Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Điện Thư Phân Ưu

Saturday, March 12, 201619:06(View: 11214)
Điện Thư Phân Ưu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

COUNCIL OF MANAGEMENT

CENTRAL OFFICE

803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Kính gửi: Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Thượng Tọa Thích Nhuận Châu


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK vừa được tin Cố Thượng Tọa Thích Nhuận Châu, trú trì Chùa Liên Trì, thành phố Spring Hill, tiểu bang Florida, đã viên tịch vào lúc 16 giờ chiều ngày 09 tháng 03 năm 2016 (nhằm ngày mùng 01 tháng 02 năm Bính Thân), thế thọ 42, lạp thọ 20.

Giáo Hội đã ủy nhiệm Thượng Tọa Thích Nhật Trí, Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ thay mặt Hội Đồng Điều Hành, đảm nhận làm Trưởng Ban Tang Lễ, phối hợp cùng môn đồ pháp quyến, sắp xếp và tiến hành chương trình lễ tang tại Chùa Liên Trì trong những ngày sắp tới. Chương trình Tang Lễ được thiết lập như sau:

- LỄ NHẬP QUAN, vào lúc 09:00AM thứ Bảy, ngày 12/3/2016 (04/02 Bính Thân)

LỄ DI QUAN, lúc 10:00AM thứ Ba, ngày 15/02/2016 (07/02 Bính Thân)

Tổ chức tại Chùa LIÊN TRÌ 0848 Moreland Drive, Spring Hill, FL 34610

Điện thoại liên lạc: TT. Thích Nhuận Dung (808) 397-0102

Sự ra đi của Cố Thượng Tọa là niềm đau tiếc chung của hàng Tăng sĩ Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, nơi mà vị tăng tài trẻ tuổi nầy đã hết lòng góp phần hoằng dương Phật đạo.

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ nhất tâm hộ niệm Giác Linh Cố Thượng Tọa Thích Nhuận Châu cao đăng Phật quốc; đồng thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến của Cố Thượng Tọa tân viên tịch.

Giáo Hội cũng thỉnh cầu chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni, tùy nguyện tham dự tang lễ, hoặc thiết lễ kỳ siêu tưởng niệm Giác Linh Thượng Tọa Thích Nhuận Châu tại các tự viện địa phương để nguyện cầu Giác Linh tiêu diêu miền Lạc cảnh, sớm hồi nhập Ta-bà tiếp tục sứ mệnh phổ độ quần sanh.

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Phật lịch 2559, Santa Ana, ngày 11 tháng 03 năm 2016,

Thành Kính Phân Ưu

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,

Chủ Tịch,

(Xem bản PDF đã ký)

Sa Môn Thích Tín Nghĩa

------------------


On Friday, 11 March 2016, 1:27, thichnguyendat


Thầy Thích Nhuận Châu ở Tampa, Florida vừa mới bị tai nạn và đã đi thẳng về cảnh Phật chiều hôm qua Thư Tư ngày 9/3/2016.

xin mời đại chúng nhất tâm cầu nguyện cho Thầy nhé.

Thích Nguyên Đạt
Vietnam Buddhist Center
10002 Synott Rd
Sugar Land, Texas 77498

=============


From: HT Thich Huyen Ton <hthuyenton@gmail.com>
Date: 2016-03-11 17:55 GMT+11:00

Nam Mô Đại Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật

Nguyện Đại Từ Đại Bi Tiếp Độ Giác Linh Thiện Sư Nhuận Châu Tịnh Trừ Chư Chướng Vãng Sanh An Lạc Quốc.
Cảm Động Thương Tâm ! Có lẽ vì việc gấp Thầy quên Kéo thắng tay !
Nguyện mong Tâm Thầy Thanh Lương Chân Tịnh, Trực Vãng Lạc Bang.
Lão Tăng Thích Huyền-Tôn

==============


letterheadqd
----o0o---

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính gởi HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Ngộ Tánh, TT Thích Nhật Trí, TT Thích Nhuận Dung

Tu Viện Quảng Đức và Trang Nhà Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
vừa nhận được tin:

  

Thich Nhuan Chau


Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
(1975-2016)

- Trụ Trì Chùa Liên Trì, Florida, USA.

 

Thay mặt Tăng tín đồ Tu Viện Quảng Đức và trang nhà điện tử Quảng Đức tại Melbourne , Úc Châu, xin thành tâm chia buồn cùng HT Thích Ngộ Tánh (Thầy Bổn Sư), TT  Thích Nhật Trí (Trưởng Ban Tang Lễ và TT Nhuận Dung (huynh đệ) về sự ra đi vĩnh viễn của cố TT Thích Nhuận Châu, Giáo Hội Hoa Kỳ đã mất đi một vị Tăng tài trẻ tuổi, một thành viên ưu tú trong công cuộc hoằng Pháp cho xứ sở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hàng môn đồ pháp quyến Chùa Liên Trì đã mất đi một vị Thầy tinh thần khả kính, một chỗ tựa nương vững chắc trên bước đường tu học tâm linh. Thành tâm cầu nguyện Giác Linh Thầy Nhuận Châu Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sinh trở lại cõi giới Ta Bà này để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sinh.

Chân thành phân ưu đến quý HT Thích Tín Nghĩa (lãnh đạo GH Hoa Kỳ), HT Thích Ngộ Tánh,  TT Thích Nhật Trí, TT Thích Nhuận Dung cùng chư Tôn Đức và môn đồ pháp quyến Chùa Liên Trì, Spring Hill, Florida, Hoa Kỳ.

 

Úc Châu ngày 13 tháng 3 năm 2016

Nay Thành kính Phân Ưu

Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng 
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
Ban Quảng Đức Đạo Ca

 ============


Letterhead-chua huong sen
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi:

- Thượng Tọa Thích Nhuận Thông, Thượng Tọa Thích Nhuận Hải, Thượng Tọa Thích Nhuận Dung,

- Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Thượng Tọa Thích Nhuận Châu, tiểu bang Florida, USA,

Con là Tỳ Kheo Ni Giới Hương, chư ni và các Phật Tử Chùa Hương Sen, Perris, CA, vừa hay tin Thượng Tọa Thích Nhuận Châu tai nạn xe truck tại Thành Phố Tampa, Florida, đã xả báo thân tại thế giới Ta Bà huyễn hóa vào lúc 4 giờ chiều, ngày 09 tháng 03 năm 2016, thế thọ 42, lạp thọ 20.

Kính bạch Giác linh Thượng Tọa,

Tôn giả Mục Kiền Liên còn phải trả nợ lúc cuối đời, Thượng Tọa đã qua rồi sóng gió ta bà.

Buông hết xuống

Không còn gì nắm giữ.

Nhẹ nhàng đi

Vượt qua cõi tử sanh.

Ngoảnh nhìn lại

Những vui buồn thành bại.

Chẳng gì cả

Những bọt sóng mong manh.

Tâm vốn sáng

Như chưa hề vẩn đục.

Gió vốn không

‘Hà xứ nhá trần ai!’

Xưa thầy đến

Như du chơi ba cõi.

Nay thầy ẩn

Như về cùng muôn pháp.

Thay mặt cho Ni chúng và quý Phật Tử Chùa Hương Sen, Perris, CA, chúng con xin hướng về Lễ Tang Đài, thành kính cầu nguyện Giác Linh Thượng Tọa:

THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Nhân dịp này, chúng con cũng xin gởi đến Thượng Tọa Thích Nhuận Thông, Thượng Tọa Thích Nhuận Hải, Thượng Tọa Thích Nhuận Dung cùng Chư Tôn Thiền Đức, quý Phật tử Chùa Liên Trì, FL, cùng môn đồ pháp quyến của Cố Thượng Tọa Nhuận Châu lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát to tát này.


Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. 
Chùa Hương Sen, Perris, ngày 12 tháng 3 năm 2016
Thành tâm bái bạch,
Trụ trìThích Nữ Giới Hương
----------

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU THẦY NHUẬN CHÂU

Reader's Comment
Monday, May 30, 201619:51
Guest
Điếu văn
kính thưa liên trì đại thừa tự, tân viên tịch trú trì Thích Nhuận Châu,thượng toạ giác linh thuỳ từ chứng giám
chúng tôi là những huynh đệ tăng ni sinh khoá 4 Học viện Vạn Hạnh, hôm nay vô cùng thương tiếc đến tiễn đưa thầy lần cuối trong cuộc sinh tử này. Nương theo khói trầm hương, có đôi lời tiễn biệt.

đèn thiền chợt tắt
bốn chúng cảm thương
sinh tử vô thường
ai người hoát ngộ

nhớ Giác linh xưa
chánh tín xuất gia
15 tuổi gặp được minh sư
chùa Viên Ngộ đồng chơn nhập đạo
thúc liễm thân tâm
nghiêm trì giới hạnh
dốc lòng cầu pháp
tham vấn muôn phương
Tòng Lâm, Vạn Hạnh nội điển nghiên tầm
Ấn Độ, Hoa Kỳ miệt mài ngoại sử
khả kính thay
hoa giác đến kỳ nở rộ
đèn thiền gặp lúc khai quang
nhuận tánh từ bi
độc hành du hoá

lại vì phật duyên bổ xứ
florida đất khách quê người
khai sơn Liên Trì bảo điện
đại thừa phật pháp xiển dương

chí cương trực
nơi phồn hoa lòng không mến tiếc
sống thanh cư nhàn cảnh trúc mai

thao danh hối tich
không khen chê nhiều lời phải trái
giữa chốn trần lao
không vướng bận tham sân phiền não
ba ngàn thế giới
cười vỡ mộng tan cả thinh không
sống trọn kiếp người
bốn mươi năm chẳng luận ngắn dài
giác ngộ chân như
giấc mộng kia há phải thêm lâu
vẫn biết
nhạn vô di tích chi ý
thuỷ vô lưu ảnh chi tâm
nải thích tôn song lâm thị tịch
Đạt ma tằng chích lý tây quy
hay rằng
giác tánh viên minh
bản lai nhất thể
sắc trần sanh diệt
bốn đại rỗng không
thế sự thăng trầm
đều như huyễn mộng

nhưng than ôi

giờ đây già lam vắng vẻ
Liên Trì thiếu bóng thiền tăng
huynh đệ ngậm ngùi trong mến tiếc
phật tử sầu hải lệ kính thương
cũng xin
huynh đệ tăng ni khoá 4
khép lòng sầu thảm tiếc thương
thắp nén tâm hương
gởi lòng tri ngộ
thân chúc thầy đáo ngạn vô sanh
phân thân khắp mười phương hoá độ
trú tâm bất động
vượt biển trần ai
nương pháp như lai
hồi quy tịnh độ

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP LỤC THẾ KHAI SƠN LIÊN TRÌ ĐẠI THỪA TỰ TRÚ TRÌ, HÚY THƯỢNG NHUẬN HẠ CHÂU, TỰ ĐẠO HOẰNG LÊ CÔNG GIÁC LINH THƯỢNG TỌA THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.
Monday, March 14, 201608:27
Guest
Nhờ Hoavouu.com đăng giúp bài Thương Kính Thầy Nhuận Châu, một người bạn học chung khoá 3 Tại Đại Tùng Lâm và là người cùng sống tại Florida Hoa kỳ. Biết ơn nhiều và chúc hoavouu luôn đẹp và tin yêu trong lòng đọc giả xa gần!

Thương kính Thầy Nhuận Châu!

Dẫu biết rằng trần gian là cõi mộng
Nhưng sao lòng cứ nghẹn đắng niềm đau
Đất Florida mây buồn giăng kín lối
Liên Trì gọi ba tiếng Thầy Châu ơi!

Ngày ra đi bạn chưa một lời từ biệt
Thế giới này và cõi tạm nhân gian
Lòng quặn đau và chua xót ngập tràn
Thương và quý một nhân tài Phật Giáo

Với cốt cách phi thường và bản lĩnh
Sống chân tình và tính cách giản đơn
Dáng người nhỏ nhưng cốt cách phi thường
Bậc quân tử chốn thiền môn quy củ

Bạn hay lắm giữa dòng đời biến động
Người lợi danh bạn đơn giản vô cùng
Sống ẩn dật quyết một lòng thiền định
Làm xứng danh dòng thích tử Như Lai

Quý bạn lắm suốt một quảng đường dài
Luôn trò chuyện và sẽ chia khích lệ
Đời ảo mộng sống trượng phu bản lĩnh
Nay còn đâu khi bạn đã đi rồi!

Thôi bạn nhé chốn trần gian mộng ảo
Có rồi không trong từng mỗi sát na
Chuyện trăn trở ở cõi mộng ta bà
Nay gác lại cho nhân gian dương thế!

Thương bạn lắm nhớ rất nhiều về bạn
Một con người luôn tàm quý dễ thương
Sống giản đơn và cốt cách khác đời
Bậc trượng phu một hiền tài phật giáo!

Nguyện Tam Bảo luôn gia trì hộ niệm
Để Giác Linh bạn thanh thoát nhẹ nhàng
Liên Trì cảnh tây phương cực lạc quốc
Đón bạn về mầu nhiệm cõi Thiên Thai!


Bình An Thất , từ quê hương Việt Nam Đồng Nhật thành kính tiễn biệt Thầy Nhuận Châu!
Sunday, March 13, 201610:24
Guest
Ở bên đây, nửa địa cầu
Nghe tin Bạn tịch lòng đau tận cùng
Bạn về đến cõi vô tung
Liên trì tứ chúng lạnh lùng Cửa không.

Ngày nào chí nguyện thong dong
Tòng lâm đất thánh vở lòng khai tâm
Cao cấp học viện tiếp dòng
Dưỡng nuôi thánh chủng, chân tâm hiển bày.

Dẫu đời đen bạc đổi thay
Như như bản nguyện, tháng ngày độ sanh
Florida lập hoá thành
Mở muôn phương tiện viên thành quả tu.

Ô hô ! Sanh tử huyễn hư
Túc duyên, nghiệp cũ bây chừ rụng rơi
Đến như vết nhạn lưng trời
Đi như gió thoảng chở lời thinh không
Người về hết cuộc phiêu bồng
Chợt nghe mộng thực trăng lồng đáy khe!

Thành kính tưởng niệm Giác linh
Cố Thượng toạ Thích Nhuận Châu

Nguyên Hùng kính đề
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2497)
Dự trù tổng cộng kinh phí là $40,000 chỉ để mua vật liệu cho 2 lầu chuông trống và $23,000 cho 18 bậc tam cấp.
(View: 1053)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 689)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 2779)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 953)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 2404)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1314)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 4234)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 2318)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 2165)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 583)
Dự kiến 400 phần, mỗi phần gồm có: 10 quyển tập, 1 ba lô tiểu học, 3 cây viết, 1 cục gôm, 1 cây thước, 1 đôi dép, 1 bình đựng nước uống (500ml), 20,000vnđ bánh kẹo. Tương đương 10$. Số tiền cần là 4,000$
(View: 2453)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 2749)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 2093)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 770)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 1360)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 1712)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 1696)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 2818)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 3355)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 7422)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2249)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 3191)
Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527
(View: 2393)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 1691)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 1984)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 4077)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 3787)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 2000)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 7259)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 2061)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 3039)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 1842)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 1786)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 2917)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 1786)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 3032)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 3762)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 2890)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 2035)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 2139)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 3347)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 2384)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 1655)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 4929)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 4659)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 6532)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 3318)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 2387)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 1909)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 2242)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 5784)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 3287)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2862)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Pakistan, Scotland, Cam Bốt, Hàn Quốc và Mã Lai
(View: 3718)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021
(View: 1794)
Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Tăng già Liên Hữu Việt Mỹ đã diễn ra buổi lễ chính thức chương trình hoằng pháp có danh xưng là VI DIỆU PHÁP MEDIA
(View: 2041)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Cộng Hòa Kalmykia, Ấn Độ, Tích Lan, Hoa Kỳ và Ấn Độ
(View: 4356)
Kính mời Đại chúng tham dự Ngày Hội Trồng Cây, vào lúc 8 giờ 00 sáng, thứ 7, ngày 06/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 4814)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 1801)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Afghanistan
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM