thiệt                                                         Très Vénérable Thích Như Điển

8, rue François Mauriac 91000 Evry-Courcouronnes - France. Tél : 0164935556 - 0770073399 Mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 2255)
Chùa Phật Đà trân trọng kính mời Quí Phật tử ủng hộ. Số phone liên lạc order: Chùa Phật Đà 619 283 7655 (Gặp: Sư Cô Diệu Liên)
(View: 1555)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Mã Lai, Tân Tây Lan, và Miến Điện
(View: 1784)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Mã Lai, Tân Tây Lan, và Miến Điện
(View: 3300)
Dự kiến tặng 500 phần, mỗi phần 25$. HoaVoUu Foundation xin được tiếp nhận trong thời gian hai tuần từ nay đến hết ngày 31/01/2021.
(View: 1780)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Nepal, Tích Lan và Hàn Quốc
(View: 1623)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tích Lan, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 2068)
Thư Xuân Tân Sửu 2021 của Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn
(View: 2408)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Đông Nam Á, Ấn Độ, Tích Lan, Nhật Bản
(View: 1707)
Chuẩn bị bước sang năm 2021 và Tết Tân Sửu, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, thăm hỏi kính viếng sức khoẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử trên toàn khắp lãnh thổ Âu Châu.
(View: 1746)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Cam Bốt
(View: 1806)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Uganda, Thái Lan, Bắc Hàn, Nepal, Hoa Kỳ
(View: 3022)
Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 22/02/2021 vào mỗi tối thứ hai lúc 8:30 đến 10:00 (Central time)
(View: 1970)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Bhutan, Tích Lan, Tây Ban Nha, Miến Điện
(View: 1928)
Ngày họp mặt : Thứ 2, ngày 21/12/2020 (nhằm ngày Mồng 8 tháng 11 Â.L) Phương tiện kết nối: Zoom
(View: 2815)
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm hộ niệm Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc
(View: 2428)
Lễ Nhập Quan: 10:00 sáng Thứ Năm 10 tháng 12 năm 2020. Lễ Cung Tống Kim Quan: 11:00 sáng-1:00 trưa Thứ Bảy 12 tháng 12 năm 2020
(View: 2382)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Thái Lan, Hoa Kỳ, Nepal, Trung Quốc
(View: 2180)
Phật Việt TV - Lễ Cúng Dường Đại Tăng nhân Sinh nhật lần thứ 94 của Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoan
(View: 2333)
Thông Báo Lớp Học Phật Pháp Online Kinh Duy Ma Cật do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng vào lúc 7:00pm mỗi tối thứ 2 và thứ 7.
(View: 2260)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Bangladesh, Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện
(View: 3901)
Thông Tư V/v Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 1760)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Bangladesh, Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện
(View: 1712)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Pakistan, Cam Bốt, Tây Tạng và Hàn Quốc
(View: 2188)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Nepal, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi
(View: 1923)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia: Liên Bang Nga, Ý, Nhật Bản, Pháp và Lào
(View: 3114)
Tâm Thư Kêu gọi Cứu trợ nạn lũ lụt Miền Trung Việt Nam năm 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
(View: 1813)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia: Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc
(View: 3555)
Chúng tôi nhận được Tâm Thư Kêu Gọi Dựng Xây Bảo Điện Chùa Viên Minh của Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, đây là một Phật sự vô cùng khó khăn trong thời gian dịch bệnh này.
(View: 1935)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp
(View: 3033)
Với chủ đề: ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI là chương trình tu học Online lần thứ hai hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý Phật tử khắp nơi trên thế giới.
(View: 1618)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tích Lan
(View: 1665)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Miến Điện, Ấn Độ, Nhật Bản
(View: 2874)
Thư Khánh Tuế sau mùa An Cư Kiết Hạ của HT Thích Tuệ Sỹ từ Viện Tăng Thống GHPGVNTN
(View: 1988)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Cam Bốt
(View: 3216)
Chùa Ngàn Phật được thành lập để thờ một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cho chư Tăng Ni, Phật tử và mọi loài chúng sanh có nhân duyên với Phật Pháp được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường
(View: 4121)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, đã sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ năm 1959 khi chế độ Cộng Sản tại Trung Quốc xua quân xâm chiếm Tây Tạng...
(View: 2409)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Vương Quốc Anh
(View: 3756)
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2020 được tổ chức vào ngày chủ nhật, 30 tháng 8 năm 2020
(View: 2143)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ
(View: 1872)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Thái Lan, Pakistan, Cam Bốt, Anh Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ
(View: 4525)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 1832)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Ấn Độ, Mông Cổ
(View: 3938)
Chùa Phật Đà – Tu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn kêu gọi Quí Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường mỗi người 5USD mỗi tháng để trang trải tiền bills.
(View: 1910)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bhutan, Thái Lan
(View: 1761)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Thụy Sĩ, Đài Loan và Ấn Độ
(View: 2842)
Lễ Phật Đản Tại Chùa Phật Đà được tổ chức ONLINE vào lúc 10:00AM ngày 03/5/2020
(View: 1993)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia như: Miến Điện, Hoa Kỳ, Thái Lan, Pakistan, Hàn Quốc
(View: 2039)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Nhật Bản, vatican, Ấn Độ, Cam Bốt, Acotland
(View: 2801)
Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu quyết định đình chỉ Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 32 vào tuần lễ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2020 theo như đã quy định.
(View: 3398)
Tôi viết những giòng chữ này thể theo lời thỉnh nguyện của nhiều người trên thế giới. Hiện nay chúng ta đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn do nạn dịch Covid-19 bị bùng phát.
(View: 4649)
Tổng Hợp Hình Ảnh và Báo Cáo Các Hoạt Động Thông Qua Việc Kêu Gọi Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ V/v Quyên Góp Medical Suplies
(View: 2834)
Thông Bạch Phật Đản PL 2564-2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
(View: 1997)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Mã Lai, Tích Lan, Miến Điện, và Nhật Bản
(View: 3814)
With the meaning of the word SYNERGY, let’s pray together in response to corona virus pandemic.
(View: 4388)
Ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh, với nền y tế hiện đại tối tân, mà cũng không thể tránh khỏi sự lây nhiễm nhanh chóng của coronavirus.
(View: 2034)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Cộng Hoà Buryatia, Nam Á, Bangladesh và Ấn Độ
(View: 2402)
Để an toàn và giữ gìn sức khoẻ chung cho Đại chúng, Chùa Phật Đà thông báo đình chỉ mọi sinh hoạt cho đến khi có thông báo tiếp theo.
(View: 2451)
Những Khoá Tu Học ngắn hạn cuối tuần, Tu Bát Quan Trai, Huân Tu Tịnh Độ, những Lễ Hội... giảm thiểu sự sinh hoạt tập trung nhiều người tối đa.
(View: 2119)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện
(View: 1769)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Lào, Anh Quốc, Miến Điện
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM