Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Kim Cang

Thursday, December 23, 201000:00(View: 76210)
Kinh Kim Cang

Muốn download:

Quí vị right click trên Kinh Kim CangSave link as... vào máy của mình


Reader's Comment
Friday, November 6, 202002:29
Guest
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh thầy,con xin phép tải về nghe.
Wednesday, March 25, 202011:29
Guest
Các bạn nhìn trên thanh phát có dấu ba chấm dọc, các bạn chạn vào đó sẽ xuất hiện cửa sổ có chữ tải về, các bạn chọn tải về là ok nha.
Kính chúc Thầy và tất cả các anh chị em đang trên diễn đàn thân tâm thường lạc ạ.
Saturday, December 21, 201900:09
Guest
Xin THầy cho con xin download kinh phật. Xin cám ơn thầy
Monday, July 1, 201903:29
Guest
🙏🙏🙏 Xin Thầy cho con được tải Kinh về máy để nghe ạ
Sunday, January 6, 201915:22
Guest
Cho phép con tải bài kinh Kim cang về nghe
Nam mô a di đà phật
Saturday, November 17, 201815:44
Guest
Nam mô a di đa phât..xin thay cho con tai ve may.
Friday, October 26, 201820:07
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏🙏 xin thầy cho phép con tải bài này về máy ạh
Tuesday, September 18, 201815:00
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật
Xin phép thầy cho con được tải về ạ
Saturday, July 21, 201807:35
Guest
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Xin thầy cho con tải về máy đt để nghe ak
Friday, May 11, 201818:04
Guest
nam mô a di đà phật, con xin phép tải kinh về ạ
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 6761)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 6133)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 39009)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 7449)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 13607)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 48525)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26328)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 50330)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30006)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 28960)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30399)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28323)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30436)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20741)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 110689)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 18753)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 17233)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20425)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20893)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 60035)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM