Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Massachusetts (MA)

Saturday, October 2, 201000:00(View: 5385)
Massachusetts (MA)

GHPG Ðại Chúng
CHÙA PHẬT GIÁO BOSTON
Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Ðức
81-83 Marion St.
East Boston, MA 02128 USA
Tel. (617) 244-6091 (617) 965-1011 (Thầy Giác Ðức)

CHÙA LINH SƠN
16 Ruthven Ave.
Worcester, MA 01606 USA
Tel. (508) 853-8120

CHÙA PHỔ HIỀN
Ni sư Thích nữ Như Tâm
99 Dewey St.
Woecester, MA 01610 USA
TEl. (508) 755-7817

CHÙA LỤC HÒA
7 Greenwood Park
Dorchester, MA 02122 USA
Tel. (617) 436-6084 Fax. (617) 436-7580

HỘI PHẬT GIÁO LÂM TỲ NI
79 Margin St
Lawrence, MA 01841 USA
Tel. (508) 975-3874
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 10612)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10338)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM