Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Wednesday, September 22, 201000:00(View: 100804)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

TT Thích Trí Thoát niệm

Reader's Comment
Tuesday, June 19, 201801:28
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Con cầu xin PHẬT, PHÁP, TĂNG gia hộ phép nhiệm mầu của ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT cho Con được vạn bệnh tiêu tan cho Con có sức khỏe, có trí tuệ để Con biết Tu Tập theo Thầy Con THÍCH DIỆU HUYỀN - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. . . .
Wednesday, July 27, 201620:36
Guest
Con nam mo a di đà phật....con nam mô a di đà ohật.con nam mô a di đà phật...xin hãy.giúp con thoát.kiếp nạn lần này...cho.gia đình con mạnh khỏe hạnh phúc..
Saturday, May 14, 201615:46
Guest
nam mô a di đà phật.nam mô a di đà phật.nam mô a di đà phật...con tên nguyễn tấn lộc con xin ơn trên phu hô cho con gái con là nguyễn thi yến vy sn 14-08-2012 tai qua nạn khỏi cho con gái con qua con nguy kịch va con sẽ ăn chay niệm phật hằng đêm va con làm nhiều việc thiện và con gái con khỏe lại hay vo chồng con va con gái con lên chùa bình dương ta lễ
Friday, April 22, 201617:16
Guest
Adi da phat [ xin cho con tinh tam ] nam mô cuu tai,cuu nan. dai tu dai bi Cho quoc thai dan an that hp va mog dc biet hoan hy cho. Thanh tam xam hoi
Sunday, August 16, 201516:36
Guest
Nam mô a di đà phật
nam mo a di da phat
Nam mo a di da phat
Nam mo a di da phat
Nam mo a di da phat
Nam mo a di da phat
Nam mo a di da phat
Thursday, December 18, 201403:03
Guest
Nam mo a di da phat hay cuu con con khong biet phai lam j
Tuesday, December 16, 201405:48
Guest
Con cam on thay!moi lan nghe thay doc conthay tam minh thanh than vo cung
Friday, September 26, 201417:21
Guest
Con cứ muốn nghe mãi lời thầy niệm phật. Khi nghe lời thầy niệm phật, con cảm thấy rất tịnh tâm. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...
Friday, September 26, 201417:20
Guest
Tôi cứ muốn nghe mãi lời thầy niệm phật. Khi nghe lời thầy niệm phật, con cảm thấy rất tịnh tâm. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...
Saturday, September 6, 201401:10
Guest
Co xin cam on nguoi Da Cho con duoc nghe 6 cau Chu nay , moi Lan nghe co Lai dang tratraop nuoc mat va long cam thay thanh ting hon
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 6161)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 5679)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 23421)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 5999)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 38507)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 10967)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 7213)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 10736)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 8518)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 13365)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 15407)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 72573)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 48240)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 25973)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 49392)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 29701)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 61720)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 59178)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 106814)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 45785)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 32641)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 37779)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 58406)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 28297)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 249420)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 55464)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 55740)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 53742)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 58377)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 32875)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 39478)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 31313)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 28673)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30198)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28025)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30236)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20549)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 49403)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54648)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 100603)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 42319)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 33973)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 90752)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41163)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 27678)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22059)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 38685)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 110136)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 30816)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39948)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25176)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 23673)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 20331)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 32953)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 19342)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 30912)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 26949)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 127485)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 37360)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 13572)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
AZCPOS - Order online directly to POS system
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều