Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Wednesday, September 22, 201000:00(View: 101464)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

TT Thích Trí Thoát niệm

Reader's Comment
Tuesday, June 19, 201801:28
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Con cầu xin PHẬT, PHÁP, TĂNG gia hộ phép nhiệm mầu của ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT cho Con được vạn bệnh tiêu tan cho Con có sức khỏe, có trí tuệ để Con biết Tu Tập theo Thầy Con THÍCH DIỆU HUYỀN - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. . . .
Wednesday, July 27, 201620:36
Guest
Con nam mo a di đà phật....con nam mô a di đà ohật.con nam mô a di đà phật...xin hãy.giúp con thoát.kiếp nạn lần này...cho.gia đình con mạnh khỏe hạnh phúc..
Saturday, May 14, 201615:46
Guest
nam mô a di đà phật.nam mô a di đà phật.nam mô a di đà phật...con tên nguyễn tấn lộc con xin ơn trên phu hô cho con gái con là nguyễn thi yến vy sn 14-08-2012 tai qua nạn khỏi cho con gái con qua con nguy kịch va con sẽ ăn chay niệm phật hằng đêm va con làm nhiều việc thiện và con gái con khỏe lại hay vo chồng con va con gái con lên chùa bình dương ta lễ
Friday, April 22, 201617:16
Guest
Adi da phat [ xin cho con tinh tam ] nam mô cuu tai,cuu nan. dai tu dai bi Cho quoc thai dan an that hp va mog dc biet hoan hy cho. Thanh tam xam hoi
Sunday, August 16, 201516:36
Guest
Nam mô a di đà phật
nam mo a di da phat
Nam mo a di da phat
Nam mo a di da phat
Nam mo a di da phat
Nam mo a di da phat
Nam mo a di da phat
Thursday, December 18, 201403:03
Guest
Nam mo a di da phat hay cuu con con khong biet phai lam j
Tuesday, December 16, 201405:48
Guest
Con cam on thay!moi lan nghe thay doc conthay tam minh thanh than vo cung
Friday, September 26, 201417:21
Guest
Con cứ muốn nghe mãi lời thầy niệm phật. Khi nghe lời thầy niệm phật, con cảm thấy rất tịnh tâm. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...
Friday, September 26, 201417:20
Guest
Tôi cứ muốn nghe mãi lời thầy niệm phật. Khi nghe lời thầy niệm phật, con cảm thấy rất tịnh tâm. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...
Saturday, September 6, 201401:10
Guest
Co xin cam on nguoi Da Cho con duoc nghe 6 cau Chu nay , moi Lan nghe co Lai dang tratraop nuoc mat va long cam thay thanh ting hon
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 45081)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29586)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27293)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31760)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27246)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 110175)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 26668)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 95449)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31845)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33077)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28519)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31241)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29252)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29452)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33441)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM