Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Điện Thư Cung Thỉnh Đại Hội Văn Hóa Giáo Dục & Hoằng Pháp và Về Nguồn 10 Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư 2016

Saturday, June 25, 201622:06(View: 8543)
Điện Thư Cung Thỉnh Đại Hội Văn Hóa Giáo Dục & Hoằng Pháp và Về Nguồn 10 Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư 2016
logo-Ngay-Ve-Nguon-10-250

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI

BAN TỔ CHỨC NGÀY VỀ NGUỒN -HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ 10

TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN

11 Chemin Katimavik, Val Des Monts, Quebec. J8N 5E1 CANADA

Tel: (819) 665-0259, (514) 575-9425, (905) 712-8809

   -------------------------------------

ĐIỆN THƯ CUNG THỈNH

Trích Yếu: vv Ngày Về Nguồn 10 & Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni,

Kính thưa Chư Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử,          

Trong Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn lần thứ 9 ngày 11/8/2015 tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc, Đại Tăng từ 4 châu lục đã yết ma thành tựu giao phó việc tổ chức Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 10 cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada.

Thừa lệnh Đại Tăng và được sự bảo trợ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada và Cộng Đồng Tăng Già tại Canada, nên chúng con mạnh dạng thừa đương việc tổ chức Phật sự thù thắng này tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, 11 Chemin Katimavik, Val-Des-Monts Quebec, J8N 5E1, Canada, trong các ngày 7, 8, 9 tháng 10 năm 2016.

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn Thiền đức Tăng, Ni từ bi quang lâm chứng minhtham dự Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 10. Chúng tôi cũng chân thành kính mời chư Thiện Nam Tín Nữ Phật tử hoan hỷ tham dự  đông đủ để có cơ duyên thân cận Đại Tăng từ khắp các châu lục về phó hội.

Sự thân lâm phó hội của chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và sự tham dự của quý vị làm cho Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 10 thêm phần trang nghiêmlong trọng. Kính chúc chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, quý Phật tử thân tâm an lạc vạn sự cát tường như ý.

Ngưỡng mong chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni trong mười phương gia tâm hộ niệm cho Phật Sự trọng đại này được thành tựu viên mãn.

Cung kính khể thủ

Phật Lịch 2560, Ottawa,  ngày 15 tháng 6 năm 2016

TM Ban Tổ Chức

Trưởng Ban

                                                    

Sa Môn Thích Bổn Đạt

 

Ghi Chú: Phi Trường tại Ottawa Ontario Canada (YOW).
Xin cho ban tổ chức biết thời gian đến Ottawa bằng phương tiện hoặc chuyến bay để tiện việc sắp xếp đưa đón, xin email: bon_dat@yahoo.comTĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI

BAN TỔ CHỨC NGÀY VỀ NGUỒN -HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ 10

TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN

11 Chemin Katimavik, Val Des Monts, Quebec. J8N 5E1 CANADA

Tel: (819) 665-0259, (514) 575-9425, (905) 712-8809
------


CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

NGÀY VỀ NGUỒN 10 & HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ

 

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016:

08:00PM: Tiền tập hội

-  Thông qua Chương Trình Tổng Quát

-   Thỉnh cử các ngôi vị cho phần Cung An Chức Sự trong các buổi bố tát, thuyết trình, thuyết pháp, lễ khai mạc, lễ hiệp kỵ, lễ động thổ, lễ bế mạc

10:00PM: Chỉ tịnh

 

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2016:

05:00AM: Thức chúng

06:00AM: Bố Tát

07:30AM: Điểm tâm

09:00AM: Lễ Khai Mạc và Cung An Chức Sự (có Chương Trình riêng)

12:00PM: Thọ trai

02:00PM: Thuyết Trình và Hội Thảo về Hành trạng Đức Đệ Tam Tăng Thống HPGVNTN Đại  Lão HT Thích Đôn Hậu (HT Thích Bảo Lạc và TT Thích Nhật Tân)

04:00PM: Thuyết Trình và Hội Thảo về Lịch Sử Hành Hoạt của GHPGVNTN (HT Thích Tín Nghĩa và HT Thích Nguyên Siêu)

06:00PM: Dược thực

07:00PM: Thuyết pháp

08:00PM: Họp Tăng, Ni quyết định việc tổ chức Ngày Về Nguồn 11

10:00PM: Chỉ tịnh

 

Chủ Nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2016:

05:00AM: Thức chúng

06:00AM: Lễ thù ân

07:00AM: Điểm tâm

08:00AM: Đúc kết các buổi thuyết trình, hội thảo của 2 Ngày Về Nguồn Lần Thứ 10 (HT Thích Nguyên Siêu)

10:00AM: Lễ Hiệp Kỵ (Nghi thức cúng Tổ truyền thống)

11:00AM: Lễ Động Thổ Xây Dựng Chánh Điện Tu Viện Phổ Đà Sơn

12:00PM: Lễ Cúng Dường Trai Tăng

02:00PM: Lễ Bế Mạc (có Chương Trình riêng)

03:00PM: Hoàn mãn

Lưu ý: Chương Trình này có thể được Ban Tổ Chức uyển chuyển thay đổi để thích nghi với thời gianhoàn cảnh sở tại.

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC

-         Chư Phật tử vân tập

-         Cung nghinh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm

-         Thông qua Chương Trình

-         Giới thiệu thành phần tham dự

-         Lời Chào Mừng của Trưởng Ban Tổ Chức (HT Thích Bổn Đạt)

-         Diễn Văn Khai Mạc của Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại (Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoan)

-         Đạo từ của chư tôn Giáo Phẩm Đại Diện các Châu (HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Tín Nghĩa, và HT Thích Tánh Thiệt)

-         Niêm hương bạch Phậtnghi thức lễ

-         Tuyên đọc Bảy Pháp Bất Thoái

-         Cung An Chức Sự

-         Cảm tạ của Ban Tổ Chức

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ MẠC

-         Chư Phật tử vân tập

-         Cung nghinh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm

-         Giới thiệu thành phần tham dự

-         Diễn Văn Bế Mạc của Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại (Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoan)

-         Cảm từ của chư tôn đức Giáo Phẩm Đại Diện các Châu

-         Tuyên bố về việc tổ chức Ngày Về Nguồn Lần Thứ 11

-         Lễ trao bình bát cho Ban Tổ Chức Ngày Về Nguồn 11

-         Cảm tạ của Ban Tổ Chức (HT Thích Bổn Đạt)

-        Hồi hướng và hoàn mãnGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP LIÊN CHÂU

BAN TỔ CHỨC

Đại Hội Văn Hóa Giáo DụcHoằng Pháp Liên Châu 2016

Phật Lịch 2560

  ---

TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN

11 Chemin Katimavik, Val Des Monts, Quebec. J8N 5E1 CANADA

Tel: (819) 665-0259, (514) 575-9425, (905) 712-8809
------

 

ĐIỆN THƯ CUNG THỈNH

Trích Yếu: vv Tổ Chức Đại Hội Văn Hóa Giáo DụcHoằng Pháp Liên Châu Năm 2016

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử,

 

Trong Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 13 tới 16 tháng 8 năm 2015 tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc, được sự khuyến thỉnh của chư Tôn Đức Lãnh Đạo các GHPGVNTNHN Tại Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan, GHPGVNTNHK, GHPGVNTN Âu Châu, và GHPGVNTNHN Tại Canada, chúng con/chúng tôi gồm các Đại Diện của các Tổng Vụ Giáo DụcHoằng Pháp của 4 GHPGVNTN thuộc Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu đã thảo luậnquyết định tổ chức Đại Hội Giáo DụcHoằng Pháp nhân dịp Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn lần thứ 10 tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada vào Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016.

Đại Hội Giáo DụcHoằng Pháp nhằm mục đích gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm hành đạo, thuyết trìnhthảo luận về những vấn đề liên quan đến Giáo  Dục Hoằng Pháp, và đề ra các Phật sự cụ thể và khả thi để góp phần vào công tác hoằng dương Chánh Pháp của Đức Phật nơi xứ người. Đại Hội sẽ bắt đầu từ sáng đến chiều Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016, tức là một ngày trước Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn 10. Đại Hội sẽ có 2 khoáng đại chính: khoáng đại

 

buổi sáng thuyết trìnhthảo luận về Văn Hóa Giáo Dục, khoáng đại buổi chiều thuyết trìnhthảo luận về Hoằng Pháp.

Ngoài các bài thuyết trình được các diễn giả trình bày ngay trong Đại Hội, Ban Tổ Chức chúng con/chúng tôi kính xin chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý thiện hữu tri thức Phật tử tại hải ngoại có quan tâm, thao thức đến vấn đề Giáo DụcHoằng Pháp thì xin hoan hỷ viết tham luận và gửi về cho Ban Tổ Chức chúng con/chúng tôi ở địa chỉ: Niệm Phật Đường Fremont, 4273 Solar Way, Fremont, CA 94538, hoặc địa chỉ email: thaisieu@yahoo.com. Tất cả những bài thuyết trình, tham luậntin tức hình ảnh của Đại Hội Giáo DụcHoằng Pháp sẽ được in trong Kỷ Yếu Đại Hội Giáo DụcHoằng Pháp sau Đại Hội này. Ban Tổ Chức chúng con/chúng tôi rất mong đón nhận và chia xẻ những kiến thứckinh nghiệm quý báu của quý vị về giáo dụchoằng pháp.

Nửa thế kỷ có mặt tại hải ngoại, Tăng, Ni và Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam đã nỗ lực thực thi sứ mệnh Giáo Dục Hoằng Pháp một cách uyển chuyển và thành công. Nhưng con đường hoẳng dương Chánh Pháp tại hải ngoại còn dài vì vậy, cơ hội gặp gỡ, trao đổi, thảo luậnđề ra những công tác cụ thể về Giáo Dục Hoằng Phápquý báucần thiết.

Chính vì vậy, Ban Tổ Chức chúng con/chúng tôi thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng, Ni và kính mời quý Cư Sĩ hoan hỷ về tham dự Đại Hội Văn Hóa Giáo DụcHoằng Pháp trong dịp Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn lần thứ 10 tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada.

Kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành; đồng kính chúc quý Thiện Nam Tín Nữ Phật tử bồ đề tâm kiên cố, thân tâm thường an lạc.

Nay kính thông bạch và cung thỉnh.

Phật Lịch 2560, Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 6 năm 2016

Chánh Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu  

Kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Về Nguồn Lần Thứ 10

HT. Thích Bổn Đạt
Đại Diện Các Tổng Vụ Giáo DụcHoằng Pháp GHPGVNTN các Châu

HT. Thích Thái SiêuGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP LIÊN CHÂU

BAN TỔ CHỨC

Đại Hội Văn Hóa Giáo DụcHoằng Pháp Liên Châu 2016

Phật Lịch 2560

  ---

 

CHƯƠNG TRÌNH

Đại Hội Văn Hóa Giáo DụcHoằng Pháp Liên Châu 2016

Tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada


Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016

08:00 AM: Khai Mạc Đại Hội:

-         Đại Biểu vân tập Hội Trường

-         Niệm Phật cầu gia bị

-         Tuyên bố lý do của Trưởng Ban Tổ Chức

-         Lời Chào Mừng của Chánh Văn Phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu

-         Thỉnh Chủ Tọa Đoàn, Thư Ký Đoàn và Thuyết Trình Đoàn

-         Tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện

09:00 AM: Khoáng Đại I:  Thuyết trình, thảo luận và đúc kết đề án Phật sự về Giáo Dục

11:45 AM: Giải lao

12:00 PM: Thọ trai và chỉ tịnh

02:00 PM: Khoáng Đại II: Thuyết trình, thảo luận và đúc kết đề án Phật sự về Hoằng Pháp

05:30 PM: Hồi hướng

06:00 PM: Thọ thực

Ghi Chú: Phi Trường tại Ottawa Ontario Canada (YOW).
Xin cho ban tổ chức biết thời gian đến Ottawa bằng phương tiện hoặc chuyến bay để tiện việc sắp xếp đưa đón, xin email: bon_dat@yahoo.comNgay-Ve-Nguon-10_thu-cung-thinh720Ngay-Ve-Nguon-10-thu-cung-thinh-3-2-720Thong-Bach-Dai-Hoi-Giao-Duc-Hoang-Phap-2016_1-1-720Thong-Bach-Dai-Hoi-Giao-Duc-Hoang-Phap-2016_1-2-720Chuong-Trinh-giao-Duc720


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 5008)
Trong khúc quanh thịnh suy này của Phật giáo, trách nhiệm của Tăng Ni, Phật tử, những người còn chính thức kê khai mình theo đạo Phật, là hết sức nặng nề.
(View: 5605)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày (Từ 06-17/03/2013) tại Trung Tâm Thiền Dhamma Vaddhana (SCVC) TP. Twentynine Palms, California
(View: 6141)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày (Từ 17-28/04/2013) tại Trung Tâm Thiền Dhamma Siri Southwest Vipassana Center (SVC), TP. Kaufman, TEXAS
(View: 5530)
Về đối tượng mà người truyền đạo trước hết cần nhắm đến là các vị trưởng bản, và những người trẻ có thể đọc được chữ quốc ngữ...
(View: 5502)
Tham quan Trung tâm Thiền Dhamma Siri (SVC) thứ Bảy, ngày 13/10/2012 từ 1:00g chiều – 5:00g chiều
(View: 6333)
Người Phật tử nên có chánh kiến, chánh tư duy (có nhận thức, hiểu biết đúng đắn, tích cực; có suy nghĩ, sự quán xét trên cơ sở chánh kiến, phù hợp với chân lý...
(View: 24030)
Con đường hướng về sự nhẹ nhàng, chẳng lẽ không là hướng mở đúng đắn giữa một nhịp sống chẳng “nhẹ” chút nào, giữa bao nhiêu lực tấn công từ mọi phía...
(View: 5660)
Xin mời quý vị đến tham dự ngày Open Day của Trung Tâm Thiền Vipassana vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2012, từ 10h sáng đến 2h trưa...
(View: 7322)
Một người thầy nói đạo nào cũng tốt là bậc thầy đó đang ngụy biện cho trách nhiệm của mình, một người là thầy hướng dẫn tâm linh cho Phật tử mà để Phật tử của mình cải đạo.
(View: 7120)
Phương pháp thiền Vipassana là một phương pháp đơn giảnthực tiễn để đạt được an lạc thực sự cho tâm hồn và đưa đến một cuộc sống hạnh phúc và có ích.
(View: 8568)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 24 được tổ chức vào ngày 26.07 đến ngày 05.08.2012... HT Thích Minh Tâm
(View: 10346)
Khóa An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Bát Nhã Do GHPGVNTNHK Tổ Chức Từ 19-30/6/2012
(View: 9244)
Khóa Tu học Phật Pháp lần I, tại Chùa Thanh Tịnh, Rochester, NY ngày 19-21/10/2012
(View: 7202)
Vai trò của Phật giáo rất quan trọng trong giáo dục, vì Phật giáo chủ trương hoàn thiện tâm thức, và xã hội. Con người có khả năng nhận thứclý luận.
(View: 10445)
Đại Hội được tổ chức tại Chùa Cổ Lâm - Seattle, ngày 10-12/8/2012 do HT Thích Nguyên An làm trưởng ban tổ chức.
(View: 9608)
Trên thực tế thì đã từ vài năm nay Phật Giáo cũng đã du nhập vào phần lục địa này, và nhiều dấu hiệu cho thấy là sự hiện diện đó mang tính cách lâu dài!
(View: 10394)
Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn từ Âu Châu tại Hoa Kỳ 2012
(View: 12066)
Văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng “hành vi trái với truyền thống Phật giáo của Michael Roach không phù hợp với những lời giảng dạy và thực hành của đức Đạt Lai Lạt Ma”.
(View: 12933)
Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2012 của GHPGVNTN Hoa Kỳ tổ chức tại Westminster Mall, Nam California ngày 20, 21, 22/4/2012
(View: 15290)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại thành phố Santa Clara, miền Bắc California, Hoa Kỳ từ ngày 02/8/ đến ngày 06/8/2012.
(View: 20356)
Đối với đạo Phật, học thuyết âm dương chỉ là tưởng tri của các học giả, không thể là chân lý. Vậy chân lý của đạo Phật là gì? Có thể gói gọn trong một chữ “Khổ”.
(View: 8866)
Nói chung, cư sĩ là người tại gia phát nguyện quy y Tam Bảo, giữ giới, thực hành bố thí, học và thực hành Phật Pháp trong đời sống hàng ngày để lợi mình, lợi người.
(View: 6795)
Mỗi người Phật tử là một hạt chuỗi vàng trong xâu chuỗi từ bitrí tuệ của Đức Phật, bất kỳ ai cũng có cơ hội để mang lại ánh sáng của Đức Phật đi vào thế giới mới.
(View: 7903)
Giáo pháp của Đức Phật là phương thuốc xoa dịu khổ đau, mang lại nguồn vui sống cho nhân loại.
(View: 6872)
Phật tử phải có trách nhiệm bảo tồnduy trì di sản Phật đã để lại. Phật tử phải sống với triết lý của vô thườngtìm ra những phương thức mới để khuyến khích đa số quần chúng.
(View: 6914)
Nếu chỉ căn cứ vào hiện thực của truyền thông “phì đại”, chắc chắc không phải là điều tốt. Trong đạo Phật có khái niệm “thân giáo”. Thân giáo là tu học bằng tiếp xúc trực tiếp...
(View: 6402)
Khả năng lớn lao của truyền thông hiện đại trong việc quảng bá tư tưởng vừa đóng góp, đồng thời, cũng vừa tạo ra những vấn đề lớn đối với sự phát triển của tư tưởng Phật giáo.
(View: 8585)
Sự chuyển mình từ sức mạnh thần quyền sang sức mạnh nhân quyền trong nhiều khía cạnh vi tếphức tạp của đời sống đã làm cho đạo Phật mỗi ngày một hiển lộ trước cái nhìn tỉnh thức của nhân loại.
(View: 8041)
Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ có buổi thuyết giảng chủ đề “Tâm An Trong Nghịch Cảnh” vào Thứ Bảy 21-4-2012 từ 1:30pm tại hội trường Long Beach Arena, thành phố Long Beach, Calif.
(View: 7252)
Sự lạm dụng hình thức cũng như các hoạt động của thầy cúng đã đi đến sự xáo trộn trật tự trong Phật giáo. Việc đi cúng được họ gọi là làm Phật sự hay Pháp sự...
(View: 8696)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày (từ ngày 04 - 15/04/2012) tại Trung Tâm Thiền Dhamma Patāpa, Southeast Vipassana Center tại Thành Phố JESUP, TEXAS
(View: 7572)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày (từ ngày 23/05 - 03/06/2012) tại Trung Tâm Thiền Dhamma Surabhi Vipassana Meditation Centre of B.C. tại Thành Phố Merritt, British Columbia, CANADA
(View: 9613)
Từ Ân Thiền Đường là một ngôi chùa nhỏ ở Santa Ana, có những độc đáo riêng, khó tìm được ở nhiều nơi khác.
(View: 8693)
Chúng tôi luyện Thiền rất nghiêm túc vì nó có thể giúp tăng trưởng định lực nhanh chóng và giúp giảm bớt vọng tưởng, ít tán tâm khi niệm Phật.
(View: 8166)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày (từ ngày 09 - 20/05/2012) tại Trung Tâm Thiền Dhamma Torana, Ontario Vipassana Center (OVC) tại Thành Phố Egbert, Ontario, CANADA
(View: 7063)
Khóa Thiền Vipassana Song Ngữ Anh-Việt 10 Ngày - Từ ngày 04 đến ngày 15 tháng 01 năm 2012 tại Trung Tâm Thiền Dhamma Vaddhana (SCVC), Thành Phố Twentynine Palms, California
(View: 13022)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần 1 do Giáo hội PGVNTN Hoa Kỳ và Canada tổ chức
(View: 6470)
Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 5) tổ chức tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc từ ngày 8 đến ngày 11-09-2011
(View: 7945)
Chương Trình Khóa Tu Học Mùa Xuân Tại Chùa Phật Ân - 2011
(View: 8420)
Chương Trình Tu Học Tại Chùa Hải Đức - Jacksonville 2011
(View: 7424)
Chương Trình Tổng Quát Chiêm Bái Phật Ngọc Và Khóa Tu Học Tại Chùa Trúc Lâm - Chicago 2011
(View: 9518)
Chương trình khóa tu 14/04 đến 17/04/2011 tại Thiền Viện Chánh Pháp
(View: 7103)
Do HT Thích Như Điển – Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc hướng dẫn - Từ ngày 6/4/2011 đến 11/4/2011
(View: 6474)
Chương Trình Hướng Dẫn Tu Học Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu Tại Miền Nam California – Từ ngày 31/3 đến ngày 3/4/2011
(View: 8370)
Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn từ Âu Châu tại Hoa Kỳ từ ngày 29-03-2011 đến 09-05-2011
(View: 5143)
The Jade Buddha For Universal Peace Visits San Diego County - By Alison St John
(View: 19270)
Chùa Phật Đà tổ chức Cung Nghinh Chiêm Bái Phật Ngọc và Xá Lợi Phật tại CALIFORNIA CENTER FOR THE ARTS, Escondido - 340 N. Escondido Blvd., Escondido, CA 92025 từ ngày 29/1 đến 6/2/1011
(View: 5221)
Bài giảng của HT Nguyên Siêu tại Lễ Đài Phật Ngọc Chùa Bát Nhã 2010
(View: 11740)
“Các vị là Phật sẽ thành, tôi không ngần ngại đảnh lễ quý vị, giống như Phật đang ngồi trên cao. Các vị và Phật không khác nhau.”
(View: 13106)
Năm giờ sáng, mây xám tuy mỏng, nhưng che phủ bầu trời, che cả những vì sao muộn khiến không gian ẩm tối, lạnh lẽo và rưng rức quạnh hiu! Vậy mà có vị Phật lặng thinh ngồi đó...
(View: 12162)
Đạo Phậttôn giáo đầu tiên vượt thoát ra khỏi giới hạn tự chiêm nghiệm và đặt định của con người để vươn tới cõi bao la vô cùng, vô tận của thế giới tâm linh... Trần Kiêm Đoàn
(View: 14208)
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 10, 2010, Đại Lễ Thỉnh “Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới” đã được cử hành long trọng bằng xe hoa rước Phật và đoàn xe cung nghinh từ Tổ Đình Minh Đăng Quang...
(View: 12460)
Đại Lễ Khai Mạc Cung Nghinh Phật Ngọc Tại San Jose
(View: 13371)
Chùa Bát Nhã long trọng tổ chức lễ khai mạc chiêm bái Phật Ngọc từ 9 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2010 tại khuôn viên chùa.
(View: 11439)
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ CUNG NGHINH VÀ CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC CHO HOÀ BÌNH THẾ GIỚI TỪ THỨ BẢY, NGÀY 6 ĐẾN THỨ HAI NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010
(View: 16835)
Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn gia hộ cho Đạo pháp được trường tồn. Thế giới được hòa bình. Chúng sanh được an lạc.
(View: 16082)
Lịch Trình Phật Ngọc 2010 - 2011
(View: 5456)
Đức Phật đã hằng dạy cho chúng ta rằng: "Vạn pháp giai không; nhưng nhân quả bất không". Nếu nhân tạo ra tốt thì chắc chắn quả kia không thể xấu được.
(View: 9923)
Giáo Điệp Tấn Phong của HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ ngày 19/6/2010 -PL 2554... HT Thích Thắng Hoan
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều