Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tụng Tại Gia Bồ Tát Giới

Sunday, March 29, 201522:41(View: 48238)
Tụng Tại Gia Bồ Tát Giới
Tụng Tại Gia Bồ Tát Giới

Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ


Reader's Comment
Thursday, April 23, 201516:24
Guest
Sao ko có chức năng tải về
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 14820)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27869)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27417)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21088)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25413)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16316)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14001)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14170)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27628)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16637)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18581)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16982)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20220)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75490)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24125)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19002)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 17994)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20459)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35629)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80021)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 29731)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 20702)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33777)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23542)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29299)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27016)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31451)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27022)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109820)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20683)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59792)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26452)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 94913)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31630)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32760)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28270)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30925)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29012)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 100796)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29168)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33141)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47660)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27153)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều