Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Địa Tạng

Tuesday, November 1, 201100:00(View: 49382)
Kinh Địa Tạng
Reader's Comment
Tuesday, April 21, 202002:08
Guest
Làm sao con copy được quyển sách nói này vào USB
Thursday, December 17, 201501:01
Guest
Con rat thich tung kinh dia tang.nhung ko biet tung.vi con la nguoi hue nen muon nghe giong cua thay nguoi hue tung de con co the tung theo.giong cua mien nam con ko hoc theo duoc.con mong tung duoc de co the giup cho moi nguoi luc can thiet.nam mo adida phat
Thursday, November 20, 201403:57
Guest
PHAT PHAP QUA CAO SIEU VA MAU NHIEM .NGHE KINH PHAT LONG CON CAM THAY NHE NHAN VA THANH THAN .CON KINH LAY CHU PHAT XIN HAY BAN CHO CON LONG KIEN NHAN VA DAY DU NGHI LUC DE CON XIN QUY Y PHAT .CON XIN QUY Y PHAP . CON XIN QUY Y TANG. CON NGUYEN THANH TAM SAM HOI .NGUYEN DI THEO CON DUONG TU HANH THEO PHAT DAY . XIN DUC PHAT HAY PHO HO CHO CON . NAM MO A DI DA PHAT
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 14816)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27864)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27408)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21082)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25407)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16308)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13988)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14164)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27625)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16633)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18579)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16980)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20217)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75467)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24119)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18989)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 17986)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20453)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35621)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80008)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 29715)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 20697)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33772)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23537)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29292)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27003)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31442)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27010)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109806)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20679)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59785)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26446)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 94894)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31623)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32750)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28261)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30910)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29006)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 100789)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29160)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33134)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47649)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27144)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều