Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Thông Tin Phật Ngọc Của Mắt Thương Nhìn Đời 2010

Thursday, October 7, 201000:00(View: 11657)
Thông Tin Phật Ngọc Của Mắt Thương Nhìn Đời 2010
img_2450-large

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ

CUNG NGHINH VÀ CHIÊM BÁI

PHẬT NGỌC CHO HOÀ BÌNH THẾ GIỚI

 

TỪ THỨ BẢY, NGÀY 6 ĐẾN THỨ HAI NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ĐẠI LỄ KHAI MẠC

 

8:30 am: Đồng hương Phật tử tề tựu về Đạo tràng Sangha
9:00 am: Chư Tôn Đức và Quan khách quang lâm
9:30 am: Lễ tác bạch cung thỉnh Đại Tăng quang lâm lễ đài
9:45 am: Cắt băng Khai Mạc – thả bong bóng
9:45 am - 12:00 pm:

1. Lễ chào quốc kỳ Hoa kỳ, VNCH, Phật Giáo – Phút nhập từ bi quán.
2. Giới thiệu thành phần chứng dự
3. Diễn văn khai mạc
4. Lời phát biểu của đại diện cho ông Giám Đốc Phật Ngọc - Ian Green
5. Lời phát biểu của các giới chức chính quyền
6. Đạo từ của Hoà Thượng chứng minh
7. Lời cảm tạ của ban tổ chức

8. Nghi thức lễ cầu nguyện thế giới hoà bình-chúng sinh an lạc
9. Hồi hướng
10. Cung thỉnh quý ChưTôn Đức về trai đường - Lễ cúng dường Trai Tăng
11. Đại chúng tiếp tục chiêm bái Phật Ngọc

_____________________________________________________________________________________

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU SINH HOẠT TRONG THỜI GIAN CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC TẠI ĐẠO TRÀNG SANGHA

TỪ THỨ BẢY NGÀY 6 ĐẾN THỨ HAI NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010

THÀNH PHẦN BAN GIÁO THỌ

1. Hoà Thượng Thích Trí Tuệ (VA)

2. Hoà Thượng Thích Phước Tịnh (CA)

3. Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu (CA)

4. Hoà Thượng Thích Thông Triệt (CA)

5. Thượng Tọa Thích Minh Dung (CA)

6. Thượng Tọa Thích Thông Triết (OK)

7. Thượng Tọa Thích Tuệ Giác (CA)

8. Thượng Tọa Thích Tuệ An (CA)

9. Thượng Tọa Thích Tâm Chánh (CA)

10. Thượng Tọa Thích Ân Giao (CA)

 

 

THỨ BẢY - NGÀY 6/11/2010

 

10:00 am – 12:30 pm: Khai mạc chương trình chiêm bái Phật Ngọc Cho Hoà Bình Thế Giới

 

12:30 pm – 1:30 pm: Chiêm bái Phật Ngọc - Thỉnh Dĩa giảng Pháp

 

3:00 pm – 5:00 pm: Thượng Tọa Thích Ân Giao giảng Pháp (Trên lầu - Anh Ngữ)
3:00 pm – 4:30 pm: Hoà Thượng Thích Trí Tuệ giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường
6:00 pm – 7:30 pm: Đêm thắp nến cầu nguyện (tại Lễ đài) - Thiền Toạ và hồi hướng (trong giảng đường)

 

7:45 pm – 9:30 pm: Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

9:30 pm – 10:00 pm: Thiền tọa trong giảng đường


_________________________________________________________________

 

CHỦ NHẬT - NGÀY 7/11/2010

 

6:00 am – 7:00 am: Thiền tọatụng kinh buổi sáng

7:00 am – 8:00 am: Lạy Hồng danh sám hối

 

8:00 am – 12:30 pm: Sinh hoạt riêng của Trung Tâm Sangha

 

12:30 pm – 2:00 pm: Chiêm bái Phật Ngọc và Thỉnh Dĩa giảng Pháp

 

2:00 pm – 5:00 pm: Thượng Tọa Thích Ân Giao giảng Pháp (Trên lầu - Anh Ngữ)
2:00 pm – 5:00 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Thỉnh Dĩa giảng Pháp bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường
6:00 pm – 7:30 pm: Đêm thắp nến cầu nguyện (tại Lễ đài) - Thiền Toạ và hồi hướng (trong giảng đường)

 

7:45 pm – 9:30 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

9:30 pm – 10:00 pm: Thiền tọahồi hướng trong giảng đường

 

_________________________________________________________________

 

THỨ HAI - NGÀY 8/11/2010

 

6:00 am – 7:00 am: Thiền tọatụng kinh sáng
7:00 am – 8:00 am: Lạy Hồng danh sám hối

8:00 am – 10:00 am: Chiêm bái Xá Lợi Phật trong giảng đường

 

10:00 am – 12:00 pm: Thượng Tọa Thích Ân Giao giảng Pháp (Trên lầu - Anh Ngữ)

10:00 am – 12:00 pm: Thượng Tọa Thích Minh Dung giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

12:00 pm – 2:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài

 

12:00 pm – 2:00 pm: Chiêm bái Xá Lợi Phật trong giảng đường

 

2:00 pm – 5:00 pm: Thượng Tọa Thích Ân Giao giảng Pháp (Trên lầu - Anh Ngữ)
2:00 pm – 5:00 pm: Thượng Tọa Thích Minh Dung giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Thỉnh Dĩa giảng Pháp bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường
6:00 pm – 7:30 pm: Đêm thắp nến cầu nguyện (tại Lễ đài) - Thiền Toạ và hồi hướng (trong giảng đường)

 

7:45 pm – 9:30 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

9:30 pm – 10:00 pm: Thiền tọahồi hướng trong giảng đường
_________________________________________________________________

 

THỨ BA - NGÀY 9/11/2010

 

6:00 am – 7:00 am: Thiền tọatụng kinh sáng
7:00 am – 8:00 am: Lạy Hồng danh sám hối

8:00 am – 10:00 am: Chiêm bái Xá Lợi Phật trong giảng đường

 

10:00 am – 12:00 pm: Thượng Tọa Thích Thông Triết giảng Pháp (Trên lầu - Việt Ngữ)
10:00 am – 12:00 pm: Thượng Tọa Thích Tuệ Giác giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

12:00 pm – 2:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi bên trong

 

2:00 pm – 5:00 pm: Thượng Tọa Thích Thông Triết giảng Pháp (Trên lầu - Việt Ngữ)
2:00 pm – 3:30 pm: Thượng Tọa Thích Tâm Chánh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)
3:30 pm – 5:00 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường
6:00 pm – 7:30 pm: Đêm thắp nến cầu nguyện (tại Lễ đài) - Thiền Toạ và hồi hướng (trong giảng đường)

 

7:45 pm – 9:30 pm: Thượng Tọa Thích Tuệ An giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

9:30 pm – 10:00 pm: Thiền tọahồi hướng trong giảng đường

 

_________________________________________________________________

 

THỨ TƯ - NGÀY 10/11/2010

 

6:00 am – 7:00 am: Thiền tọatụng kinh sáng
7:00 am – 8:00 am: Lạy Hồng danh sám hối

8:00 am – 10:00 am: Chiêm bái Xá Lợi Phật trong giảng đường

 

10:00 am – 12:00 pm: Thượng Tọa Thích Ân Giao giảng Pháp (Trên lầu - Anh Ngữ)
10:00 am – 12:00 pm: Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

12:00 pm – 2:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường

 

2:00 pm – 5:00 pm: Thượng Tọa Thích Ân Giao giảng Pháp (Trên lầu - Anh Ngữ)
2:00 pm – 5:00 pm: Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường
6:00 pm – 7:30 pm: Đêm thắp nến cầu nguyện (tại Lễ đài) - Thiền Toạ và hồi hướng (trong giảng đường)

 

7:45 pm – 9:30 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

_________________________________________________________________

 

THỨ NĂM - NGÀY 11/11/2010

 

6:00 am – 7:00 am: Thiền tọatụng kinh sáng

7:00 am – 8:00 am: Lạy Hồng danh sám hối

8:00 am – 10:00 am: Chiêm bái Xá Lợi Phật trong giảng đường

 

10:00 am – 12:00 pm: Thượng Tọa Thích Minh Dung giảng Pháp (Trên lầu - Việt Ngữ)
10:00 am – 12:00 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

12:00 pm – 2:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường

 

2:00 pm – 5:00 pm: Thượng Tọa Thích Minh Dung giảng Pháp (Trên lầu - Việt Ngữ)
2:00 pm – 5:00 pm: Thượng Tọa Thích Thông Triết giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường
6:00 pm – 7:30 pm: Đêm thắp nến cầu nguyện (tại Lễ đài) - Thiền Toạ và hồi hướng (trong giảng đường)

 

7:45 pm – 9:30 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

9:30 pm – 10:00 pm: Thiền tọahồi hướng trong giảng đường

 

_________________________________________________________________

 

THỨ SÁU - NGÀY 12/11/2010

 

6:00 am – 7:00 am: Tĩnh tọatụng kinh sáng
7:00 am – 8:00 am: Lạy Hồng danh sám hối

8:00 am – 10:00 am: Chiêm bái Xá Lợi Phật trong giảng đường

 

10:00 am – 12:00 pm: Thượng Tọa Thích Ân Giao giảng Pháp (Trên lầu - Anh Ngữ)
10:00 am – 12:00 pm: Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

12:00 pm – 2:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường

 

2:00 pm – 5:00 pm: Thượng T ọa Thích Ân Giao giảng Pháp (Trên lầu - Anh Ngữ)
2:00 pm – 5:00 pm: Thượng Tọa Thích Thông Triết giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường
6:00 pm – 7:30 pm: Đêm thắp nến cầu nguyện (tại Lễ đài) - Thiền Toạ và hồi hướng (trong giảng đường)

 

7:45 pm – 9:30 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

9:30 pm – 10:00 pm: Thiền tọahồi hướng trong giảng đường


_________________________________________________________________

 

THỨ BẢY - NGÀY 13/11/2010

 

6:00 am – 7:00 pm: Tụng Kinh buổi Sáng

7:00 am – 8:00 am: Lạy Hồng danh sám hối

8:00 am – 10:00 am: Chiêm bái Xá Lợi Phật trong giảng đường

 

10:00 am – 12:00 pm: Thượng Tọa Thích Ân Giao giảng Pháp (Trên lầu - Việt Ngữ)
10:00 am – 12:00 pm: Hoà Thượng Thích Thông Triệt giảng Pháp (Dưới lầu - Anh Ngữ)

 

12:00 pm – 2:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường

 

2:00 pm – 5:00 pm: Hoà Thượng Thích Thông Triệt giảng Pháp (Trên lầu - Việt Ngữ)

2:00 pm – 3:00 pm: LỄ QUY Y TAM BẢO CHO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG PHẬT TỬ (XIN GHI DANH TRƯỚC)

3:00 pm – 5:00 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài - Chiêm bái Xá Lợi trong giảng đường
6:00 pm – 7:30 pm: Đêm thắp nến cầu nguyện (tại Lễ đài) - Thiền Toạ và hồi hướng (trong giảng đường)

 

8:00 pm – 9:30 pm: Thượng Tọa Thích Thông Triết giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

9:30 pm – 10:00 pm: Thiền tọahồi hướng trong giảng đường


_________________________________________________________________

 

CHỦ NHẬT - NGÀY 14/11/2010

 

6:00 am – 7:00 am: Thiền tọatụng kinh buổi sáng

7:00 am – 8:00 am: Lạy Hồng danh sám hối

 

8:00 am – 12:30 pm: Sinh hoạt riêng của Trung Tâm Sangha

 

12:30 pm – 2:00 pm: Chiêm bái Phật Ngọc và Thỉnh Dĩa giảng Pháp

 

2:00 pm – 5:00 pm: Thượng Tọa Thích Ân Giao giảng Pháp (Trên lầu - Anh Ngữ)
2:00 pm – 5:00 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Thỉnh Dĩa bên ngoài
6:00 pm – 7:30 pm: Đêm thắp nến cầu nguyện (tại Lễ đài) - Thiền Toạ và hồi hướng (trong giảng đường)

 

8:00 pm – 9:30 pm: Hoà Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp (Dưới lầu - Việt Ngữ)

 

9:30 pm – 10:00 pm: Thiền tọahồi hướng trong giảng đường

 

_________________________________________________________________

 

THỨ HAI – NGÀY 15/11/2010

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ĐẠI LỄ BẾ MẠC

 

9:00 am: Đồng hương Phật tử tề tựu về Đạo tràng Sangha
9:30 am: Chư Tôn Đức và Quan khách quang lâm
10:00 am: Lễ tác bạch cung thỉnh Đại Tăng quang lâm lễ đài
10:15 am - 12:30 pm:

1. Lễ chào quốc kỳ Hoa kỳ, VNCH, Phật Giáo – Phút nhập từ bi quán.
2. Giới thiệu thành phần chứng dự
3. Diễn văn bế mạc
4. Lời phát biểu của đại diện cho ông Giám Đốc Phật Ngọc - Ian Green
5. Lời phát biểu của các giới chức chính quyền
6. Đạo từ của Hoà Thượng chứng minh
7. Lời cảm tạ của ban tổ chức

8. Nghi thức lễ cầu nguyện thế giới hoà bình-chúng sinh an lạc
9. Hồi hướng
10. Cung thỉnh Chư tôn đức về trai đường - Lễ cúng dường Trai Tăng

2:00 pm – 5:00 pm: Cung thỉnh Phật Ngọc sang Honolulu Convention Center - Hawaii

 

 

THỜI GIAN CÓ THỂ CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TỪ SÁNG THỨ HAI NGÀY 8/11/10 - TỐI THỨ BẢY NGÀY 13/11/10

 

Nhóm Mắt Thương sẽ cúng dường đại chúng hơn 100,000 dĩa giảng Pháp của quý Chư Tôn Đức trong suốt thời gian chiêm bái Phật Ngọc.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 20814)
Này em ! Có phải khi mình mất đi hạnh phúc Thì mới hay... hạnh phúctrong đời.
(View: 20623)
Cho luôn cho mượn cho là Tồn sinh cốt yếu như hà hình dung?
(View: 19515)
Mặc vận-chuyển, xuân đi, xuân lại, Dù doanh, hư, tiêu, trưởng vẫn như thường. Âm vô ngôn, chung điệu nhạc muôn phương...
(View: 21341)
Đông tàn, tuyết rụng, ánh trời quang Cảnh vật dường như mới điểm trang. Cây cỏ thắm tươi... hoa nở đẹp
(View: 17839)
mây rất cũ mà màu chiều rất mới ta bước đi lững thững giữa thời gian xuân hạ thu đông sử lịch xéo hàng khói sương mênh mông...
(View: 25705)
Qua sự huân tậpảnh hưởng của tam độc tham, sân, si, ác nghiệp đã hình thành, thiết lập những mối liên kết với tâm thức qua những khuynh hướng có mục tiêu.
(View: 17479)
Pháp Thân, tự biểu hiện ‘tính không’ và không có sự hiện hữu của thân thể vật lý, mà phải tự hiện thân trong một hình tướng và được biểu hiện như cây trúc...
(View: 18790)
Nụ cười Phật êm đềmbuông xả Như nhắc con, giữa trần thế chông gai Đừng hơn thua tranh tìm lỗi đúng sai Mà xin hãy thương yêucảm hóa
(View: 36648)
Trúc Lâm Yên Tử là một phái Thiền mà người mở đường cho nó, Trần Thái Tông vừa là người khai sáng ra triều đại nhà Trần, một triều đại thịnh trị đặc biệt về mọi mặt...
(View: 18860)
Trong nhà Phật dạy điều hòa thân này giống như ông chủ điều hòa bốn con rắn sống chung trong một cái giỏ vậy. Chúng luôn luôn thù địch nhau, muốn yên phải tìm cách điều hòa...
(View: 27127)
Chúng ta theo đạo Phật là để tìm cầu sự giác ngộ, mà muốn được giác ngộ thì phải vào đạo bằng trí tuệ, bằng cái nhìn đúng như thật, chớ không thể nhìn khác hơn được.
(View: 44108)
Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loài.
(View: 14421)
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 10, 2010, Đại Lễ Thỉnh “Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới” đã được cử hành long trọng bằng xe hoa rước Phật và đoàn xe cung nghinh từ Tổ Đình Minh Đăng Quang...
(View: 63993)
Có một ngày lịch sử Nhân loại không bao giờ quên Ngày thiêng liêng trọng đại Chúng sanh thoát khỏi ngục tù.
(View: 12648)
Đại Lễ Khai Mạc Cung Nghinh Phật Ngọc Tại San Jose
(View: 17468)
Vu Lan quán niệm nghĩa tình Vườn tâm, hạnh hiếu chúng mình đơm hoa Không gần bạn ác, gian tà Sớm hôm thân cận gần xa bạn hiền
(View: 14540)
Chân Nguyên chủ trương then chốt của việc đạt được giác ngộ là thắp sáng liên tục ý thức của mình về sự hiện hữu của tự tính “trạm viên” đó là nguồn gốc chân thật của mình.
(View: 13572)
Chùa Bát Nhã long trọng tổ chức lễ khai mạc chiêm bái Phật Ngọc từ 9 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2010 tại khuôn viên chùa.
(View: 17508)
Tinh sương hớp cạn chén trà Nhìn vào thế giới Ta bà ngát hương Nơi đây vẫn đoá chân thường Vẫn ngày Mùng Tám tỏ tường sắc không.
(View: 16609)
Trong đời sống văn minh hiện đại, đạo tràng An cư kiết hạ là môi trường lý tưởng để chư Tăng, Ni tập trung thành một hội chúng hòa hợp, học pháp, hành trì pháp.
(View: 23591)
Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, Con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải, Ơn dưỡng dục mẹ ôi ! Sao xiết kể, Công sinh thành con nghĩ: quặn lòng đau.
(View: 37415)
Nhà Phật dạy chúng ta giác thẳng nơi con người, chớ đừng tìm cầu bên ngoài. Nếu giác thẳng con người rồi thì ở ngoài cũng giác, nếu mê con người thì ở ngoài cũng mê.
(View: 16426)
Lòng bi mẫn thật sự của bạn sẽ tạo ra một bầu không khí yên bình cho người hấp hối nghĩ đến chiều hướng tâm linh cao cả và con đường tu tập của họ trong tương lai.
(View: 10390)
Đức Phật đã đề bạt Tứ Niệm Xứcon đường “độc đạo” để đưa con người đến địa vị tối thượng. Đức Phật đã chứng minh giá trị siêu việt của giáo pháp Tứ Niệm Xứ...
(View: 17127)
Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn gia hộ cho Đạo pháp được trường tồn. Thế giới được hòa bình. Chúng sanh được an lạc.
(View: 16285)
Lịch Trình Phật Ngọc 2010 - 2011
(View: 12016)
Ngay thời kỳ Phật giáo từ Trung Hoa mới truyền đến nước Nhật qua ngã Đại Hàn (Korea) vào năm 552 Tây Lịch, lễ Bon (Vu Lan) đã được tổ chức tại Nhật,...
(View: 12429)
Ðạo Phật có nhiều pháp môn để thích ứng với căn cơ từng người, mỗi pháp mônmục đíchphương pháp khác biệt, vì vậy cần có sự phân biệt rõ ràng để giúp sự lựa chọn...
(View: 16093)
Về hình thức, Tranh Chăn Trâu Mục Ngưu Đồ có trên mười bộ khác nhau, có bộ chỉ 5 tranh, có bộ 12 tranh, nhưng phổ biến nhất là những bộ 10 tranh.
(View: 23284)
Hầu hết tranh Thangka đều có dạng hình chữ nhật. Tranh Thangka được dùng như một công cụ thuyết pháp, thể hiện cuộc đời của Đức Phật, các vị Lạt ma danh tiếng...
(View: 11476)
Trong khi các luận sư của Hoa nghiêm tông vận dụng những lối trực chỉ của Thiền theo cách riêng của họ, các Thiền sư được lôi cuốn đến nền triết học tương tức tương nhập...
(View: 12815)
Xem qua lịch sử phát triển của tông Tịnh độ, ta thấy vào thời Ðông Tấn, khoảng cuối thế kỷ thứ V, có Ngài Tuệ Viễn lập ra Bạch Liên Xã để xiển dương Tông Tịnh độ;...
(View: 12151)
tâm hồn thanh thảnh, tấm lòng bình yên sống bằng những giây phút hiện tại, tĩnh giác để nhìn sự vật diễn tiến một cách khách quan, mà không khen, chẳng chê...
(View: 12014)
Thiền không những là một pháp môn chánh của Phật giáo, mà còn là cơ sở của tư tưởng Phật giáo. "Phật giáo ly khai Thiền quán thì Phật giáo sẽ mất hết sinh khí"
(View: 13331)
Bản thân sự đau đớn nơi thân không là yếu tố quyết định duy nhất cho việc có sức khỏe hay không, thậm chí kinh nghiệm vui sướng, do bản chất vô thường...
(View: 13647)
Khi những trực nhận nội tại mình trở nên rõ ràngthông suốt hơn thì sự tập trung tư tưởng sẽ giúp đỡ mình điều khiển tỉnh lực mình về hướng đi cần thiết.
(View: 20269)
Thiền học đã không còn là điều mới lạ đối với thế giới Tây phương. Luồng sinh khí Thiền đã được các Thiền sư Á châu thổi vào Tây phương từ mấy thế kỷ trước.
(View: 21161)
Trong thời kỳ đầu tạo 30 pháp hạnh Ba La Mật, Đức Bồ Tát phát nguyện trong tâm muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã trải qua suốt 7 a-tăng-kỳ.
(View: 28945)
Đức Phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta bà đem về Tịnh độ.
(View: 12983)
Nan-In, một thiền sư Nhật vào thời Minh - Trị (1868- 1912), tiếp một vị giáo sư đại học đến tham vấn về Thiền. Nan-In đãi trà. Ngài chế một cốc đầy và vẫn tiếp tục rót.
(View: 17196)
Trong hệ thống giáo điển Phật đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rất là cảm động.
(View: 15985)
Khi nói tới Thiền tông thì tên tuổi của tổ Lâm Tế được nhắc nhở đến nhiều nhất vì dòng Thiền của tổ vẫn còn được truyền tiếp mạnh mẽ cho tới ngày nay.
(View: 11693)
Ảnh hưởng của Huệ Năng đi vào tâm thức con người không qua cửa ngõ suy luận, mà đi vào một cách nhẹ nhàng, khi cảm nhận được sự biến dịch không tồn của sự vật.
(View: 29647)
Tổ Hoàng Bá (?-850) pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phước Kiến. Lúc nhỏ xuất gia và sau này thường hoằng pháp tại núi Hoàng Bá nên người sau kính trọng chỉ gọi là tổ Hoàng Bá.
(View: 21491)
Nói đến Phật giáo, người ta nghĩ ngay đến đạo Từ bi cứu khổ. Mà hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt vời nhất thiết tưởng không ai khác hơn là đức Bồ tát Quan Thế Âm...
(View: 13685)
Phải biết gạn đục, khơi trong. Đừng lẫn lộn giữa Pháp và người giảng Pháp, bởi “Pháp” chính là Đạo: giảng Phápgiảng Đạo. Ta nghe Pháp để “thấy” đạo...
(View: 12297)
Nguyên tắc của Tự tứ là phải thanh tịnh hòa hợp, do đó mọi hành giả trong buổi lễ này đều khởi lòng tự tín với chính mình và các vị đồng phạm hạnh khác.
(View: 11997)
Giá trị giải thoát đầu tiên cần đề cập đến là từ khi đạo Phật được thể nhập vào đời sống văn hóa nước ta thì lễ Vu lan của đạo Phật trở thành lễ hội truyền thống...
(View: 11756)
Bất cứ một việc làm gì, khi nhìn kết quả của sự việc, ta sẽ biết nguyên nhơn của việc ấy và ngược lại, nếu muốn biết kết quả của một việc xảy ra cho được tốt đẹp...
(View: 12226)
Ngộ chứng của Thiền chính là khai phát đến tận cùng biên tế sâu nhiệm của trí tuệ Bát Nhã để mở ra diệu dụng không thể nghĩ bàn của trí tuệ rốt ráo này...
(View: 15380)
Hiếu kính với Cha Mẹ là một truyền thống tốt đẹplâu đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó từ xa xưa đã được giữ vững và trao truyền từ thế hệ này...
(View: 14277)
Mỗi năm ngày Phật Đản trở về, hình ảnh Ngài nói pháp suốt lộ trình 45 năm đã sống lại trong hàng triệu ngàn con tim của những người con Phật trên khắp năm châu...
(View: 23174)
Đứng về mặt ẩn dụ một đóa mai, thiền sư Mãn Giác nhằm trao cho những người đi sau đức vô úy trước việc sống-chết của đời người, và nói lên sự hiện hữu của cái "Bản lai diện mục"...
(View: 15244)
Ðức Phật thị hiện nơi đời bằng bi nguyện độ sinh, Ngài đã thể hiện nhân cách siêu việt qua tình thương yêu muôn loài, tôn trọng sinh mạng của hết thảy chúng sanh.
(View: 27884)
Tự thuở nằm nôi Cha đâu xa vắng Ở quanh con như giọt nắng hiên nhà Ngó trước trông sau vườn rau mướp đắng Giàn cà non vừa trổ nụ hương hoa
(View: 19381)
Thiền là những hình thức tập trung tư tưởng để điều hòa cảm xúc, hòa hợp thân và tâm, nâng cao tâm thức để thể nhập vào chân tánh thanh tịnh.
(View: 14611)
Sự xuất hiện của một vị Phật – hay nói một cách rõ hơn, một chúng sinh từ thân phận phàm phu, muốn đạt đến quả vị Phật, phải trải qua lộ trình bảy bước hoa sen ấy.
(View: 35831)
Một thời Ðức Phật ở nước Xá Vệ, trong vườn Cấp Cô Ðộc, cây của thái tử Kỳ Ðà, cùng với các đại Tỳ Kheo Tăng... Thích Minh Định dịch
(View: 43890)
Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.
(View: 35143)
Khuyến phát Bồ Đề Tâm văn; Âm Hán Việt: Cổ Hàng Phạm Thiên Tự Sa môn Thật Hiền soạn; Dịch: Sa môn Thật Hiền chùa Phạm Thiên Cổ Hàng soạn
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM