Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Người Khổng Lồ Trong Hư Không

Wednesday, July 18, 201200:00(View: 6285)
Người Khổng Lồ Trong Hư Không

NGƯỜI KHỔNG LỒ TRONG HƯ KHÔNG
Toàn Không

Một hôm, Tôn-giả Lặc-Xoa-Na sáng sớm đến mời Tôn-giả Mục-Kiền-Liên vào thành Vương-Xá cùng đi khất thực. Trong khi đi đường, Tôn-giả Mục-Kiền-Liên miệng mỉm cười, Tôn-giả Lặc-Xoa-Na trông thấy liền hỏi:

- Mỗi khi Thế-Tôn và các đại đệ-tử của Ngài mỉm cười, thì thường có duyên cớ, vừa rồi tôi thấy thầy mỉm cười, vậy thầy mỉm cười là do nhân duyên gì?

Tôn-giả Mục-Kiền-Liên đáp:

- Câu hỏi chưa đúng lúc, chờ khất thực xong trở về chỗ Thế-Tôn, thầy hãy hỏi tôi sẽ trả lời.

Hai Tôn-giả vào thành khất thực, họ ăn xong, rồi cùng đến chỗ Phật, vái lễ, và ngồi vào chỗ, Tôn-giả Lặc-Xoa-Na trước Phật nói:

- Sáng nay, con cùng Tôn-giả Mục-Kiền-Liên ra khỏi núi Kỳ-xà- quật để đến thành Vương-Xá khất thực. Đang đi đến chỗ nọ, Tôn-giả lại mỉm cười, con biết Thế-Tôn và các đại đệ-tử không bao giờ mỉm cười vô duyên cớ nên con hỏi Tôn-giả: “Thầy mỉm cười là do nhân duyên gì?”. Khi đó Tôn-giả bảo con: “Thầy hỏi chưa đúng lúc, chờ khất thực xong trở về chỗ Thế-Tôn, thầy hãy hỏi tôi sẽ trả lời”, bây giờ trước mặt đức Thế-Tôn con xin hỏi lại Tôn-giả:

- Vì nhân duyên gì lúc đó thầy lại mỉm cười?

Tôn-giả Mục-Kiền-Liên đáp:

- Giữa đường tôi thấy một chúng-sanh, thân to như cái nhà lầu đi trên hư không khóc lóc, đau đớn, kêu gào, buồn khổ; tôi đã khởi nghĩ là chúng sanh này mang cái thân to lớn như thế mà còn khóc than buồn khổ thì thật là kỳ lạ, nên tôi mỉm cười.

Bấy giờ đức Phật bảo các Tỳ-Kheo:

- Lành thay! Lành thay! Trong chúng Thanh-văn của Ta, người có thực nhãn, thực trí, thực nghĩa, thực pháp, quyết định thông suốt, thấy chúng sanh này; Ta thấy chúng sanh này mà không muốn nói ra, e người hoang mang không tin, vì sao? Như-Lai đã nói: “Những kẻ không tin lời Như-Lai nói là những kẻ ngu si, mãi mãi thọ khổ”.

Rồi Ngài nói tiếp:

- Thời quá khứ, chúng sanh to lớn kia làm người đồ tể giết trâu bò. Do tội giết trâu bò, nên sau khi chết đi, người ấy liền bị đọa vào Địa-ngục, và chịu cực hình hàng trăm nghìn năm; khi ra khỏi Địa-ngục, tội báo còn dư, nên phải chịu cái thân to lớn như thế, và phải thọ sự đau đớn buồn khổ như vậy.

Tôn-giả Mục-Kiền-Liên nói:

- Thưa Thế-Tôn, có lần con thấy một chúng sanh cũng to lớn, và toàn thân không có da bao bọc; chúng sanh ấy đi trong hư không, và bị các loài chim, chó đuổi theo cắn xé để ăn, chúng sanh ấy vừa trốn chạy vừa kêu la rất là thảm thiết.

Đức Phật bảo:

- Chúng sanh ấy, vào thời quá khứ đã làm nghề giết và lột da dê, do tội ấy nên trải qua hàng trăm nghìn năm chúng sanh ấy bị đọa vào Địa-ngục chịu vô lượng khổ. Hết ở Địa-ngục rồi sau lại phải mang cái thân ấy là do tội báo kia còn sót lại mà phải tiếp tục chịu khổ.

Tôn-giả Mục-Kiền-Liên lại nói tiếp:

- Thưa Thế-Tôn, có một lần khác, con thấy một chúng sanh cũng to lớn khắp mình có lông nhọn tua tủa như gươm đao; các lông ấy tự nhiên phát cháy đốt thân thể, nên chúng sanh ấy đau đớn vừa chạy vừa kêu la thảm thiết, thật là tội nghiệp.

Đức Phật bảo:

- Chúng sanh ấy, thời quá khứ làm nghề đồ tể giết lợn (heo), do tội ấy nên trăm nghìn năm đọa Địa-ngục chịu vô lượng khổ; tội báo còn sót lại, nên người ấy phải mang cái thân như thế và tiếp tục chịu khổ.

Đức Phật nói tiếp:

- Tội về giết hại chúng sanh thì vô kể, nói sao cho hết. Các tội khác cũng thế, nhiều vô kể, và bị qủa báo vô cùng khổ sở, nói sao cho hết được!

LỜI BÀN:

Đức Phật nói: “Những kẻ không tin lời Như-Lai nói là những kẻ ngu si, mãi mãi thọ khổ”; tại sao không tin lời Phật sẽ khổ? Vì những điều Đức Phật nói ra đều là sự thật, đều là những lời chỉ dẫn sâu xa giúp chúng ta đi đến chân hạnh phúc; nếu những ai hiểu được tin được, thực hành theo lời Ngài dạy sẽ đạt được mục đích mong muốn và sẽ hết khổ. Còn những người không tin lời Ngài nên không thực hành theo mà còn làm ngược lại lời Ngài nói sẽ chịu khổ mãi mãilẽ dĩ nhiên. Thí dụ: Phật tử tại gia hay những ai muốn kiếp sau được tái sinh làm người giàu sang sung sướng khỏe mạnh sống thọ phải thực hành Năm Giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu. Nếu những ai tin lời Phật nói như thế mà thực hành đầy đủ thì kiếp sau sẽ có kết qủa như ý muốn, còn những ai không tin lời Ngài nói tức không thực hành Năm Giới mà còn phạm cả năm điều trên thì chắc chắn rằng người ấy kiếp sau sẽ vào cảnh khổ không thể nào tránh khỏi.

Trong suốt 45 năm, Đức Phật giảng dạy rất nhiều, cả một kho tàng qúy giá, nhưng hỏi rằng trong nhân loại có bao nhiêu người biết đến Phật pháp; rồi trong số những người được biết và đọc Phật pháp có bao nhiêu người tin tưởng hoàn toàn các lời Ngài nói? Đức Phật đã nói những gì? Ngài nói rất nhiều, một vài điều tạm nêu ra đại loại như: Đời là vô thường khổ không vô ngã; xa lià tham sân si ái dục, làm lành tránh làm ác để có nghiệp tốt v.v…. Nếu chúng ta tin lời Ngài nói và thực hành theo thì sẽ bớt khổ hết khổ, tùy theo mức độ chúng ta làm được ít hay nhiều mà hưởng kết qủa tương ứng.

Về việc người khổng lồ trong không trung là thế nào? Tại sao chúng ta không thấy? Sở dĩ Tôn giả Mục Kiền Liên thấy được người khổng lồ trong hư không là vì Ngài có thần thông, Ngài có Thiên Nhãn nên thấy rõ ràng; vậy những người khổng lồ ấy ở đâu ra? Nếu chúng ta học Phật rồi phải hiểu rằng đây là cõi “Ngạ Quỷ”, thế giới Ma Quỷ, có vô số loại Ma Quỷ khác nhau.

Cũng như cõi Súc Sanh, Cõi Ngạ Qủyvô số loài Ma Qủy to nhỏ khác nhau, có loại hiền lành, nhưng cũng có loại hung dữ. Ma Quỷ sống quanh quẩn chung với loài người nhưng có thần thông, biến hóa đi rất nhanh, nhìn và nghe rất xa, vô hình đối với mắt loài người. Ngạ Quỷ ăn bằng tiếp xúc (xúc thực), có dục và cũng có nói năng với nhau trong cùng loại v.v…

Có những người: vì một trường hợp đặc biệt nào đó, họ có thể tiếp xúc được với thế giới Ngạ Quỷ bằng nhìn thấy hình nghe tiếng nói và biết tin tức về việc này việc nọ v.v..., tại sao? Vì Ma Quỷ là vô hình, có thần thông, nên có thể biết và làm được một số việc; tuy nhiên, vấn đề này không giúp gì cho việc giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, nên Đức Phật đã không cho đệ tử của Ngài đi vào lãnh vực này và Ngài thường ngăn cấm Phật tử làm nghề bùa ngải, đồng cốt, thờ Ma xó, v.v….,.

Toàn Không

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant