Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Michigan (MI)

Saturday, October 2, 201000:00(View: 3847)
Michigan (MI)

QUAN ÂM TEMPLE
1840 N. College Rd.
Mason, MI 48854
Cell: (517) 974-6319
Home: (517) 699-3696
Email: quanamlansing@yahoo.com
Facebook: Tu Viện Quan Âm-Michigan
Trụ trì: Thích Nữ Thọ Khiêm

CHÙA LINH SƠN
Đại Đức Thích Trí Thể
2424 Rogue River Rd.
Belmont, MI 49306 USA
Tel. (616) 363-3038


CHÙA LINH SƠN
Đại Đức Thích Trí Liên
35275 Utica Road
Fraser, MI 48026 USA
Tel. (313) 792-6888

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 10618)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10342)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM