Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi

Wednesday, March 17, 202120:11(View: 7227)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 
cho người nghèo miền quê, miền núi


Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa Đại chúng,
Chương trình Tặng Quà Tết 2021 theo lịch của HoaVoUu Foundation sẽ được gởi đến cho Người nghèo miền quê, miền núi vào ngày 28 Tết. Tuy nhiên, do bệnh dịch lan rộng và lệnh cấm di chuyển của chính quyền nên đành phải dời lại sau ngày Rằm Tháng Giêng 2021 mới đi phát. Và hôm nay, 4 địa điểm phát quà tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk đã xong. Chúng tôi kính gởi những hình ảnh này đến Đại chúng cùng xem.
Chân thành kính cảm ơn Quí Đạo hữu đã phát tâm ủng hộ chương trình từ thiện hàng năm của HoaVoUu Foundation. Kính chúc Quí vị và gia quyến luôn an lành, gặp nhiều thắng duyên trong cuộc sống.
Kính cảm ơn Quí Phật tử, thiện nguyện viên của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã tổ chức chuyến đi tặng quà này thập phần viên mãn. Cầu chúc Quí vị luôn phát tâm dõng mãnh phụng sự Đạo - Đời và được an vui trong cuộc sống mong manh.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Thích Hạnh Tuệ
Xem thêm Thông Báo Tặng Quà Tết 2021: https://hoavouu.com/p14a48391/thong-bao-tang-qua-tet-2021-cho-nguoi-ngheo-mien-que-vung-nui


Phát Quà Tại Bình Thuận:
Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 1Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 2Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 3Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 4Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 5Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 6Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 7Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 8Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 9Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 10Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 11Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 12Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 13Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 14Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 15Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 16Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 17Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 18Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 19Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 20Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 21Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 22Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 23Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 24Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 25Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 26Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 27Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 29Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 30Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 31Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 32Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 33Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 34Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 35Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 36Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 37Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 38Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 39Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 40Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 41Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 42
Phát Quà Tại Lang Minh:
Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 2Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 3Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 4Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 5Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 6Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 7Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 8Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 9Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 10Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 11Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 12Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 13Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 14Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 15Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 16Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 17Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 18Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 19Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 20Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 21Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 22Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 23Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 24Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 25Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 26Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 27Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 28Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 29Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 30Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 31Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 32Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 33Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 34Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 35Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 36Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 37Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 38Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 39Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 40Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 41Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 42
Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 1

Phát Quà Tại Long Khánh:
Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 1Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 2Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 3Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 4Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 5Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 6Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 7
Phát Quà Tại Đắk Lắk:

Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 1Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 2Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 3Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 4Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 5Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 6Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 7Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 8Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 9Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 10Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 11Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 12Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 13Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 14Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 15Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 16Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 17Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 18Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 19Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 20Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 21Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 22Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 23Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 24Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 25Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 26Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 27Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 28Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 29Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 30Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 31Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 32Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 33Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 34Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 35Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 36

Reader's Comment
Thursday, March 18, 202116:32
Guest
Nhìn hình ảnh rất là cảm xúc, mổi người dân nghèo nhận được một phần quà củng là niềm an ủi niềm an ủi cho họ khi họ biết đươc Hoa Vô Ưu Foundation tuy ở nước ngoài nhưng lúc nào cũng hướng về quê nhà và quan tâm đến dời sống của họ. HoaVoUu Foundation đã thực hiện một chương trình tự thiện rát là có ý nghĩa.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2029)
Diện tích điện Phật thay vì 20ft x 20ft nay được mở rộng lên đến 24ft x 64ft = 1,536 sqft và có 2 tầng mái để che phủ cả 3 tượng Phật, Đức Phật Thích Ca ở giữa, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền ở 2 bên.
(View: 1606)
Từ thứ 2, ngày 10/6/2024 đến thứ 2, ngày 17/6/2024 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, CA
(View: 2281)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thắng Hạ Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Kiều Đàm, số 1129 S. Newhope Street, Santa Ana, CA 92704 vào lúc 06:50 sáng thứ năm ngày 25 thang 01 năm 2024 (nhằm ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão).
(View: 1318)
Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 1542)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 2671)
Thông Báo Tặng Quà Tết 2024 cho người khiếm thị, người nghèo. Mỗi phần trị giá $20; Gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1kg đường.
(View: 1742)
Một năm qua, năm 2023, Ban Truyền Bá Giáo Lý Hoa Kỳ đã tổ chức bốn Khóa Tu theo từng mùa...
(View: 1844)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 4233)
Dự trù tổng cộng kinh phí là $40,000 chỉ để mua vật liệu cho 2 lầu chuông trống và $23,000 cho 18 bậc tam cấp.
(View: 2270)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 1876)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 4292)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 1880)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 4714)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2749)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 5580)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 3811)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 3265)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 1408)
Dự kiến 400 phần, mỗi phần gồm có: 10 quyển tập, 1 ba lô tiểu học, 3 cây viết, 1 cục gôm, 1 cây thước, 1 đôi dép, 1 bình đựng nước uống (500ml), 20,000vnđ bánh kẹo. Tương đương 10$. Số tiền cần là 4,000$
(View: 3593)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 3778)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 3468)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 1454)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 2216)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 2613)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 2516)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 4075)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 4308)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 8907)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 3309)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 3909)
Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527
(View: 3149)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 2349)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 2892)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 5253)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 4749)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 2676)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 8788)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 2739)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 4839)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 2528)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 2495)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 4429)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 2495)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 3883)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 4676)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 3672)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 2728)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 3201)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 4195)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 3137)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 2377)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 5940)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 5560)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 7688)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 4374)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 3184)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 2607)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 3197)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 4066)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant