Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Điếu Văn, Điện Thư Phân Ưu

Thursday, June 23, 201621:24(View: 6053)
Điếu Văn, Điện Thư Phân Ưu
ht-thich-nhu-hue-7
so-19-05-thanh-kinh-tuong-nguyen-truong-lao-ht-chung-minh-dao-su-vien-tich-giao-hoi-uc

THONG-BACH-CUA-VPDH-LIEN-CHAU-VE-TANG-LE-TLHT-THICH-NHU-HUE720


Dien-Thu-Phan-Uu-HT-THICH-NHU-HUE-Vien-TichFINAL720

        Kính Thương ! Kính Nhớ ! Kính Tưởng Niệm !
Giác Linh Hòa Thượng Thích Như Huệ
         Người kết nghĩa đệ huynh với Huyền Tôn.
 

Biết nói sao cùng buổi chia tay

          Ướm lệ chia ly thật đắng cay

         Những tưởng mình tu không vướng bịn

         Ai ngờ tim óc buốt đọa đày !

 

         Tương phùng cũng lệ, lệ chia ly,

         Trước sau hai giọt lệ thân bi

         Đã trong nhân thế thì ai cũng

Cũng tình cũng đạo đâu khác chi !

 

Từ thuở tám ba gặp lại thầy

Tay bắt tay nhau luận đắng cay

Nhớ thuở truân chuyên Ngô tà đạo

Tăng mình chúng giết đất trời quay.

        

         Ba mươi năm suốt ở úc châu

         Đệ huynh kết nghĩa Phật tâm cầu

         Cùng với Tăng Ni trong quê nội  

         Lập nguyện cùng tu đạo hạnh sâu

 

         Tăng Ni ai cũng cung kính thầy

         Đạo hạnh uyên thâm tợ áng mây

         Phước lớn dựng xây Tam Bảo địa

         Huy hoàng để lại đức cao dày.

        

         Nay trước Linh Đài của Hòa Thượng

         Huyền Tôn nầy xin cúi chấp tay

         Nguyện cầu Giác Linh Thích Như Huệ

         Thẳng một đường trực vãng Phương Tây

          Cúi đầu đảnh Lễ Phật Từ Phụ

         Thong dong tự tại tháng ngày bỏ quên .

         

Huynh với Tăng Ni còn ở lại

         Nhớ ghi chí hướng của đấng Thầy

         Giáo Hội dài lâu Phật Đạo sáng

         Chúc Thầy nhẹ gói bước thang mây.

          Tôi sắp 90 Thầy Tám bốn

         Đạo duyên viên mãn đó đây vẹn toàn.

        

         Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  

   Bùi ngùi viết Tại Chùa Bảo Vương Victoria

   Ghi lại, Ngày đưa kim quang Thầy về nơi Trà Tỳ.26 Tháng 5 Năm Bính Thân

   Tại Adelaide. Việt Lịch 4895. (Tây lịch Thứ 5 / ngày 30.06.2016).

HT Thích Huyền Tôn

        

        

letterhead-chua-khanh-anh

Nam Mô Tiếp Dẩn Đạo Sư A Di Đà Phật
 
- Kính gởi Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL – TTL
- Kính gởi Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Môn Đồ Pháp Quyến
 Kính Bạch quý Ngài
Kính thưa quý vị.
 Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, 
vừa nhận ai tin ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ, Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông,  thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.

- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia.
 Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc. Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp.

Thay mặt Tăng Ni Phật tử GHPGVNTN Âu Châu, chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL – TTL đã mất đi một vị Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL. Môn Đồ Pháp Quyến, từ nay không còn một bực Thầy khả kính đức độ của Tông Môn, một ân sư từ bi trí tuệ đối với hàng đệ tử hậu học, một đấng cha từ của chư nam nữ Phật tử tại gia đệ tử của Ngài.

Toàn thể Tăng Ni Tín Đồ Phật Tử GHPGVNTN Âu Châu, đồng nhất tâm tưởng niệm và cầu nguyện Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng thượng NHƯ hạ HUỆ Cao Đăng Phật Quốc, Tái Tảo Ta Bà, Xiển Dương Đạo Pháp, Hóa Độ Chúng Sanh.

 

Kính Chúc Chư Tôn Đức HĐĐH GHPGVNTN HN tại UĐL - TTL  cùng Môn Đồ Pháp Quyến và Ban Tang Lễ Pháp Sự viên thành.

 Than ôi!

Gió lạnh đông về Nam xứ Úc

Trời buồn hiu hắt nỗi thương đau

Tiển biệt người đi về xứ Phật

Ta Bà vắng bóng bậc Cao Tăng

Cực Nam một vì sao băng rụng

Giáo Hội Úc Châu lòng tê tái

Vắng bóng từ đây bậc Đống Lương

Chứng Minh Đạo Sư trong bốn chúng

Hội Đồng Điều Hành Pháp Lữ mất

Môn đồ pháp quyến ruột thắt đau

Từ biệt Tôn Sư cả một đời

Hy sinh thân mạng cho Đạo Pháp

Lòng từ trang trải khắp muôn nơi

Rạng danh Tông Tổ lưu phương ngát

Hiện thế giữa đời tám mươi ba

Đồng chơn nhập đạo sáu mươi hạ

Lý tưởng cao siêu Bồ tát hạnh

Thăng trầm suy thạnh theo cuộc thế

Nổi trôi đây đó cùng dân tộc

Quê hương lưu lại một nửa đời

Một nửa đời sau ở xứ người

Cùng chư Pháp Lữ hoằng đạo nghiệp

Kiến tạo Pháp Hoa phá nghi võng

Tăng Ni Phật tử đượm pháp mầu

Trời Nam xứ Úc từ đây mất

Hạt ngọc lung linh giữa cõi đời

Soi sáng trần gian trong đêm tối

Đưa người lạc lối trở về chân

 

Kính Lạy Giác Linh Ngài!

Từ đài cao chín phẩm

Từ bi thầm gia hộ

Cho Phật Giáo Việt Nam

Được trường tồn vĩnh cửu

Lợi lạc khắp quần sanh

 Nam Mô Úc Đại Lợi Quốc, Khai Sơn Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Đường thượng Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, Húy thượng NHƯ hạ HUỆ, TỰ GIẢI TRÍ, Hiệu TRÍ THÔNG Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng.

dien-thu-phan-uu-tong-hoi-pgvn-tai-hoa-ky

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Executive Board
1002 W. Someset St. Ottawa, On. K1R-6R9. Canada
Tel. (613) 231-2516 Fax: (613) 231- 3473


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Kính gửi:  - Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan,
-   Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada vừa nhận được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, Pháp tự Giải Trí , Pháp hiệu Trí Thông, Đời Thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế,
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015),
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia,
 đã thâu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc. Trụ thế: 83 tuổi, hạ lạp 60.
Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch là bậc thạch trụ tòng lâm, đã từng là thành viên của GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam trước năm 1975, có những đóng góp đáng kể cho sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp trong nước và hải ngoại suốt nửa thế kỷ qua. Do vậy, sự viên tịch của Trưởng Lão Hòa Thượng là niềm đau chung của Tăng Tín đồ Phật giáo Việt Nam cũng như của môn đồ pháp quyến trong và ngoài nước.
Thành viên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Canada, nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng, ngưỡng nguyện Giác linh khứ lai tự tại, hồi nhập Ta-bà tiếp tục hoằng pháp lợi sanh; đồng thời, xin thành kính phân ưu cùng chư tôn thiền đức GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, cùng môn đồ pháp quyến tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ottawa, ngày 23 tháng 6 năm 2016
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Canada
Chủ tịch,

đã ấn ký

Hòa Thượng Thích Bổn Đạtletterheadqd
ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành Kính Phân Ưu
Kính gởi: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Hạnh Niệm
Đại Đức Thích Viên Trí,  ĐĐ Thích Viên Tịnh cùng Môn Đồ Pháp Quyến
chan-dung-duc-truong-lao-ht-thich-nhu-hue-1934-2016-Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin viên tịch:
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông,  thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia.
Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016

(nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc. 
Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp

Hồi tưởng lại trong 26 năm qua kể từ khi Tu Viện Quảng Đức thành lập tại Melbourne, hằng năm Đức Trưởng Lão đều về thăm viếng Quảng Đức Đạo Tràng, ở lại nghỉ ngơi và hướng dẫn hàng đệ tử chúng con tu học. Dù hôm nay Ngài đã ra đi mãi mãi nhưng hình bóng từ ái, giọng nói, nụ cười, dáng đi của Ngài luôn hiện hữu đây đó trong khuôn viên ngôi Già Lam Quảng Đức này, nhất là giọng xướng kệ khai chung bảng ấm áp và cao vút của Ngài, vẫn còn vang vọng trong không gian toàn cầu internet của trang nhà Quảng Đức, mà ai ai nghe được cũng cảm thấy an lạc và ấm lòng. Hàng đệ tử chúng con, toàn thể Tăng Tín đồ Phật Tử Tu Viện Quảng Đức, Trang Nhà Điện Tử Quảng Đức, thành kính ngưỡng vọng về Giác Linh Đài tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, nhất tâm đảnh lễ, niệm ơn và thành tâm tán thán công hạnh truyền bá Chánh Pháp của Ngài tại Úc Châu trong hơn ba mươi năm qua. Chúng con nguyện cầu Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, và sớm tái sinh trở lại thế giới Ta Bà này để tiếp tục công cuộc cứu khổ độ sanh. Thành kính chia buồn đến HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Hạnh Niệm, HT Thích Như Điển, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Viên Thành cùng chư Tôn Đức Giáo Hội Úc Châu, Pháp phái Lâm Tế Chúc Thánh Quảng Nam & Môn Đồ Pháp Quyến trước sự mất mát lớn lao này.Nay Thành kính Phân Ưu

TT. Thích Tâm Phương
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
TT. Thích Nguyên Tạng
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
Steve Nguyên Thiện Bảo
Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
Ban Quảng Đức Đạo Ca

 

2016-Dien-Thu-Phan-Uu-Chua-Phat-Da-Tu-Vien-Phap-Vuong-HT-Nhu-Hue720


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
CỰU HỌC TĂNG PHẬT HỌC VIỆN QUẢNG NAM


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gửi: Ban Tang Lễ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến

Chúng con là những cựu học Tăng Phật Học Viện Quảng Nam - Long Tuyền đang sinh hoạthành đạo tại Hoa Kỳ và Canada được ai tín:
chan-dung-duc-truong-lao-ht-thich-nhu-hue-3-1934-2016-

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông,  thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.

- Nguyên Giám Đốc trường Bồ Đề Hội An
- Nguyên Giám Học Phật Học Viện Quảng Nam - Long Tuyền - Hội An
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia.

Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

 Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc.

Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp

Xin vọng hướng về Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc thành kính phân ưu cùng chư tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến - nhất tâm đảnh lễ giác linh cố trưởng lão hòa thượng ân sư tam bái. Nguyện giác linh đức trưởng lão Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc, sớm hồi nhập ta-bà tiếp tục sứ mệnh hoằng pháp độ sinh.


Nam mô tân viên tịch từ Lâm Tế chánh tông tứ thập nhất thế  Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa húy thượng NHƯ hạ HUỆ, Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông Hòa Thượng giác linh chứng giám.


Thành kính đảnh lễ

Thích Tâm Hòa (Mississauga - Ontario - Canada)
Tâm Quang - Vĩnh Hảo (Stanton - California - Hoa Kỳ)
Không Hải - Cao Lý Sâm (San Jose - California - Hoa Kỳ)
 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO KHẤT SĨ ÚC CHÂU
Tổ Đình Thiền Viện Minh Quang, Sydney
28-32 Chadderton  St, Canley Vale , NSW 2166

Kính gởi: BanTang Lễ của Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Giáo Hội PGVNTN Úc&TTL.

Kính gởi: Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni trong môn đồ pháp quyến.

Điện Thư  PHÂN ƯU

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Chúng tôi vừa nhận được Ai tín Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa , Nam Úc.

Ngài vừa thuận thế vô thường, xả báo thân viên tịch vào lúc 9,25pm ngày 19/05 Bính Thân nhằm 23/6/16. Thọ tuế 83 niên.

Sự ra đi của Ngài thuận theo năm tháng và viên mãn sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, phục vụcống hiến cho Giáo Hội Phật Giáo trong nước và Hải ngoại suốt 60 qua. Sự nghiệp, nhân cách và đạo phong của Hòa thượng là bài học là tấm gương cho hàng hậu thế suốt đời noi dấu. Đối với tất cả các Giáo hội và Hệ phái khác nhau trong Phật giáo Vn và Hải ngoại,Hòa thượng đã thể hiện tinh thần của người lãnh đạo Giáo hội bao dungthực hiện cao quý lời Phật dạy, Tăng già hòa hợp như nước với sữa. Sự ra đi của Ngài là một mất mát to lớn đối với Giáo hội PGVNTN Hải ngoại, Giáo hội PG Liên châu và đối với hàng Phật tử năm châu . Với môn đồ pháp quyếntổn thất không gì bù lấp được. Chúng tôi, xin thay mặt toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử thuộc Giáo Hội Khất sĩ Úc châu Thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch ,thành tâm cung tiễn Ngài:

Đức TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG

THƯỢNG Như  HẠ  Hu

Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông

Liễu đạo ngày 19 tháng 5 Bính thân ( 23/06/2016)

Trụ thế 83 năm. Hạ lạp 60.

Thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.

Đồng Kính Lạy Giác Linh Ngài ngưỡng nguyện Giác Linh Trưởng Lão Hòa thượng từ bi thùy từ chứng giám.

 

Sydney, 24/06/2016

Tăng trưởng Giáo đoàn

TK Thích Minh Hiếu

 

      ĐIẾU VĂN
Của cá nhân TK Thích Minh Hiếu

Thay mặt toàn thể Tăng Ni Phật tử Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ Úc châu đại diện 3 Thiền Viện Minh Quang Sydney-Perth-Adelaide.

Kính lạy Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

 

Thoạt nghe tin bỗng bàng hoàng

Tâm tư vỡ nát muôn ngàn niềm đau.

Kính lạy Giác Linh Ôn , Người Cha hiền xứ Quảng.

Con đây nè Ôn , con đến quá muộn màng.

Con đây Ôn ! đứa con Thôn Cẩm lạc loài.

cùng tử khờ vừa tỉnh chiêm bao..

sự thật sao lòng đau, đau lòng nhân thế.

Ôn đã đi rồi thân tâm con ngây dại,

Sinh tử , khứ lai thực tại vẫn là..

Ôn có trách con không…sao chẳng đến gặp cha,

Giờ vĩnh biệt có chờ mong ,ngày nào con trở lại..?

Ôn kính yêu ơi !

Xin người từ bi tha thứ,

Trái tim nhỏ vỡ òa niềm tức tưởi.

Con biết tin khi thuyền Từ sắp vội

Rời bến mê sen tỏa ngát hương đời,

Con vẫy vùng giữa sầu khổ chơi vơi

Tim thổn thức nghe từng cơn đau gậm nhấm.

Con yếu đuối đành ở xa ngàn dặm..

Dõi mắt nhìn mờ nhạt dáng từ dung..

Kính thưa Ôn!

Thôi hết rồi…Dòng sông Hoài sâu đậm

Ngọt mà hiền ấm áp đến thiên thu..

Thôi xa rồi..Phố xưa sầu vạn Cổ

Đợi chờ ai, cho sương trắng tuyệt mù.

Con vĩnh viễn còn dáng Ôn trong tâm thức,

Như nghìn năm mây trắng hững hờ bay

Ôn mĩm cười nhẹ nhàng như Ca diếp

Ôi Khứ lai- sao thương mãi gót hài..

Thành kính ngưỡng vọng đảnh lễ cung tiễn Giác linh Ôn Pháp Hoa, Người cha Quê hương của chúng con..Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Túc Trưởng Lão chứng minh Tang Lễ đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ,
Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến,
Từ miền Tây Bắc Hoa Kỳ xa xôi, Tăng Tín đồ Tu Viện Bồ Đề chúng con ngưỡng vọng về Tổ Đình Pháp Hoa - nơi an trí nhục thân đức Trưởng Lão, nhất tâm cầu nguyện Giác linh đức Trưởng Lão thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật Quốc.
“Công viên quả mãn, đại nguyện viên thành”
Tu Viện Bồ Đề
Renton, WA, USA
Trú Trì
Tỳ Kheo Thích Thánh TríKính Bạch giác Linh ôn Pháp Hoa,

Con vừa hay tin ôn Viên Tịch vừa bùi ngùi xúc động trong nỗi niềm kính nhớ đến ôn, Thật là một tin ai khấp cho Phật giáo VN ở các Châu nói chung và Chùa Pháp Hoa nam úc nói riêng. Từ đây nơi chốn tòng Lâm vắng đi một Bậc Thạch Trụ từ bi đầy khả kính.. Nơi phương xa Mỹ Quốc con thành kính hướng về Chùa Pháp Hoa nơi ôn đã từng gầy tạo và phát huy chánh pháp trên 3 thập niên cũng là nơi hàng hậu học chúng con đủ duyên lành hội ngộ ôn trong những ngày đầu chấp chững... trên đất úc.. Với con ôn luôn là một bậc kính quý trong thiền môn, hình ảnh thân thương của ôn luôn có trong tâm con trong suốt lộ trình tu họchoằng pháp. On thanh thản về với cõi Phật, nguyện ôn luôn gia trì cho chúng con thêm nghị lựctrí tuệ như ôn để tiếp tục con đường của ôn.
Chúng tôi thành kính chia buồn nỗi mất mát lớn lao đến Thầy Viên Trí, Thầy Viên Tịnh, quý Hòa Thượng trong sơn môn Chúc Thánhmôn đồ hiếu quyến Chùa Pháp Hoa nam úc. Kính xin quỳ vị nén đau thương vào chánh niệm để cầu nguyện giác linh ôn sớm cao đăng Phật quốc.
Cho phép con được thọ pháp tang ôn như một bậc Tiền Bối khả kính trong đạo.
Nhất Tâm Kỉnh Lễ Giác Linh đại Lão Hòa Thượng Thượng Như Hạ Huệ, Khai Sơn Pháp Hoa Tự , Lâm tuế Chánh tông thư 41 tam bái.
Hậu Học Kính Bái,
Tỳ Kheo Thích Minh Diệu
Trụ Trì Kỳ Viên Thiền Viện
 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

ĐƯỢC TIN HÒA THƯỢNG THƯỢNG NHƯ HẠ HUỆ ĐÃ VIÊN TỊCH, CHÚNG CON HỘI PHẬT GIÁO ĐÔNG BẮC FLORIDA CHÙA HẢI ĐỨC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIÁO HỘI VNHTN HAI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI VÀ TÂN TÂY LAN, VÀ CHÙA PHÁP HOA NAM ÚC

SỰ RA ĐI CỦA NGÀI THẬT LÀ MỘT MẤT MÁT LỚN LAO CHO GIÁO HỘI, PHẬT TỬ Ở VÙNG NAM ÚC, VÀ TẤT CẢ PHẬT TỬ ĐÃ TỪNG

NGHE NGÀI GIẢNG, ĐỌC SÁCH, NGƯỠNG MỘ ÂN ĐỨC TU HÀNH CỦA NGÀI GẦN MỘT SUỐT THẾ KỶ QUA.

 

 CON BIẾT HÒA THƯỢNG NHƯ HUỆ QUA HT MINH HIẾU, RIÊNG HT MINH HIẾU LÀ NGƯỜI  CÓ NHIỀU NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG, CON KÍNH XIN CHIA BUỒN VỚI HT MINH HIẾU

 

KÍNH MONG HT NHƯ HUỆ GIA TRÌ CHO TẤT CẢ, QUÝ HT, TT , ĐĐ CHƯ TĂNG, NI,  TÍN ĐỒ PHÁP QUYẾNCHƯ THIÊN NAM TÍN NỮ, TINH TẤN TU HÀNH TIẾP NỐI SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP LỢI SANH CỦA HT

 

KÍNH XIN CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT TIẾP DẪN HÒA THƯỢNG CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, LAI ĐÁO TA BÀ TIẾP TỤC CỨU ĐỘ CHÚNG SANH

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

  

TM. HPGĐBFLORIDA CHÙA HẢI ĐỨC
HỘI TRƯỞNG

 PHẬT TỬ CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤYVừa được Thượng Tọa Nguyên Tạng
gởi mail báo tin Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc vừa thâu thần nhập diệt .
Toàn Thể Tăng Ni Phật Tử Thiền Viện Chánh Pháp Tiểu Bang Oklahoma Hoa Kỳ vô cùng xúc động khi biết tin nầy xin: 
"Thành Kính Phân Ưu đến quý Chư Tôn Thiền Đức Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL cùng Chư  Hòa Thượng,Chư Thượng Tọa,Chư Đại Đức Tăng Ni & Phật tử Môn Đồ Pháp Quyến".
Toàn thể chúng con đồng ngưỡng nguyện mười phương Tam bảo thùy từ phóng quang tiếp độ giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng sớm cao đăng Phật quốc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
       TK.Thích Thông Triết
  TM Tăng Ni Phật tử TV Chánh Pháp, Oklahoma, USA

 PHÁP THÂN ĐĂNG TRÌNH

           * Bái vọng Hòa thượng THÍCH NHƯ HUỆ

                   Phương Trượng Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc

                   Thạch trụ thiền lâm Phật giáo Quảng Nam

                   Tân viên tịch

 

Một vì sao rụng trời xa

Trụ kình hải ngoại quê nhà không quên

Ngọn đèn mờ tỏ đêm đêm

Nửa lo Phật sự nửa mềm lời quê

 

À ơi…theo tiếng vọng về

Tay chống thiền trượng đề huề hồi hương

Xa quê mấy chục niên trường

Trước sau còn mất tiếng thương bùi ngùi

 

Thời gian cứ mãi cuốn trôi

Tổ đình vẫn tại đâu rồi người xưa

Tông môn bao bận nắng mưa

Vẫn vững nền lớp hậu thừa xiển dương

 

Chào quê từ giã lên đường

Chuyến đi dự báo vô thường kề bên

Lời cung tiễn trước chưa quên

Bây giờ Người đã về bên với Người

 

Xả thân thanh thản an vui

Mà sao…không khỏi bồi hồi hậu lai

Pháp đồ cố nén bi ai

Cố quên luật định để hoài tình thâm

 

Kính Người xả huyển hồng trần

Ung dung cùng với pháp thân đăng trình

Tây Phương chúng điểu đồng thanh

Vững duyên Tịnh cảnh hồi sanh Ta Bà

 

24-06-2016

Thị Nghiêm Đinh Công Tôn

 Dear Thay Nguyen Tang,
Thank you for telling me about Hoa Thuong Thich Nhu Hue's passing away. Please accept my condolences and best wishes for all those whose lives he touched. In fact when I was a child, I lived only one street from Chua Phap Hoa and never knew that one day I would be a monk in a Vietnamese tradition. For me it is always a lovely thought that Thay Phap Hoa  built a congregation next to my primary school. 
Unfortunately I won't be in Adelaide Monday. If I were, I would come to his funeral. He has lived a very good life. Sadhu, sadhu, sadhu.
I look forward to seeing everyone in the congregation at the Khoa Tu Hoc Phat Phap in December, 2016
Best wishes,
Thich Thong Phap 
(24 June 2016)Được tin Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ đã thuận thế vô thường
xã bỏ huyễn thân,tôi xin chia buồn sâu sắc đến  Ban Lễ Tang,
cầu nguyện Giác Linh cố Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc .

 Hòa Thượng Thích Như Phẩm
Tổ Đình Long Tuyền Hội An .


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại News South Wales.

CHÙA PHÁP BẢO

148-154 Edensor Road, St, Johns Park NSW 2176 – AUSTRALIA

Tel: (02) 9610 5452 Fax (02) 9823 8748

Điện Thư

Thành Kính Phân Ưu

Kính gởi:

Ban Tổ Chức Tang Lễ Đại Lão HT Thích Như Huệ

Chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến Tổ Đình Pháp Hoa – Nam Úc

Tứ chúng Tự Viện Pháp Bảo vô cùng thương tiếc, khi hay tin Đại Lão HT Thích Như Huệ đã vừa viên tịch lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19 tháng 5 năm Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Adelaide Úc Quốc – thọ thế 83, hạ lạp 60 năm. Ngài là trụ cột của Giáo Hội PGVNTNHN Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan;  là Hội Chủ của Giáo Hội từ năm 1999 đến 2015; và mãi đến giờ phút này hình ảnhtinh thần của Hòa Thượng, với cương vị Chứng Minh của bậc Trưởng Lão GHPGVNTNHN UĐL TTL, đã và sẽ ghi hoài dấu ấn trong sự hoài niệm tri ân Ngài.

Tăng Ni cùng Cư Sĩ Phật tử Tự Viện Pháp Bảo, kính thành cầu nguyện Hòa Thượng trưởng lão viên mãn báo thân, siêu sanh Phật quốc. Cùng kính thành phân ưu đến môn đồ pháp quyến.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tứ Chúng Tư Viện Pháp Bảo:

HT Thích Bảo Lạc - Phương trượng

ĐĐ Thích Phổ Huân - Trụ trì

SC Thích Nữ Giác Anh – Tri sự

Tứ Chúng Phật tử Tự Viện Pháp Bảo.


Chùa Hội Phước
8624 Zuni Rd SE, Albuquerque, NM 87108 –  Phone (714)675-8226.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gửi: Ban tổ chức Tang Lễ cùng môn đồ pháp quyến
Chùa Hội Phước tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ vừa nhận được ai tín:
chan-dung-duc-truong-lao-ht-thich-nhu-hue-1934-2016-
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông,  thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
-Trưởng môn phái Chúc Thánh Hải Ngoại
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia.
Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
 Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc.
Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp
Thế hệ con cháu môn phái Chúc Thánh cùng bổn đạo Phật tử Chùa Hội Phước ở tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ thành kính hướng về Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc nhất tâm đảnh lễ và kính nguyện cầu giác linh cố hòa thượng Trưởng môn phái Chúc Thánh Hải Ngoại Cao Đăng Phật Quốc. Kính lạy Giác Linh Ngài! Từ bi thường gia hộ : "Tông Phong Vĩnh Chấn, Tổ Ấn Trùng Quang".

Nam mô tân viên tịch từ Lâm Tế chánh tông tứ thập nhất thế  Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa húy thượng NHƯ hạ HUỆ, Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông Hòa Thượng giác linh chứng giám.
Thành Kính Tưởng Niệm
Thích Thánh Minh cùng Tăng chúngtoàn thể Phật Tử bổn tự chùa Hội Phước
New Mexico - Hoa Kỳ,  ngày 23/06/2016

 

 Thu Phan Uu_HT Giac Luong-1

Thu Phan Uu_HT Giac Luong-2Kính Bạch giác Linh ôn Pháp Hoa,

Con vừa hay tin ôn Viên Tịch vừa bùi ngùi xúc động trong nỗi niềm kính nhớ đến ôn, Thật là một tin ai khấp cho Phật giáo VN ở các Châu nói chung và Chùa Pháp Hoa nam úc nói riêng. Từ đây chốn tòng Lâm vắng đi một Bậc Thạch Trụ từ bi đầy khả kính.. Nơi phương xa Mỹ Quốc con thành kính hướng về Chùa Pháp Hoa nơi ôn đã từng gầy tạo và phát huy chánh pháp trên 3 thập niên cũng là nơi hàng hậu học chúng con đủ duyên lành hội ngộ ôn trong những ngày đầu chấp chững... trên đất úc.. Với con ôn luôn là một bậc kính quý trong thiền môn, hình ảnh thân thương của ôn luôn có trong tâm con trong suốt lộ trình tu họchoằng pháp. Ôn thanh thản về với cõi Phật, nguyện Ôn luôn gia trì cho chúng con thêm nghị lựctrí tuệ như Ôn để tiếp tục con đường phụng sự chúng sanh.

Chúng tôi thành kính chia buồn nỗi mất mát lớn lao đến Thầy Viên Trí, Thầy Viên Tịnh, quý Hòa Thượng trong sơn môn Chúc Thánhmôn đồ hiếu quyến Chùa Pháp Hoa nam úc. Kính xin quỳ vị nén đau thương vào chánh niệm để cầu nguyện giác linh ôn sớm cao đăng Phật quốc.

Cho phép con được thọ pháp tang ôn như một bậc Tiền Bối khả kính trong đạo.

Nhất Tâm Kỉnh Lễ Giác Linh đại Lão Hòa Thượng Thượng Như Hạ Huệ, Khai Sơn Pháp Hoa Tự , Lâm tuế Chánh tông thứ  41 tam bái.

 

Auburn, USA 24/06/2016

Hậu Học Kính Bái,

 Tỳ Kheo Thích Minh Diệu

Trụ Trì Kỳ Viên Thiền Viện

 Thu Phan Uu-Ht Nhu Tho-1Thu Phan Uu-Ht Nhu Tho-2

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy

Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng

Trondheimsvegen 205, 2067 Jessheim, Norway

 Điện Thư Phân Ưu

Kính gửi: 

- Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, 
-   Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy vừa nhận được tin Hòa Thượng Thích Như Huệ, Pháp tự Giải Trí, Pháp hiệu Trí Thông, Đời Thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015),
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia,
 đã thâu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc. Trụ thế: 83 tuổi, hạ lạp 60.

Toàn thể Tăng NiPhật tử GHPGVNTN Na Uy, xin vọng hướng về tổ đình Pháp Hoa, nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch, nguyện Giác linh cao đăng thượng phẩm, tốc chứng bồ đề, nhiên hậu bất xả, hồi nhập Ta bà, hoằng pháp lợi sanh; đồng thời, xin thành kính phân ưu cùng chư tôn thiền đức GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, cùng môn đồ pháp quyến Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Oslo, trọng hạ ngày 24 tháng 6 năm 2016
Thay mặt GHPGVNTN Na Uy cùng toàn thể Tăng NiPhật tử

Cố vấn, kiêm phương trượng các tự viện

Tỳ Khưu Thích Trí Minh

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2553)
Dự trù tổng cộng kinh phí là $40,000 chỉ để mua vật liệu cho 2 lầu chuông trống và $23,000 cho 18 bậc tam cấp.
(View: 1085)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 707)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 2809)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 968)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 2446)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1341)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 4266)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 2346)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 2200)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 617)
Dự kiến 400 phần, mỗi phần gồm có: 10 quyển tập, 1 ba lô tiểu học, 3 cây viết, 1 cục gôm, 1 cây thước, 1 đôi dép, 1 bình đựng nước uống (500ml), 20,000vnđ bánh kẹo. Tương đương 10$. Số tiền cần là 4,000$
(View: 2477)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 2789)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 2111)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 786)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 1376)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 1733)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 1711)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 2847)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 3389)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 7446)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2263)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 3196)
Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527
(View: 2428)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 1705)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 2005)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 4100)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 3799)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 2012)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 7286)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 2068)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 3056)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 1857)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 1796)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 2938)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 1799)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 3046)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 3792)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 2908)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 2047)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 2163)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 3360)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 2397)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 1663)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 4942)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 4675)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 6556)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 3343)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 2400)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 1915)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 2266)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 5811)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 3297)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2879)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Pakistan, Scotland, Cam Bốt, Hàn Quốc và Mã Lai
(View: 3731)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021
(View: 1807)
Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Tăng già Liên Hữu Việt Mỹ đã diễn ra buổi lễ chính thức chương trình hoằng pháp có danh xưng là VI DIỆU PHÁP MEDIA
(View: 2050)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Cộng Hòa Kalmykia, Ấn Độ, Tích Lan, Hoa Kỳ và Ấn Độ
(View: 4385)
Kính mời Đại chúng tham dự Ngày Hội Trồng Cây, vào lúc 8 giờ 00 sáng, thứ 7, ngày 06/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 4841)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 1812)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Afghanistan
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM