Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương

Wednesday, December 9, 201520:30(View: 7220)
Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
 
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Một danh tướng kiệt xuất nhất đời Trần
Một danh tướng kiệt xuất nhất Việt Nam
Một danh tướng ba lần đại phá Nguyên - Mông
Trong an quốc dân, ngoài vững sơn hà
Sinh vi Trung Thần - Tử tôn Đức Thánh
 
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
"Binh Thư Yếu Lược", chính là kim chỉ nam Binh Pháp
"Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư", chính là kỹ chiến thuật Binh Thư
"Hịch Tướng Sĩ", kế sách lược trận đồ điều binh khiển tướng
Không những ba lần mà ngàn lần hễ xuất quân là đại thắng
Đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ nước nhà
Xây dựng thái bình, hát khải hoàn ca
 
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Sống, mang mệnh lãnh đạo chỉ huy thao lược phi thường
Chết, để lại di ngôn di chúc đời đời kinh bang tế thế
"Khoan thư sức dân, sâu gốc bền rễ, giữ nước thượng sách"
Không những thời Trần mà thời thời dõng dạc trụ vũ định ban
Đất nước trời nam, là của nước Việt Nam
Mỗi tấc đất, mỗi địa dư, vùng trời, vùng biển, biên cương, lãnh thổ
Là của con dân Việt Nam, không biến đổi, không lung lay đâu được
 
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Người là bậc đại phu văn võ song toàn
Người là bậc đại sĩ tài đức vẹn toàn
Mang Tướng Nhân:
Thương dân thương quân, chỉ ra con đường sáng
Mạng Tướng Nghĩa:
Trọng việc nước nhẹ việc nhà, vì việc lớn bỏ việc nhỏ, vì việc chung gác chuyện riêng
Mang Tướng Chí:
Lượng định quốc gia, thời thế, cuộc đời, làm được gì, đi tới đâu
Mang Tướng Dũng:
Đi đầu, dẫn đầu, cầm đầu, đứng đầu, xông pha, và nhận lãnh
Mang Tướng Khí:
"Muốn hàng, chém đầu Thần trước". Đầu Thần chưa đứt, quân giặc tan hoang
Mang Tướng Tín:
Một lần Tín vạn lần Thành, một bất tín vạn tất vong
Bao nhiêu tướng kiệt xuất con nhà tướng
Bao nhiêu tài đức dung hòa tải nhân văn
Muôn vạn vì tinh tú không thể sáng hơn trăng
Bóng đêm đen tan biến khi vầng dương xuất hiện
Một tiếng nói ngân hà còn xao xuyến
Một xuất xử vũ trụ còn lăn quay
" Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy"
Nhứt cử hùng binh, vạn thù khiếp phục
 
Này này nhé lần trang sách cũ
Theo lối mòn tìm dấu tích xưa
Ô kìa trang sử đẹp chưa
Lộng trang sử ngọc cho vừa lòng ta
Ô kìa trang sử Ông Cha
Lộng trang sử ngọc cho ta thỏa lòng
Lựa là núi núi sông sông
Quốc Tông Quốc Tổ Quốc Phong đây rồi
Lựa là vật đổi sao dời
Việt Nam vĩnh trụ muôn đời Việt Nam
 
"Vạn Kiếp núi lồng hình kiếm dựng
Lục Đầu vang dội tiếng quân reo"
Bạch Đằng một trận tan phương Bắc
Ba lần đại phá nát Nguyên Mông
Việt Nam dòng giống Lạc Hồng
Việt Nam sông núi tang bồng hồ ai
Việt Nam lịch sử phương đài
Kết trang sử ngọc nối dài thiên thu
Nam thanh nữ tú có dư
Anh hùng kiệt hiệt anh thư kiêu kỳ
Mừng thay Tiên Tổ Tông Ty
Quý thay tạo nước non này Việt Nam
Đã thừa thắng cảnh danh lam
Lại thừa gấm vóc thiết ngàm sắt son
Đã thừa tình tự keo sơn
Lại thừa nghĩa khí thiệt hơn không màng
Cấu thành Tổ quốc giang san
Cấu thành Dân tộc Việt Nam kiêu hùng
 
Một ngàn năm hỡi giặc thù Phương Bắc
Một ngàn năm bị quét sạch tiêu ma
Nguyên Mông đừng hòng xâm chiếm nước ta
Hàng trăm trận chưa xong huống hồ ba trận
 
Hỡi quân tướng của Thành Cát Tư Hãn
Dẫu bách chiến bách thắng khắp đông tây
Trung Đông, Âu Á, dẫm nát dấu dày
Nhưng vó ngựa tan tành trước Đại Việt
 
Lần thứ nhất kéo tàn binh thống thiết
Tại Hưng Hóa đã tha mạng một lần
Lần thứ hai vẫn ngang ngược hung tàn
Tại A Lỗ, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp:
Quân Nguyên Mông đã kinh hồn bạt vía
 
Lần thứ ba, lại cuồng si ngấm nghé
Hỡi bọn giặc phương bắc Nguyên Mông
Các ngươi là Tàu Phù mà kim cổ không thông
Nhứt là một, nhị là hai, tam là ba
Nhứt quá tam là gì, nói mau cho biết
 
Trận Vân Hồn, Bạch Đằng giang, Ải Nội Bàng, núi gầm biển thét
Tướng sĩ Nam, toàn quân Nam, toàn dân Nam, nhất quyết ra tay
Hưng Đạo Vương - Bình Bắc Đại Nguyên Soái thống lãnh thị uy
Phó tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị bắt sống, tái mét mặt mày
Còn Chủ tướng Thoát Hoan, chui trốn ống đồng, kéo lôi về nước
 
Ba lần chống ngoại xâm
Gieo vạn sầu Phương Bắc
Ba lần phá Nguyên Mông
Reo chiến thắng huy hoàng
Lò cừ nung nấu sử vàng
Cổ kim thời thế xuất trang anh hùng
Con thoi đập giũa thỉ chung
Những bậc cái thế vô cùng hiển soi
Vạn năm còn chiếu rạng ngời
Triệu năm còn tỏa đời đời ngưỡng tôn
Ngàn xưa khó kiếm ai hơn
Ngàn sau khó sánh dấu son phi thường
Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
Linh linh hiển hiển đường đường nghiêm nghiêm
 
Này người phương Bắc
Sử kia còn lưu
Bia kia còn khắc
Ngươi không nhớ sao
Đúng ra ta không muốn nhắc
Bởi sử nhà ngươi quá tủi nhục đi rồi
Quân dân nhà ngươi quá xấu hổ tuyền đài
Ngươi đừng có ngang tàn hống hách
Ngươi đừng có dương dương tự đắc
Ta nói cho nghe
Việt Nam ta thêm một lần quét sạch Nhà Minh
Việt Nam ta thêm lần nữa quét sạch Mãn Thanh
Thời đại hôm nay
Đừng dở trò gây hấn quá quắt
Đừng bá quyền bá đạo sai lệch
Việt Nam ta yêu chuộng hòa bình tương quý tương lân
Việt Nam ta tôn trọng thái hòa nhân nghĩa nhân văn
Chứ Việt Nam ta, ngàn vạn lần không:
Không chấp nhận
Không khoanh tay
Không cúi đầu
Không khiếp nhược
Mà nhất dạ tâm đan
Muôn muôn người như một
Triệu triệu người như một
Khẳng khái, cương quyết, đồng loạt, nhất tề
Đánh đuổi mọi thế lực bạo tàn
Quét sạch mọi bóng dáng ngoại xâm
Dù bất luận giai đoạn nào
Dù bất luận thời kỳ nào
Tất cả mọi người Việt Nam chúng ta
Thêm một lần tuyên ngônLịch đại Tổ Tiên đã tuyên ngôn
Thêm một lần tuyên xưng mà Lịch đại Ông Cha đã tuyên xưng
Tổ quốc Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam
Quê hương Việt Nam là của Người dân Việt Nam
Năm ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng
Năm ngàn năm sau, truyền trao thế hệ
Đất nước này, Dân tộc này đã trụ vũ Đại Nam
 
Cờ bay khói quyện
Sông núi hồn thiêng
Linh linh ứng ứng
Non nước Ba Miền
Bắc Nam Trung mà trống mà chiêng
Trung Nam Bắc mà son mà sắt
Muôn nước ra sông
Muôn sông ra biển
Biển trông về nguồn
Lựa là nước nước non non
Năm ngàn năm trước huy hoàng Việt Nam
Lựa là sắt chạm pha chàm
Năm ngàn năm nữa Việt Nam muôn đời
Việt Nam sông núi rạng ngời
Tuyên xưng bất tận tuyệt vời Việt Nam.
 
Ngày 10-12-2015
TNT Mặc Giang
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 633)
Tôi là dòng suối nhỏ Reo ca dưới mặt trời Uốn mình qua rừng vắng Lòng cuộn lá thu rơi.
(View: 1916)
Khi Phật giáo lần đầu du nhập vào Trung Quốc, những người nắm giữ quyền lực không chỉ dần tin và thực hành theo Phật giáo mà họ cũng cố gắng kiểm soát nó.
(View: 1911)
Phật giáo Tây Tạng đã trải qua những thời kỳ thăng trầm gắn với những biến cố lịch sử làm thay đổi đời sống con người và xã hội.
(View: 2941)
Hình ảnh con trâu tượng trưng cho tâm ý của chúng sinh. Mỗi người ai cũng đều có một con “trâu tâm" của riêng mình.
(View: 3361)
Đông đã qua rồi xuân ở đây Vườn xuân hoa nở nắng xuân đầy Xuân tâm rạng chiếu mầm xuân dậy Ánh nguyệt ngời soi tuệ nghiệp xây
(View: 2587)
Chúng ta đã quen với thể loại thơ Thiền sáng tác nhiều thế kỷ trước từ các ngài Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Hương Hải…
(View: 1622)
Cầu cho Nước Mỹ an lành, Hùng mạnh bác ái dẫn đầu Năm Châu, Tự Do lan tỏa địa cầu, Nhân dân hạnh phúc, yên an, thái bình...
(View: 2474)
Nơi thành Xá Vệ xưa kia Vợ chồng nhà nọ rất chi là giàu Vì cha ông họ từ lâu Chết đi để lại đời sau gia tài.
(View: 3123)
Bốn người bạn thuở xa xưa Môn sinh trường học trầm tư vùng này Cùng nhau quán tưởng hàng ngày, Một hôm cam kết từ nay thi tài
(View: 2441)
Gia đình điền chủ thời xưa Có con trai nọ mới vừa sinh ra Đẹp lòng mẹ, hài lòng cha Khi chàng khôn lớn cả nhà vui tươi.
(View: 2616)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên
(View: 2492)
Thành Xá Vệ nước Ấn xưa Có ông trưởng giả rất ư là giàu Tính tình hào hiệp từ lâu Sẵn lòng bố thí trước sau mọi nhà
(View: 2698)
Thiền sư cất túp lều tranh Một mình ẩn dật tu hành rừng sâu Thị thành xa lánh từ lâu Tâm hồn thanh thản, đạo mầu kiên trinh.
(View: 2512)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 2360)
Nắng chiều rơi rụng ven Sông. Lơ thơ tơ nắng nhuộm hồng bờ vai, Đò chiều cập bến đợi ai ? Mái chèo khắc khoải ngày dài đợi mong...!
(View: 3039)
Như Lai lẳng lặng chốn dương trần, Phóng rọi quang từ thoát khổ luân. Hóa giải nhiêu đường qua chín cõi, (**) Soi cùng khắp nẻo ứng ba thân.(*)
(View: 2935)
Từ ngày lọt lòng mẹ, Tôi biết thở một mình, Thuở bé nằm trong nôi, Tôi biết khóc gọi mẹ.
(View: 2559)
Ngày xưa ở tại nước kia Có bà goá phụ Đề Vi rất giàu Chồng thời chết đã từ lâu Lại không con cái, u sầu mãi thôi
(View: 2558)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 2527)
Thực tại được biết chắc sau này Của những gì trước đây được tưởng tượng bởi vô minh
(View: 2974)
Đêm tịnh huệ tọa thiền thu huyền mộng Giữa biển đời sóng dội gió bão giông! Hồn vũ trụ ngân vang khuya thạch động Hạt cát reo theo thế giới đại đồng...
(View: 2429)
Lái buôn tên gọi Tàu Dư Mỗi năm gần Tết thường ưa mang hàng Đi xa, đến một xóm làng Bán buôn quen biết đã hằng bao năm
(View: 5392)
Thuở xưa đức Quán Thế Âm Chọn nơi đây chốn sơn lâm tuyệt vời Mở mang Phật pháp giúp đời Đạo tràng xây dựng cho người tu tâm,
(View: 2891)
Ngày xưa ở một ngôi làng Nhiều người có của giàu sang vô cùng Ông kia giàu nhất trong vùng Có nhiều vàng bạc chứa trong nhà mình.
(View: 2314)
Ngày xưa ở một ngôi chùa Trụ trì là một thiền sư lâu đời Thầy tu từ thuở thiếu thời Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
(View: 2387)
Người ta kể chuyện ngày xưa Có người trông giống thầy tu vô cùng Cột đầu, bện tóc, hở lưng Mặc đồ rách rưới, sống vùng hoang vu
(View: 2457)
Ngày xưa ở tại nông thôn Có gia đình nọ sống luôn thuận hòa Nuôi hai bò trong trại nhà Lông màu hung đỏ, mượt mà, dịu êm
(View: 2201)
Lời quê một chút gọi là, Ân sư - hiền mẫu - sơn hà sáng soi
(View: 3024)
Xin gửi tặng độc giả xa gần hai bài thơ của nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück (1943-), vừa đoạt giải Nobel Văn chương, ngày thứ năm vừa qua, 08.10.20.
(View: 3155)
Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ, Tâm bình học ĐẠO chảy dòng THƠ. THƠ hay nguyện lớn, cần nương ĐẠO, ĐẠO cả rộng bàn, dựa ý THƠ.
(View: 2808)
Trước bàn thờ Phật trang nghiêm Đèn hay nến thắp sáng lên ánh hồng Con thầm cầu nguyện trong lòng Mong sao giác ngộ, thoát vòng u mê
(View: 2850)
Giòng sông nào đưa ta về tĩnh lặng? Cơn gió nào thổi cuốn não phiền đi? Cỏ và cây in dấu bước chân đi, Ngồi nơi đây, trú an trong tỉnh thức.
(View: 3227)
Pháp Phật viên dung vạn cõi hòa, Người trời liễu ngộ, lặng niềm ca. Tu chơn phá động qui đường chánh, Niệm ảo ghiền tham đến nẻo tà.
(View: 3090)
A Na Luật được sinh ra Ở trong vương tộc rất là nổi danh Thật thà, hoạt bát, thông minh Múa ca, âm nhạc quả tình tinh thông
(View: 5150)
Ở bên sườn núi thuở xưa Có ngôi chùa nhỏ với sư rất già Lông mày sư tựa tuyết pha Chòm râu cước trắng mượt mà đẹp thay,
(View: 4112)
Trong ngôi thiền viện thuở xưa Đứng đầu là một thiền sư lâu đời Lìa trần tuổi chín mươi hai Danh ngài viện chủ khó ai sánh cùng,
(View: 2882)
Ni cô quyết chí tu hành Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha Nên cô nhờ thợ tạc ra Một pho tượng Phật thật là uy nghi
(View: 4300)
Đọc Thơ Phật Của Thi Sĩ Tâm Tấn - Viết về tập thơ “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” của thi sĩ Tâm Tấn
(View: 2760)
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa Có hoàng tử nọ khi vừa sinh ra Tin lành tràn ngập quốc gia Vua, hoàng hậu với muôn nhà mừng vui,
(View: 4397)
Miền Nam Ấn Độ một thời Cách thành Vương Xá chỉ vài dặm thôi Quê hương đó chính là nơi Thầy Xá Lợi Phất ra đời thuở xưa,
(View: 3058)
Một chiếc nệm trắng tinh, Nếu chân bạn lấm lem. Mà bạn leo lên đó, Thì nệm cũng trở thành một tấm bùn nhơ.
(View: 3100)
Dù ta không có bạc tiền Vẫn còn bảy thứ để đem tặng người.
(View: 2991)
Khi chim còn sống trên đời Chim ăn kiến nhỏ thấy thời khó chi, Nhưng khi chim bị chết đi Kiến thời ăn nó có gì khó đâu.
(View: 2746)
Đây lời Phật dạy lâu rồi: "Ta xem chức tước, thứ ngôi trên đời Của hàng vua chúa mọi thời
(View: 3141)
Có chàng chiến sỹ thuở xưa Tìm qua thăm hỏi thiền sư một lời: "Thiên đường, địa ngục đôi nơi Thực chăng hay chỉ nói chơi đặt bày?"
(View: 2786)
Thuở xưa có một thanh niên Rất là hiếu thảo khắp miền biết danh Là con một, đã trưởng thành Nhưng chưa chịu lập gia đình với ai
(View: 2854)
Có ông lãnh chúa vùng kia Một hôm cho thuộc hạ đi triệu mời Thỉnh hai vị khách tới chơi Hai thiền sư nọ là người tiếng tăm.
(View: 3014)
Anh chàng Đại Lãng thuở xưa Có tài đô vật rất ư tuyệt vời Lại thêm sức mạnh hơn người, Khi trong nội bộ ngay nơi viện nhà
(View: 3204)
Đoàn ca kịch nọ nổi danh Kiếm ăn đi khắp tỉnh thành làng thôn Diễn tuồng ác quỷ kinh hồn Tuồng "Quỷ La Sát" luôn luôn hãi hùng
(View: 2237)
Một buổi sáng, Trời Mây trong xanh ngắt, Nắng tung tăng chào đón một ngày vui... Gió êm đưa tia nắng rộn niềm vui, Mặt Trời lên tỏa hào quang rực sáng...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều