Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1

Thursday, September 23, 201000:00(View: 60035)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1

Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ


Cho downloadReader's Comment
Wednesday, April 19, 201701:27
Guest
Quí vị lam on chỉ Khánh cách tải các bài sám này ve laptop , mình muon cho vao dien thoại để nghe mổi ngày nhưng laik không thấy chổ nào có chử tải vê.
cám ỏn rất nhiêu.
Tuesday, August 12, 201415:15
Guest
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
CON XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY ĐÃ CHO CHÚNG CON NHỮNG BÀI KINH TỤNG THẬT QUÝ BÁO!
CON XIN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHỎE, VẠN SỰ KHIẾT TƯỜNG, MAU CHÓNG THÀNH PHẬT QUẢ CHO CHÚNG CON ĐỜI ĐỜI NƯƠNG TỰA.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Wednesday, August 15, 201207:00
Guest
A Di Da Phat, cau cho tat ca chung sanh khi nghe nhung bai Kinh tung cua quy thay deu phat Tam Bo De va hanh theo Phat. A DI DA PHAT.
Thursday, April 21, 201107:00
Guest
hay lam thay oi.con cam on thay nhieu.xin cau cho tat ca chung sanh nghe ,lam theo loi thay.nam mo a di da phat
Saturday, February 19, 201108:00
Guest
VO LUONG CONG DUC!!!!!!!!!!!!
CO GI BANG BO THI PHAT PHAP

Wednesday, October 13, 201007:00
Guest
hay qua anh HANH TUE oi . anh khi nao ve viet nam . anh giu gin suc khoe nha
Friday, June 17, 201107:00
Guest
con cam on thay da ban bo cho chung con nhung bai tung niem nay
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 6761)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 6133)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 39009)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 7449)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 13607)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 48525)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26328)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 50330)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30006)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 28960)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30399)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28323)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30436)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20741)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 110689)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 18753)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 17233)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20425)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 76211)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20893)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM