Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Oregon (OR)

Saturday, October 2, 201000:00(View: 4838)
Oregon (OR)

OREGON (OR)

TỊNH XÁ MINH QUANG
TT. Thích Minh Tuyên
1006 NE. Alberta St.
Portland, OR 92721 USA
Tel. (503) 288-9819/ 735-1843/ 735-0469 Fax. (503) 281-8583

TỊNH XÁ NGỌC SƠN
Thượng Tọa Thích Minh Thiện
8318 SE Harney St.
Portland, OR 97266 USA
Tel. (503) 775-2333 Fax. (503) 775-8981

CHÙA NAM QUANG
Ðại Ðức Thích Chân Thuận
3337 NE 148th Avenue
Portland, OR 97230
Tel. (503) 254-0875

CHÙA LINH SƠN
Thượng Tọa Thích Trí Thiền
2535 SE 118th Ave.
Portland, OR 97266
Tel. (503) 760-9283

LIÊN QUỐC THIỀN VIỆN
Thượng Tọa Thích Giác Ngỡi
6431 SE Flavel St.
Portland, OR 97206 USA
Tel. (503) 774-4005

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 11190)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10886)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant