Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Niệm Phật Kinh Hành

Wednesday, September 22, 201000:00(View: 29971)
Niệm Phật Kinh Hành
Niệm Phật Kinh Hành

TT Thích Trí Thoát tụng

Reader's Comment
Saturday, October 15, 201616:06
Guest
Cảm ơn các Sư Thầy. Nhờ có các Thầy con được nghe những pháp thâm sâu ảo diệu. Nam mô a di đà phật
Friday, June 26, 201513:57
Guest
Nam MÔ A DI ĐÀ PHẬT Kính Bạch Thầy con mong Thầy hoan hỷ cho con .Con là phật tử tại gia , dòng họ nhà con 11 đời làm thày Pháp và lấy chữ phúc làm đầu, con mong Thầy hoan hỷ cho con biết làm thế nào cho đúng với đạo
Monday, February 21, 201108:00
Guest
thay tung kinh qua hay,con rat thich nghe giong tung cuaa thay.
Sunday, May 22, 201107:00
Guest
Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat!
Con la Nguyen Tu, con xin chan thanh tri an cong duc sau day cua Thay.
Con da download rat nhieu Kinh cua Thay ve nghe cho de thuoc
vi con rat thich giong tung Kinh cua thay
khi nghe rat truyen cam de di sau vao long nguoi.
Con kinh chuc Thay phap the kinh an va song hanh phuc trong anh sang hao quang cua muoi phuong Chu Phat va trong tinh thuong cua nhan loai.
Kinh chuc Thay vo luong an lac, vo luong cat tuong va vo luong phuoc duc.
Con chao Thay!.
A DI DA PHAT!.
Thursday, January 13, 201108:00
Guest
Kinh thay, Thay tung rat la hay, chung con rat cam on thay, hang ngay con dieu nghe thay tung kinh,de cho tam con duoc an lanh.Con xin kinh chuc Thay mot nam moi an khang,thinh vuong, va day suc khoe de phung su Phat phap, song truong tho de chung con duoc nghe tieng tung kinh cua That. Chung con rat cam on Thay
Monday, May 14, 201207:00
Guest
Nammo adidaphat! Con bach thay, cach day 1 nam con di sau vao dao phat va con da nghe thay tung rat .. rat nhieu bai kinh con thay am long hon thay oi! Thay tung kinh ma lam cho con va bao nhieu phat tu hoi tam chuyen huong, them thien bo ac. Con o Ha Noi con muon trong doi minh co mot co duyen duoc gap thay nhung khong biet con co hay khong? Con kinh chuc thay luon binh an de thay tung kinh dem an lac toi phat tu thay nhe!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7650)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 7161)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 24702)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 7226)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 39776)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11999)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 7880)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11623)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 9528)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 14037)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16337)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 73492)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 49066)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 27081)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 51820)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30555)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 62632)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 60307)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 108346)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 46682)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 33455)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 38689)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 60141)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 29017)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 256206)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 56775)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 56773)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54721)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 59561)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 33690)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 40310)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 32049)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 29423)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30754)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28861)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30832)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 21058)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 50892)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55551)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 101790)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 43075)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 34872)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 93548)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 42048)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28675)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22825)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39791)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 111496)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 31643)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41351)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25856)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24414)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 21098)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 33845)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 20045)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 31698)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27978)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 128533)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 39017)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 14267)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant