Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

DIỄN VĂN KHAI MẠC RA MẮT THANH VĂN TẠNG, GIAI ĐOẠN I, PHẦN I

Sunday, March 26, 202310:21(View: 176)
DIỄN VĂN KHAI MẠC RA MẮT THANH VĂN TẠNG, GIAI ĐOẠN I, PHẦN I
DIỄN VĂN KHAI MẠC RA MẮT THANH VĂN TẠNG, GIAI ĐOẠN I, PHẦN I
Ngày Chủ Nhật lúc 4 giờ chiều 19/03/2023
Tại Nhà Hàng Brodard- California- Mỹ Quốc

le-ra-mat-1-780x470

Kính bạch chư tôn trưởng lão Hoà Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni
Kính thưa quý cư sĩ Thức giả, quý cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quý đồng hương Phật tử cùng toàn thể quý vị nhân viên nhà hàng Brodard. 

bi nguyện độ sinh, vì từ tâm thị hiện, đức Thế Tôn đã có mặt ở đời 80 năm, 45 năm thuyết pháp. Sự thuyết Pháp của đức Phật đã để lại cho đời một kho tàng kinh Luật đồ sộ. Kinh luật này là kim chỉ nam, là con đường hướng dẫn chư thiênnhân loại, hướng thân lập mệnh trên tiến trình tu chứng. Đức Phật đã có lời di huấn tối hậu, trước khi nhập Niết Bàn: “Pháp và luật mà Như Lai đã tuyên thuyếtquy địnhĐạo sư của các người sau khi Như Lai diệt độ.” Và cũng kể từ đây, các hàng Thánh đệ tử thấy được tầm quan trọng của Giáo Pháp mà quý ngài đã lần lượt tổ chức các Đại hội kiết tập kinh điển, trùng tuyên lại kinh luật mà đức Thế Tôn suốt 45 năm thuyết giáo.

Trên dòng lịch sử Phật Giáo Việt Nam 2000 năm qua, có những bậc kỳ túc, lịch đại Tổ sưtiền đồ hưng suy của Đạo Pháp mà một thời gia tâm, hạ thủ công phu phiên dịch được một số kinh luật, nhưng vẫn chưa được hoàn tất và môi trường phiên dịch vẫn chưa dàn dựng được một dịch trường có tầm cỡ Kinh viện Quốc Tế để được thành tựu như ước nguyện. Cứ thế, thời gian lần lượt trôi qua cho đến năm 2021, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Mạnh Thát, cùng quy tụ một số Chư Tôn Đức Tăng Già, và cư sĩ Phật tử Thức giả, học giả, quây quần lại với nhau để chung lưng đấu cật hoàn thành Đại Tạng theo tâm nguyện phụng hành. Thừa sự cố vấn chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và Giáo Sư Lê Mạnh Thát, nhờ vậy mà đến năm nay-2023, công trình văn hóa ngàn đời của Phật Giáo Việt Nam- Phiên dịch Đại Tạng Kinh đã thành tựu sơ bộ của bước đầu là ra mắt Thanh Văn Tạng hôm nay.

Ban tổ chức chúng con/chúng tôi thật vui mừng, vui mừng ở chỗ là được cung đón chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, cùng toàn thể liệt quý vị, đáp lời mời của Ban Tổ Chức đã vân tập về nhà hàng Brodard của đạo hữu Quảng Nguyện, để cùng chia sẻ công đức phiên dịch Đại Tạng Kinh. Công đứcchúng ta có được ngày hôm nay, phải nói rằng nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, nhờ chư vị lịch đại Tổ Sư độ trì và nhờ sự tiếp tay của quý Phật tử thập phương, bá tánh phát tâm hộ pháp để có được phương tiện hoàn thành công trình phiên dịch ngàn đời trên dòng lịch sử Phật Giáo Việt Nam 

Kính bạch quý ngài
Kính thưa quý liệt vị 

Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh được khởi đi, kể từ ngày thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Lâm Thờicho đến hôm nay đã hoàn tấtthành quả đó là Bộ Thanh Văn Tạng, Giai đoạn I, Phần I, để ra mắt cùng toàn thể liệt quý vị.

Trong không khí đạo tràng trang nghiêm, vui tươi đầy tình đạo vị, đã nói lên tính nhuần nhuyễn, thuần thành của bốn chúng đệ tử Phật, trên con đường hoằng Pháp thượng cầu hạ hóa. Nói đến đây, tất cả chúng ta ai cũng biết Ôn chủ tịch, Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ; Ôn cố vấn Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Mạnh Thát, mà tất cả chúng ta- toàn ban phiên dịch nương tựa, y cứ cũng như thừa hành ý chỉ để thi hành nhiệm vụ, nhờ vậy mà công trình phiên dịch được trôi chảy tốt đẹp như hình ảnh ra mắt Đại Tạng Thanh Văn hôm nay. Tinh thần làm việc toàn ban: Phiên dịch, chuyết văn, sửa lỗi chính tả, layout, thiết kế một cách nhuần nhuyễn, tương kính, tương thuận… mỗi người một tay mà vỗ nên kêu trong ý vị thâm trầm phụng hiến. Sự phụng hiến này là một chất tố làm xúc tác qua hình ảnh của 18 vị Kỳ túc trong Hội đồng Phiên dịch năm 1973 mà Giáo Hội đã thỉnh cử để làm công việc dịch Đại Tạng Kinh cho Phật Giáo Việt Nam.

Trên dòng tiến hóa văn minh của nhân loại nói chung và các Quốc Gia Phật Giáo trên hoàn vũ nói riêng đã đồng hành với nhau để thừa hành sứ mạng“tác như lai sứ, hành như lai sự.” Mở rộng con đường hoằng pháp mang lời Phật dạy đến cho mọi miền đất nước trên thế giới. Không nằm ngoài sự đồng hành Hoằng Pháp ấy, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã chăm chỉ làm việc ngày đêm, dù tuổi đã già, sức đã yếu nhưng Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vẫn miệt mài, cặm cụi làm việc không mỏi mệt để hoàn thành tiêu chí là bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam phải mang tính hàn lâm quốc tế. Do vậy, mà ban phiên dịch rất hy vọng và kỳ vọng vào sự quan tâm, tiếp tay làm việc của cộng đồng chư Tôn Đức Tăng, Ni và sự hộ Pháp của toàn thể chư vị thiện nam tín nữ bốn chúng đệ tử Phật nhiệt thành, nhất tâm thừa tự như lời Phật dạy trong Trung bộ ba, kinh Thừa Tự Pháp, Dhammadayada sutta: “là đệ tử Phật ngày đêm luôn ghi nhớ, hãy thừa tự Phật Pháp mà không thừa tự tài vật.” Chính vì vâng lời Phật dạy mà các tự viện, chư Tôn Đức Tăng Ni đã chân thành đóng góp theo khả năng của mình, cũng như quý Phật tử không nệ hà kẻ nhiều người ít đã hoan hỷ phát tâm. Trong sự phát tâm đáng kểthành tâm này có gia đình đạo hữu Quảng Nguyện phát tâm trong sự vui mừng là mình có được nhân duyên tốt để mình phát tâm. Phát tâm trong tinh thần hộ Pháp không phân biệt, không tính toán, phát tâm cúng dường bình đẳnggia đình đạo hữu Quảng Nguyện đã hiểu được rằng: “Cúng dường Pháp là cúng dường tối thắng.” Tất cả tấm lòng vàng này xin được tán thán công đức đồng hồi hướng Phật Pháp được trường tồn, thế giới được thanh bìnhchúng sinh được an lạc.

Kính bạch chư Tôn Đức
Kinh thưa liệt quý vị 

Trong một không gian ấm cúng, đầy tình Đạo vị đông đảo quý ngài cùng quý liệt vị hiện diện đã tham dự và cầm trên tay Kinh Tạng Thinh Văn, là một niềm tự hào qua bao thời gian tích lũy công đức phụng sự để có được thành quả như ngày hôm nay, “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao.” Một dòng sông không làm nên biển cả mà trăm sông, ngàn sông đồng đổ về đại hải để trở thành một đại dương nước mênh mông.

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, đồng quy hướng về tự tánh Phật Pháp vắng lặng tịch nhiên. Chúng con, ban tổ chức nhất tâm đảnh lễ đến các bậc Thầy cao cả, suốt đời phụng sự cho Phật Pháp được cửu trụ thế gian, lợi lạc hữu tình, để cho Tổ Ấn được trùng quang, đèn Thiền luôn tỏ rạng.

Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Già Phước Trí Nhị Nghiêm Đạo Quả Viên Thành. Nhất là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, năm nay đã 96 tuổi, nhưng ngài vẫn luôn hoan hỷ, ủng hộ và giữ ngôi vị chứng minh tối cao trong Giáo Hội. Hình ảnh này, chính là niềm tự hào cao quý để tất cả chúng ta luôn có mặt bên nhau, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này.

Đồng kính chúc quý cư sĩ thức giả, quý vị truyền thông báo chí, quý thiện nam tín nữ Phật tử luôn được an lành hạnh phúc.

Nhất tâm cầu nguyện gia đình đạo hữu Quảng Nguyện tăng long phước thọ, tùy tâm như ý trong cuộc sống nhiều thiện duyên an lành.

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, hết thảy đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2161)
Thầy Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal. Thời gian: 15 ngày, từ ngày 14/10 đến ngày 28/10/2023
(View: 174)
Tôi từng nghe trong Kinh Du Hành của Trường A-hàm Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ-kheo rằng, “Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi Pháp, chớ nương tựa nơi khác.”
(View: 283)
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
(View: 204)
Trong pháp hội này, đầu tiên, hãy cho phép tôi được nói đôi lời về giáo chỉ tu Phật (được cho là) làm động cơ phát triển tâm thức; trước khi ta bàn luận đến bản chất tâm hay tôn giáo:
(View: 553)
Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là “Đạo Phật với Thanh niên”. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi, hay tùy theo thành phần xã hội khác nhau.
(View: 412)
Kinh Pháp Hoa xuất hiện trong Tam tạng giáo điển Phật giáo ngoài những điểm chung, kinh còn có những điểm độc đáo và đặc biệt riêng, nên khiến kinh không phải chỉ là Pháp mà còn là Diệu pháp.
(View: 1910)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 9735)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 13139)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 6423)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 3625)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật ĐàNhư Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 7435)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 2495)
Thư Cung Thỉnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư Về Nguồn kỳ 12, Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức từ ngày 15 đến 18/10/2020
(View: 2787)
Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019 (Updated ngày 6/3/2019) Kính mời Đại chúng tại các địa phương đến tham dự.
(View: 18674)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2019
(View: 6046)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
(View: 19154)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 5515)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(View: 2242)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018 tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii
(View: 14429)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 11877)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(View: 2313)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 năm 2018 sẽ được khai diễn tại địa điểm: Gesamtschule an der Erft - Aurinstrasse 59 - 41466 Neuss - Đức quốc
(View: 3866)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 16/03/2018)
(View: 5058)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 - 2018 được tổ chức thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018
(View: 9150)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(View: 9558)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 16220)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(View: 7806)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(View: 4646)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 08/07/2017)
(View: 3702)
Khóa tu được tổ chức từ ngày 20 đến 30/7/2017 tại Tu Viện Kim Sơn, Tp. Morgan Hill, California
(View: 9673)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(View: 2980)
Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017 (Ấn Độ, Népal, Thái Lan, Lào, Đại HànNhật Bản)
(View: 18613)
Chương Trình Tu HọcHành HươngẤn Độ, Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Nhật Bản trong thời gian 46 ngày từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017
(View: 3006)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 17/03/2017)
(View: 3857)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017
(View: 5393)
Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ IV từ Thứ Sáu 14 Đến Chủ Nhật 16 tháng 10, 2016 tại Chùa Phật Ân Minnesota
(View: 6140)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 6/9/2016)
(View: 8880)
Do HT Thích Tánh Thiệt làm trưởng Ban Tổ Chức từ ngày 25/07 - 03/08/2016
(View: 5706)
Khóa Tu Học Phật Pháp vào dịp Lễ Hội Quán Thế Âm từ ngày 20 đến 23 tháng 10/2016
(View: 27135)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 11460)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè Lần II-2016 Tại San Jose, California do Chùa Thiên Trúc tổ chức
(View: 8769)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
(View: 13051)
Được tổ chức tại: Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ - từ ngày 10 đến 12/6/2016
(View: 4678)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6 sẽ được tổ chức ngay tại Little Saigon, từ ngày 21/7 đến 24/7/2016.
(View: 16292)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016
(View: 17417)
Kính cung thỉnh Quý Ngài thân lâm đến chùa Khánh Anh để cùng kiết giới cũng như an cư kiết đông từ ngày 04 đến 10/01/2016.
(View: 10731)
Thời gian: Từ thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2015, đến thứ Bảy ngày 02/01/2016
(View: 10412)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc, cùng Chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ và các nước Âu Châu
(View: 12200)
Hàng người dài bất tận, im lặng, chăm chú nhìn vào ngọn nến cầm trên tay và theo dõi từng bước chân, đi tới, đi tới mãi…, dưới bầu trời đêm vắng lặng...
(View: 11583)
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel; Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.
(View: 25947)
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
(View: 10528)
Thiền học bằng Anh ngữ miễn phí mỗi Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 26/7/2015 lúc 9:30AM đến 12:00PM
(View: 19918)
Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss.
(View: 7225)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức PL.2559 - DL. 2015
(View: 17698)
Khóa tu học được tổ chức Từ 9:00 AM, Thứ Sáu, ngày 17 đến 6:00 PM, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 07/2015
(View: 14027)
Được tổ chức tại San Diego, CA, ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2015
(View: 7912)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 tại Neuss (Đức quốc) từ ngày 20 - 30.07.2015
(View: 17006)
Đại Lễ Phật Đản năm nay vào hai ngày thứ bảy 16.5 và chủ nhật 17.5.2015
(View: 13214)
Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 03/05/2015 tại các tiểu bang Oklahoma, Philadelphia, Florida và Toronto Canada
(View: 10901)
Thời gian được tổ chức từ sáng thứ sáu ngày 25/9/2015 đến ngày 27/9/2015 ngày chủ nhật tại FRITZ WALTER-HALLE, Schulstr.30, 64750 Lützelbach
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM