Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

CD3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ

Friday, June 17, 201100:00(View: 110662)
CD3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ
Reader's Comment
Thursday, June 9, 201614:55
Guest
Xin thầy Thích Hạnh Tuệ con con xin các bài cugs cơm hàng ngày và kinh cầu siêu cho linh hồn châ con về miền cực lạc. Nam mô A di đà phật.
Thursday, June 9, 201614:52
Guest
Mong thầy Thích Hạnh Tuệ cho con xin nghe bài cúng cơm hàng ngày và các bài kinh cầu siêu cho linh hồn cha con được giải thoát ở trần gian . Nam mô Adi đà Phật.
Friday, November 6, 201512:30
Guest
Nghe kinh ma thay long thanh than . Cam on cac thay . Nam mo a di da phat
Tuesday, June 2, 201508:49
Guest
Con cam on thay da dang nhung bai kinh về cha me . Con vua moi mat cha nen moi khi nghe con deu nho den cha , nho den cong duong duc , su hy sinh cua cha me danh cho con cái. Con kiem them nhung bai kinh ve cha ma khong thay
Tuesday, June 10, 201413:52
Guest
Con ten la Phan hoang Tuan con rat la chan thanh cam on nkung ngupi da dang nhung baj kinh nay len. Hien h con dang mat cha khj nghe nhung bai kinh nay con rat xuc dong con rat mong nhung nguoi khj con me con cha hay nen biet quy trong dung de mot khj mat cha hoac me nhu con thj moi biet hoi loi thi da qua muon mang roi!
Tuesday, May 27, 201419:50
Guest
Thua thay. Con la phat tu con moi bua quy y tam bao . Phap danh con la . LE NGUYEN . Con kg hieu nghia nay trong nha phat la gi. Xin thay hoan hy giai thich cho con dc biec. Cam on thay
Friday, February 22, 201308:00
Guest
ban len mang tim phan mem IDM,tai phan mem ve,roi cai dat.
khi cai dat xong ban se download duoc.
neu chua biet cai dat va dung ban co the nen GOOGLE tim kiem theo tu khoa"cai dat va su dung IDM".
chuc ban nghe kinh vui.
Wednesday, May 2, 201207:00
Guest
kinh thua cac thay ..con cam on cac thay cho con cac bai sam hoi hay va hieu biet ve phat hon
Thursday, April 12, 201207:00
Guest
cac bai sam Thay Thich Hanh Tue hay wa thay oi con buon wa vi khg download duoc co biet cach download cac bai sam nay xin hoan chi cho Dieu Quy dum cam on nhieu lam
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 6749)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 6114)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 38997)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 7443)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 13601)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 48521)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26310)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 50297)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30002)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 28950)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30393)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28312)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30427)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20735)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 18746)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 17222)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20422)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 76182)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20887)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 60024)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM