Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,005,888

Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương

Wednesday, December 9, 201520:30(View: 5610)
Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
 
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Một danh tướng kiệt xuất nhất đời Trần
Một danh tướng kiệt xuất nhất Việt Nam
Một danh tướng ba lần đại phá Nguyên - Mông
Trong an quốc dân, ngoài vững sơn hà
Sinh vi Trung Thần - Tử tôn Đức Thánh
 
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
"Binh Thư Yếu Lược", chính là kim chỉ nam Binh Pháp
"Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư", chính là kỹ chiến thuật Binh Thư
"Hịch Tướng Sĩ", kế sách lược trận đồ điều binh khiển tướng
Không những ba lần mà ngàn lần hễ xuất quân là đại thắng
Đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ nước nhà
Xây dựng thái bình, hát khải hoàn ca
 
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Sống, mang mệnh lãnh đạo chỉ huy thao lược phi thường
Chết, để lại di ngôn di chúc đời đời kinh bang tế thế
"Khoan thư sức dân, sâu gốc bền rễ, giữ nước thượng sách"
Không những thời Trần mà thời thời dõng dạc trụ vũ định ban
Đất nước trời nam, là của nước Việt Nam
Mỗi tấc đất, mỗi địa dư, vùng trời, vùng biển, biên cương, lãnh thổ
Là của con dân Việt Nam, không biến đổi, không lung lay đâu được
 
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Người là bậc đại phu văn võ song toàn
Người là bậc đại sĩ tài đức vẹn toàn
Mang Tướng Nhân:
Thương dân thương quân, chỉ ra con đường sáng
Mạng Tướng Nghĩa:
Trọng việc nước nhẹ việc nhà, vì việc lớn bỏ việc nhỏ, vì việc chung gác chuyện riêng
Mang Tướng Chí:
Lượng định quốc gia, thời thế, cuộc đời, làm được gì, đi tới đâu
Mang Tướng Dũng:
Đi đầu, dẫn đầu, cầm đầu, đứng đầu, xông pha, và nhận lãnh
Mang Tướng Khí:
"Muốn hàng, chém đầu Thần trước". Đầu Thần chưa đứt, quân giặc tan hoang
Mang Tướng Tín:
Một lần Tín vạn lần Thành, một bất tín vạn tất vong
Bao nhiêu tướng kiệt xuất con nhà tướng
Bao nhiêu tài đức dung hòa tải nhân văn
Muôn vạn vì tinh tú không thể sáng hơn trăng
Bóng đêm đen tan biến khi vầng dương xuất hiện
Một tiếng nói ngân hà còn xao xuyến
Một xuất xử vũ trụ còn lăn quay
" Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy"
Nhứt cử hùng binh, vạn thù khiếp phục
 
Này này nhé lần trang sách cũ
Theo lối mòn tìm dấu tích xưa
Ô kìa trang sử đẹp chưa
Lộng trang sử ngọc cho vừa lòng ta
Ô kìa trang sử Ông Cha
Lộng trang sử ngọc cho ta thỏa lòng
Lựa là núi núi sông sông
Quốc Tông Quốc Tổ Quốc Phong đây rồi
Lựa là vật đổi sao dời
Việt Nam vĩnh trụ muôn đời Việt Nam
 
"Vạn Kiếp núi lồng hình kiếm dựng
Lục Đầu vang dội tiếng quân reo"
Bạch Đằng một trận tan phương Bắc
Ba lần đại phá nát Nguyên Mông
Việt Nam dòng giống Lạc Hồng
Việt Nam sông núi tang bồng hồ ai
Việt Nam lịch sử phương đài
Kết trang sử ngọc nối dài thiên thu
Nam thanh nữ tú có dư
Anh hùng kiệt hiệt anh thư kiêu kỳ
Mừng thay Tiên Tổ Tông Ty
Quý thay tạo nước non này Việt Nam
Đã thừa thắng cảnh danh lam
Lại thừa gấm vóc thiết ngàm sắt son
Đã thừa tình tự keo sơn
Lại thừa nghĩa khí thiệt hơn không màng
Cấu thành Tổ quốc giang san
Cấu thành Dân tộc Việt Nam kiêu hùng
 
Một ngàn năm hỡi giặc thù Phương Bắc
Một ngàn năm bị quét sạch tiêu ma
Nguyên Mông đừng hòng xâm chiếm nước ta
Hàng trăm trận chưa xong huống hồ ba trận
 
Hỡi quân tướng của Thành Cát Tư Hãn
Dẫu bách chiến bách thắng khắp đông tây
Trung Đông, Âu Á, dẫm nát dấu dày
Nhưng vó ngựa tan tành trước Đại Việt
 
Lần thứ nhất kéo tàn binh thống thiết
Tại Hưng Hóa đã tha mạng một lần
Lần thứ hai vẫn ngang ngược hung tàn
Tại A Lỗ, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp:
Quân Nguyên Mông đã kinh hồn bạt vía
 
Lần thứ ba, lại cuồng si ngấm nghé
Hỡi bọn giặc phương bắc Nguyên Mông
Các ngươi là Tàu Phù mà kim cổ không thông
Nhứt là một, nhị là hai, tam là ba
Nhứt quá tam là gì, nói mau cho biết
 
Trận Vân Hồn, Bạch Đằng giang, Ải Nội Bàng, núi gầm biển thét
Tướng sĩ Nam, toàn quân Nam, toàn dân Nam, nhất quyết ra tay
Hưng Đạo Vương - Bình Bắc Đại Nguyên Soái thống lãnh thị uy
Phó tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị bắt sống, tái mét mặt mày
Còn Chủ tướng Thoát Hoan, chui trốn ống đồng, kéo lôi về nước
 
Ba lần chống ngoại xâm
Gieo vạn sầu Phương Bắc
Ba lần phá Nguyên Mông
Reo chiến thắng huy hoàng
Lò cừ nung nấu sử vàng
Cổ kim thời thế xuất trang anh hùng
Con thoi đập giũa thỉ chung
Những bậc cái thế vô cùng hiển soi
Vạn năm còn chiếu rạng ngời
Triệu năm còn tỏa đời đời ngưỡng tôn
Ngàn xưa khó kiếm ai hơn
Ngàn sau khó sánh dấu son phi thường
Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
Linh linh hiển hiển đường đường nghiêm nghiêm
 
Này người phương Bắc
Sử kia còn lưu
Bia kia còn khắc
Ngươi không nhớ sao
Đúng ra ta không muốn nhắc
Bởi sử nhà ngươi quá tủi nhục đi rồi
Quân dân nhà ngươi quá xấu hổ tuyền đài
Ngươi đừng có ngang tàn hống hách
Ngươi đừng có dương dương tự đắc
Ta nói cho nghe
Việt Nam ta thêm một lần quét sạch Nhà Minh
Việt Nam ta thêm lần nữa quét sạch Mãn Thanh
Thời đại hôm nay
Đừng dở trò gây hấn quá quắt
Đừng bá quyền bá đạo sai lệch
Việt Nam ta yêu chuộng hòa bình tương quý tương lân
Việt Nam ta tôn trọng thái hòa nhân nghĩa nhân văn
Chứ Việt Nam ta, ngàn vạn lần không:
Không chấp nhận
Không khoanh tay
Không cúi đầu
Không khiếp nhược
Mà nhất dạ tâm đan
Muôn muôn người như một
Triệu triệu người như một
Khẳng khái, cương quyết, đồng loạt, nhất tề
Đánh đuổi mọi thế lực bạo tàn
Quét sạch mọi bóng dáng ngoại xâm
Dù bất luận giai đoạn nào
Dù bất luận thời kỳ nào
Tất cả mọi người Việt Nam chúng ta
Thêm một lần tuyên ngônLịch đại Tổ Tiên đã tuyên ngôn
Thêm một lần tuyên xưng mà Lịch đại Ông Cha đã tuyên xưng
Tổ quốc Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam
Quê hương Việt Nam là của Người dân Việt Nam
Năm ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng
Năm ngàn năm sau, truyền trao thế hệ
Đất nước này, Dân tộc này đã trụ vũ Đại Nam
 
Cờ bay khói quyện
Sông núi hồn thiêng
Linh linh ứng ứng
Non nước Ba Miền
Bắc Nam Trung mà trống mà chiêng
Trung Nam Bắc mà son mà sắt
Muôn nước ra sông
Muôn sông ra biển
Biển trông về nguồn
Lựa là nước nước non non
Năm ngàn năm trước huy hoàng Việt Nam
Lựa là sắt chạm pha chàm
Năm ngàn năm nữa Việt Nam muôn đời
Việt Nam sông núi rạng ngời
Tuyên xưng bất tận tuyệt vời Việt Nam.
 
Ngày 10-12-2015
TNT Mặc Giang
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 294)
Ni cô quyết chí tu hành Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha Nên cô nhờ thợ tạc ra Một pho tượng Phật thật là uy nghi
(View: 611)
Đọc Thơ Phật Của Thi Sĩ Tâm Tấn - Viết về tập thơ “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” của thi sĩ Tâm Tấn
(View: 327)
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa Có hoàng tử nọ khi vừa sinh ra Tin lành tràn ngập quốc gia Vua, hoàng hậu với muôn nhà mừng vui,
(View: 293)
Miền Nam Ấn Độ một thời Cách thành Vương Xá chỉ vài dặm thôi Quê hương đó chính là nơi Thầy Xá Lợi Phất ra đời thuở xưa,
(View: 320)
Một chiếc nệm trắng tinh, Nếu chân bạn lấm lem. Mà bạn leo lên đó, Thì nệm cũng trở thành một tấm bùn nhơ.
(View: 296)
Dù ta không có bạc tiền Vẫn còn bảy thứ để đem tặng người.
(View: 312)
Khi chim còn sống trên đời Chim ăn kiến nhỏ thấy thời khó chi, Nhưng khi chim bị chết đi Kiến thời ăn nó có gì khó đâu.
(View: 233)
Đây lời Phật dạy lâu rồi: "Ta xem chức tước, thứ ngôi trên đời Của hàng vua chúa mọi thời
(View: 320)
Có chàng chiến sỹ thuở xưa Tìm qua thăm hỏi thiền sư một lời: "Thiên đường, địa ngục đôi nơi Thực chăng hay chỉ nói chơi đặt bày?"
(View: 335)
Thuở xưa có một thanh niên Rất là hiếu thảo khắp miền biết danh Là con một, đã trưởng thành Nhưng chưa chịu lập gia đình với ai
(View: 290)
Có ông lãnh chúa vùng kia Một hôm cho thuộc hạ đi triệu mời Thỉnh hai vị khách tới chơi Hai thiền sư nọ là người tiếng tăm.
(View: 316)
Anh chàng Đại Lãng thuở xưa Có tài đô vật rất ư tuyệt vời Lại thêm sức mạnh hơn người, Khi trong nội bộ ngay nơi viện nhà
(View: 317)
Đoàn ca kịch nọ nổi danh Kiếm ăn đi khắp tỉnh thành làng thôn Diễn tuồng ác quỷ kinh hồn Tuồng "Quỷ La Sát" luôn luôn hãi hùng
(View: 488)
Một buổi sáng, Trời Mây trong xanh ngắt, Nắng tung tăng chào đón một ngày vui... Gió êm đưa tia nắng rộn niềm vui, Mặt Trời lên tỏa hào quang rực sáng...
(View: 548)
Hôm nay vào trước Cổng Chùa, Nhận Cành Hoa Trắng cài lên áo mình. Tâm Hương một nén ân tình, Kính dâng lên Mẹ muôn phần nhớ thương !
(View: 580)
Thi Hoá Kinh Trung Bộ 4 tập - Giới Lạc Mai Lạc Hồng
(View: 478)
Tuy là thầy của Nhật Hoàng Thiền sư vẫn thích lang thang du hành Ngài tuy đã rất nổi danh Vẫn làm khất sĩ dạo quanh khắp vùng.
(View: 532)
Cỏ cây, sinh vật thời xưa Đều cùng biết nói, lại vừa biết nghe Riêng loài người giỏi mọi bề Được tôn chúa tể chính vì trí khôn,
(View: 682)
Nguồn sức mạnh của trẻ thơ Chính là tiếng khóc bất ngờ kêu la. Nguồn sức mạnh của đàn bà Là cơn phẫn nộ bùng ra tức thời.
(View: 1818)
Một thiền sư rất nổi danh Lãng du theo đám mây xanh cuối trời Chân ông in dấu khắp nơi
(View: 792)
Tất cả Pháp Thế Gian, Ta cần phải buông bỏ, Tín- Hạnh- Nguyện ghi nhớ. Thu nhiếp các Lục Căn, Giữ Tâm luôn thanh tịnh.
(View: 665)
Khi mà bạn có Mẹ hiền Chăm lo cho bạn ngày đêm an phần Những gì bạn muốn bạn cần Mẹ hoan hỉ giúp, xả thân chẳng phiền.
(View: 1452)
Mẹ mà nở những nụ cười Lúc nào cũng chiếu sáng ngời đẹp thay, Mẹ ôm ấp trong vòng tay Mang niềm vui tới bao ngày trong ta.
(View: 515)
Có hai phương cách thông thường Thực thi tôn giáo cõi dương trần này Một là hãy sống xa đây Xa nơi trần tục như thầy tu thôi
(View: 873)
Trời rạng muôn phương với trăng sao, Đất rung bảy lần cùng núi rừng, Người về rực rỡ vườn tuệ giác, Thiên nhạc dặt dìu khúc xưng dương.
(View: 552)
Một người giàu có thuở xưa Tác phong đứng đắn lại thừa thông minh Cho nên các kẻ chung quanh Tỏ lòng thán phục, tỏ tình kính yêu
(View: 1345)
Cuộc đời ảo giác giấc mộng dài, Lao đao chuốc khổ để làm chi? Suốt ngày say khướt bên chén rượu, Mình ta ngất ngưỡng mái hiên ngoài.
(View: 807)
Cầu mong đại dịch chóng qua thôi Thế giới giờ đây điêu đứng rồi Phố xá đìu hiu đều đóng cửa Thôn quê lặng lẽ thảy im hơi
(View: 654)
Lời Kinh Đêm càng vút cao cao mãi, Tỏa lan vào ánh sáng khắp Không Gian... Mỗi Câu Kinh tràn ý nghĩa Ngọc Vàng, Bây cao mãi, hòa tan vào Vũ Trụ....
(View: 660)
Thiền sư tinh tấn tu hành Cho nên đạo hạnh nổi danh khắp vùng Bà con ca tụng vô cùng Ngài nêu gương sáng soi chung cho đời.
(View: 1373)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filise, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm.
(View: 661)
Nước kia có một ông vua Nghe lời đồn đãi khó ưa về mình Ngoài đời có kẻ phê bình Rằng mình bạo ngược, tính tình tàn hung
(View: 984)
Lại thêm một ngày cho cuộc đời. Lại thêm một ngày cho em, Lại thêm một ngày cho anh, Lại thêm một ngày cho những người còn sống trên cõi đời này.
(View: 715)
Nợ nước thù chồng nặng cả hai Cùng em chia sẻ bước chông gai Sơn hà dựng lại, dân ghi đức Vương bá xây nền quốc chính ngôi
(View: 1146)
Nguyện Cầu Đức Phật Dược Sư, Chữa cho Thế Giới bớt dần dịch căn,
(View: 1063)
Một năm Thầy Hư Vân về Kê Túc, Để tịnh tu, giao Hội cho Cao Tăng... Tại đây, Thầy tu sửa Chùa Hưng Vân... Chùa La Thuyên, tỉnh Hạ Dương cho hoàn chỉnh
(View: 1106)
Ta cứ ngỡ tuổi già toàn tẻ nhạt, Ngại bốn mùa năm tháng lướt qua nhanh,
(View: 611)
Nơi miền bắc Ấn Độ xưa Trong vương quốc nọ có vua trị vì Giúp vua là vị quan kia Có tài định giá những gì bán buôn
(View: 1210)
Bạn ơi, Muốn sống hạnh phúc thì xin bạn: Đừng đem chuyện hàng xóm vào gia đình. Đừng đem chuyện đường phố vào nhà. Đừng đem chuyện cộng đồng vào những bữa cơm.
(View: 1031)
Tuyển tập song ngữ “Thơ Thiền Lê-Nguyễn Zen Poems” đã góp một phần rất tuyệt vời khi đưa ra ánh sáng một phương diện khác của ảnh hưởng Thiền tại Việt Nam...
(View: 1055)
Xuân về khắp chốn rộn tin vui Mở cửa mừng Xuân rạng ánh cười Phú quý Xuân sang nguồn cội thắm Vinh hoa Tết đến nghĩa tình tươi
(View: 1276)
Kỷ Hợi qua, Canh Tý đến nhanh, Ba Mươi Tết, thanh thản, yên bình, Bánh chưng xanh, quả, hoa bầy sẵn, Chuẩn bị dâng cúng Phật đầu năm.
(View: 901)
Thêm một mùa Xuân chốn viễn phương. Nhớ về quê cũ trắng canh trường!
(View: 1141)
Thức chờ năm mới gió đượm hương trà nửa khuya tóc trắng một đời sắp qua.
(View: 1569)
Rừng Sala giữa cây Song Thọ, Lúc nửa đêm, Phật sắp Niết Bàn, Không khí quá trang nghiêm yên tịnh, Các Đệ Tử ngồi kín chung quanh.
(View: 1316)
Trong chuyến đi, Hành Hương Thăm Đất Phật. Đến Sông Hằng rồi Lộc Uyển xanh tươi, Tiếp theo là Thánh Tích Phật xa xôi... Rồi sau đến Nalanda hoang phế!
(View: 902)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia cảnh muôn phần yêu thương,
(View: 1177)
Tờ mờ sáng tinh sương, Gậy, nón lá, lên đường, Ai không khỏe ở lại ! Vì Leo núi đường trường,
(View: 1095)
Một ngày mới tôi về thăm Phật Tích. Bao lâu rồi trông đợi đến hôm nay. Thời gian qua tâm tư ngóng từng ngày. Đủ duyên lành cùng nhau thăm Đất Phật
(View: 1058)
Ở Ba La Nại thời xưa Có nhà giàu nọ rất ưa bạc bài Ông thường chơi với một người Cũng mê bài bạc, tứ thời ăn thua
Quảng Cáo Bảo Trợ