Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Pennsylvavia (PA)

Saturday, October 2, 201000:00(View: 4415)
Pennsylvavia (PA)

PENNSYLVANIA (PA)

CHÙA PHÁP HOA
Thượng Tọa Thích Tâm Thọ
202 Cherry St.
Columbia, PA 17512 USA
Tel. (717) 684-4301

CHÙA GIÁC LÂM
Minh Qúy
131 Nyack Ave.
Lans Downe, PA 19050 USA
Tel. (610) 626-4899 (215) 659-4249

TỊNH THẤT LINH QUANG
Sư Cô Thích Nữ Hiếu Ðức
821 Ridge Rd. (563 Hwy)
TelFord, PA 18969 USA
Tel. (215) 234-0930

CHÙA BỒ ÐỀ
Thượng Tọa Thích Ðồng Chơn
1114-20 South 13th St.
Philasdelphia, PA 19147 USA
Tel. (215) 389-7390

CHÙA QUAN ÂM
Thượng Tọa Thích Truyền Như
1239 Ridge Ave.
Philadelphia, PA 19123 USA
Tel. (215) 765-8715


CHÙA PHẬT BẢO

6427 Large Street

Philadelphia, PA 19149

Tel: 215 537 2162

Trụ trì: Hòa Thượng Thích Thái Siêu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 10608)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10336)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM