Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Trưng Nữ Vương

Saturday, December 12, 201518:52(View: 7722)
Trưng Nữ Vương

Trưng Nữ Vương

(Sinh năm 14 sau Tây Lịch, tại đất Mê Linh
Trầm mình tuẫn tiết tại Hát Giang năm 43, Mùng 06-02-năm Quý Mão
2 Bà Trưng Trắc - Trưng Nhị cùng chưa tròn 30 tuổi)

 

- Đời đời nhớ ơn Trưng Nữ Vương

- Đời đời tôn thờ Hai Bà Trưng

- và tất cả Nữ Quân Nữ Tướng của Hai Bà:

a) Vùng Vĩnh Phúc, Phú Thọ ngày nay dựng đền thờ 35 Nữ Tướng

b) Vùng Hà Tây, Hòa Bình, Bắc Ninh thờ hơn 30 Nữ Tướng

c) Người Tày, người Nùng Việt Bắc, người Choang Quảng Tây truyền lưu nhiều truyền thuyết kỷ niệm Tổ Tiên xưa tham gia và tử trận trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà.

- Đương nhiên, không quên tất cả đấng nam nhi đã phủ phục dưới trướng Hai Bà, bởi, vì nợ nước hiến thân mình, vì thù nước phải hy sinh, sẵn sàng đứng dưới cờ, không hổ mặt mày râu.

- Dấu ấn điểm son đất nước Việt Nam ta tiên phong nam nữ bình quyền, tôn trọng pháp nước luật nước đã 2000 năm trước - ngay từ thời kỳ quân chủ xa xưa.

 

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương

Nữ kiệt anh thư của đất nước Việt Nam

Phất lên ngọn cờ đầu tiên đánh đuổi ngoại xâm

Toàn quân toàn dân nhất tề đứng dậy

Quật khởi quật cường chiến thắng vẻ vang

Thiết lập Triều ca, đóng đô tại Mê Linh

Vùng đất Phong Châu, Xưng hiệu Trưng Vương

Nữ Vương duy nhất 5000 năm lịch sử Việt Nam

Là một trong những Nữ Vương đầu tiên trên thế giới

 

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương

Nữ kiệt anh thư của đất nước Việt Nam

Hai Bà thuộc dòng dõi Vua Hùng

Tính đến nay đã hai ngàn năm

Con của Lạc tướng Mê Linh

Hai chị em sinh đôi

Chị là Trưng Trắc

Em là Trưng Nhị

Sinh ra Cha mất sớm

Mẹ là Man Thiện một mình nuôi dưỡng

Tay ẵm tay bồng tay nâng tay đỡ

Học văn học võ luyện kiếm luyện cung

 

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương

Chị là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị

Ngay từ nhỏ đã hun đúc tôi rèn luyện thần luyện khí

Lập thân lập chí nữ kiệt anh thư

Chứ không núp rèm liễu yếu đào tơ

Không cần trâm anh kẹp tóc mộng mơ

Lỡ duyên lỡ thì nổi trôi bến nước

Hai chị em hiệp tâm hẹn ước

Hai chị em hiệp ý nguyện thề

Chị mà đứng lên

Em liền tấn phát

Em mà trỗi dậy

Chị quyết ra tay

Nêu cao chí khí chờ ngày

Luyện binh rèn tướng tỏ bày sắt son

Binh đao khí giới sáng choang

Muôn người như một nức lòng đợi trông

Đợi ngày giải phóng non sông

Giải ách giải nạn đã còng tấm thân

Đợi ngày đánh đuổi Bắc xâm

Đánh tan bọn giặc gian tham bạo tàn

Cùng nhau trỗi nhịp hòa vang

Mở trang lịch sử huy hoàng Nước Nam

 

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương

Có thề nào mà không nguyện ước

Có hẹn nào mà không chờ trông

Trông sao núi trả về sông

Sông trả về biển, biển mong về nguồn

Trông sao tròn kết thành vuông

Vuông tròn một khối sắt son một thành

Muôn màu biến cả màu xanh

Màu xanh hy vọng trong thanh thái hòa

Cả nước hát bản hùng ca

Cả nước quật khởi cứu nhà Việt Nam

Cả nước quyết chống ngoại xâm

Cả nước diệt giặc đánh tan quân thù

Cả nước cùng đứng dưới cờ

Ùn ùn dưới trướng tôn thờ Nhị Trưng

 

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương

Nước Âu Lạc đã bị cái nạn đô hộ Bắc xâm

111 năm trước Tây lịch đến năm 39 sau Tây lịch

Tính ra, đã kéo dài một trăm năm mươi năm

Có nhiều cuộc nổi dậy của Nam Nhi

Nhưng nhỏ bé, đơn phương, yếu thế, bất thành

Trời nghiêng đất ngửa điêu linh

Con dân Âu Lạc nát mình trầm kha

Một thế kỷ rưỡi can qua

Muôn dân thống khổ, muôn nhà tan hoang

Bồ hòn ngậm đắng bồ hòn

Trái ấu gai góc, cái hồn nghe đau

Cái đau tràn ngập biển dâu

Cái nhục nghẹn cổ ê đầu bức xương

May nhờ Trắc Nhị Trưng Vương

Nếu không ủ mặt tư lường hồn ai

 

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương

Sinh ra tại Mê Linh

Lớn lên tại Mê Linh

Luyện binh tại Mê Linh

Xuất binh tại Mê Linh

Đóng Đô tại Mê Linh

Xưng Vương cũng tại Mê Linh

Hai Bà tuổi còn xuân

Khởi binh vào mùa xuân

Dẹp giặc không đầy năm

Giành độc lập ba năm

Chói lọi tựa vầng trăng

Mở ra truyền thống xuân

Bà Triệu chiến thắng mùa xuân (xuân 248, thắng quân Ngô)

Lý Bí chiến thắng mùa xuân (xuân 542, thắng giặc Lương)

Lập tên nước là Vạn Xuân

Ngô Quyền chiến thắng mùa xuân (xuân 939, kết thúc ngàn năm Bắc thuộc)

Lê Hoàn chiến thắng mùa xuân (xuân 981, thắng giặc Tống)

Lý Thường Kiệt cũng mùa xuân (xuân 1077, thắng giặc Tống)

Trần Hưng Đạo đại thắng mùa xuân (xuân 1288, đại thắng Nguyên Mông)

Vua Quang Trung đại thắng mùa xuân (xuân 1789, đại phá Mãn Thanh)

Xuân ơi xuân hỡi là xuân

Non sông nước Việt cùng xuân kiêu kỳ

Xuân ơi xuân đẹp xuân thì

Cùng non nước Việt khởi đi thái hòa

Xuân đi xuân đến xuân hoa

Xuân tươi xuân thắm kết tòa Vạn Xuân

 

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương

Đất Mê Linh sản sinh hai nữ kiệt

Nước Vua Hùng xuất hiện hai Nữ Vương

Thanh đan sử, sử đan thanh bất tuyệt

Lịch sử muôn đời kính kính thương thương

Hai Bà hiệu triệu tuyên ngôn

Hai Bà lưu lại tuyên ngôn vô bờ:

"Một, xin rửa sạch nước thù

Hai, xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba, kêu oan ức lòng chồng

Bốn, xin vỏn vẹn sở công lệnh này".

Chí đã tỏ bày

Lòng đã khẳng quyết

Giờ đã ra tay

Một sống hai chết

Oai phong thay bậc anh thư tuyệt thế

Lẫm liệt thay bậc nữ kiệt anh hùng

Ngàn xưa gương sáng soi chung

Ngàn sau chiếu rọi vô cùng Trưng Vương

 

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương

Chị xưng danh hiệu Trưng Vương

Em là Trưng Nhị hiệp tương cấu thành

Cỡi voi lẫm liệt hùng anh

Trống chiêng vang dội cung tên vang rền

Cùng bao Nữ tướng xuất chinh

Cùng bao Tráng kiệt tung hoành gươm đao

Mịt mờ khói lửa chiến bào

Tên bay gươm vút ào ào thét vang

Đánh cho bọn giặc hung tàn

Thất điên bát đảo, kinh hoàng liệt oanh

Đánh cho bọn giặc tan tành

Tơ hào ra bụi, tơ mành ra tro

Tô Định cút chạy có cờ

Quân binh tán loạn vắt dò khóc than

Bàn bà thứ thiệt Nước Nam

Đàn bà thứ dữ Nước Nam, lạy Bà

Không, không cần lạy chi Bà

Bọn bay phải trả sơn hà cho Ta

Không, không cần lạy riêng Ta

Bọn bay cút khỏi nước nhà Việt Nam

Không, không cầu lụy xin van

Bọn bay xéo khỏi nước Nam tức thì

Để Ta đổ quách sân si

Để Ta xây lại Kinh Kỳ Việt Nam

 

Một năm khôi phục

Kiến thiết Triều ca

Một năm chấn chỉnh

Bảo vệ sơn hà

Nữ tướng Thánh Thiên, đóng Hợp Phố, phòng mạn Bắc

Nữ tướng Đô Dương, giữ Cửu Chân, phòng mạn Nam

Nữ tướng Lê Chân, thủ An Biên, chưởng quản Nội Bộ

Nữ tướng Bát Nàn, dũng lược có thừa, chỉ huy Tiền Phương

Nữ tướng Thiều Hoa, gan dạ kiên cường, lãnh ấn Tiên Phong

Nữ tướng Phật Nguyệt, tài ba thủy lục, Đô đốc Thủy Binh

Nữ tướng Ngọc Trinh, tham mưu tổng bộ, đôn đốc Ba Quân

Em Ta, Trưng Nhị "Bình Khôi" trấn thủ Thành Đền

Còn Ta, ngự trị Kinh Đô Mê Linh

Lãnh đạo toàn nước, toàn quân, toàn dân

Một năm rưỡi, tức 18 tháng trường

Binh binh đao đao chống đỡ Hán quân Mã Viện

Một năm rưỡi, tức 18 tháng trường

Máu máu xương xương tràn ngập đỏ thắm quê hương

Hai Bà trầm mình tuẫn tiết tại dòng sông Hát Giang

Việt Nam gánh chịu Thời kỳ Thứ Hai Bắc thuộc

Sóng Hát Giang nhấp nhô xào xạc

Nước Hát Giang man mác trời mây

Hai Bà phưởng phất đó đây

Hồn bay khắp nước non này Việt Nam

Hai Bà hy hiến sắt son

Chưa ba mươi tuổi thanh xuân mất rồi

Hồn bay lên núi khóc đồi

Xuống sông khóc biển sóng nhồi đảo xa

Hồn bay dõi bóng sơn hà

Vận non vận nước cửa nhà trầm kha

Ngàn năm tưởng nhớ Hai Bà

Muôn năm tôn quý phụng thờ tiếc thương

Trưng Vương tuyệt thế Trưng Vương

Tên Người ghi khắp nẻo đường Việt Nam.

 

Ngày 12-12-2015

TNT Mặc Giang

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1399)
Người đã đến, vầng hồng dương rạng rỡ Bước nhiệm huyền bừng nở những đài sen,
(View: 1382)
Trong những bài thuyết pháp, Lục Tổ Huệ Năng nói nhiều đến thấy tánh, trí huệ Bát nhã… nhưng ngài cũng nói nhiều đến ...
(View: 2217)
Tôi là dòng suối nhỏ Reo ca dưới mặt trời Uốn mình qua rừng vắng Lòng cuộn lá thu rơi.
(View: 3065)
Khi Phật giáo lần đầu du nhập vào Trung Quốc, những người nắm giữ quyền lực không chỉ dần tin và thực hành theo Phật giáo mà họ cũng cố gắng kiểm soát nó.
(View: 3174)
Phật giáo Tây Tạng đã trải qua những thời kỳ thăng trầm gắn với những biến cố lịch sử làm thay đổi đời sống con người và xã hội.
(View: 4415)
Hình ảnh con trâu tượng trưng cho tâm ý của chúng sinh. Mỗi người ai cũng đều có một con “trâu tâm" của riêng mình.
(View: 5109)
Đông đã qua rồi xuân ở đây Vườn xuân hoa nở nắng xuân đầy Xuân tâm rạng chiếu mầm xuân dậy Ánh nguyệt ngời soi tuệ nghiệp xây
(View: 3827)
Chúng ta đã quen với thể loại thơ Thiền sáng tác nhiều thế kỷ trước từ các ngài Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Hương Hải…
(View: 2484)
Cầu cho Nước Mỹ an lành, Hùng mạnh bác ái dẫn đầu Năm Châu, Tự Do lan tỏa địa cầu, Nhân dân hạnh phúc, yên an, thái bình...
(View: 3528)
Nơi thành Xá Vệ xưa kia Vợ chồng nhà nọ rất chi là giàu Vì cha ông họ từ lâu Chết đi để lại đời sau gia tài.
(View: 4380)
Bốn người bạn thuở xa xưa Môn sinh trường học trầm tư vùng này Cùng nhau quán tưởng hàng ngày, Một hôm cam kết từ nay thi tài
(View: 3900)
Gia đình điền chủ thời xưa Có con trai nọ mới vừa sinh ra Đẹp lòng mẹ, hài lòng cha Khi chàng khôn lớn cả nhà vui tươi.
(View: 3722)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên
(View: 3621)
Thành Xá Vệ nước Ấn xưa Có ông trưởng giả rất ư là giàu Tính tình hào hiệp từ lâu Sẵn lòng bố thí trước sau mọi nhà
(View: 3893)
Thiền sư cất túp lều tranh Một mình ẩn dật tu hành rừng sâu Thị thành xa lánh từ lâu Tâm hồn thanh thản, đạo mầu kiên trinh.
(View: 3599)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 3309)
Nắng chiều rơi rụng ven Sông. Lơ thơ tơ nắng nhuộm hồng bờ vai, Đò chiều cập bến đợi ai ? Mái chèo khắc khoải ngày dài đợi mong...!
(View: 4564)
Như Lai lẳng lặng chốn dương trần, Phóng rọi quang từ thoát khổ luân. Hóa giải nhiêu đường qua chín cõi, (**) Soi cùng khắp nẻo ứng ba thân.(*)
(View: 4164)
Từ ngày lọt lòng mẹ, Tôi biết thở một mình, Thuở bé nằm trong nôi, Tôi biết khóc gọi mẹ.
(View: 3650)
Ngày xưa ở tại nước kia Có bà goá phụ Đề Vi rất giàu Chồng thời chết đã từ lâu Lại không con cái, u sầu mãi thôi
(View: 3563)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 3690)
Thực tại được biết chắc sau này Của những gì trước đây được tưởng tượng bởi vô minh
(View: 4164)
Đêm tịnh huệ tọa thiền thu huyền mộng Giữa biển đời sóng dội gió bão giông! Hồn vũ trụ ngân vang khuya thạch động Hạt cát reo theo thế giới đại đồng...
(View: 3575)
Lái buôn tên gọi Tàu Dư Mỗi năm gần Tết thường ưa mang hàng Đi xa, đến một xóm làng Bán buôn quen biết đã hằng bao năm
(View: 6697)
Thuở xưa đức Quán Thế Âm Chọn nơi đây chốn sơn lâm tuyệt vời Mở mang Phật pháp giúp đời Đạo tràng xây dựng cho người tu tâm,
(View: 4079)
Ngày xưa ở một ngôi làng Nhiều người có của giàu sang vô cùng Ông kia giàu nhất trong vùng Có nhiều vàng bạc chứa trong nhà mình.
(View: 3388)
Ngày xưa ở một ngôi chùa Trụ trì là một thiền sư lâu đời Thầy tu từ thuở thiếu thời Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
(View: 3495)
Người ta kể chuyện ngày xưa Có người trông giống thầy tu vô cùng Cột đầu, bện tóc, hở lưng Mặc đồ rách rưới, sống vùng hoang vu
(View: 3605)
Ngày xưa ở tại nông thôn Có gia đình nọ sống luôn thuận hòa Nuôi hai bò trong trại nhà Lông màu hung đỏ, mượt mà, dịu êm
(View: 3489)
Lời quê một chút gọi là, Ân sư - hiền mẫu - sơn hà sáng soi
(View: 4238)
Xin gửi tặng độc giả xa gần hai bài thơ của nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück (1943-), vừa đoạt giải Nobel Văn chương, ngày thứ năm vừa qua, 08.10.20.
(View: 4361)
Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ, Tâm bình học ĐẠO chảy dòng THƠ. THƠ hay nguyện lớn, cần nương ĐẠO, ĐẠO cả rộng bàn, dựa ý THƠ.
(View: 4391)
Trước bàn thờ Phật trang nghiêm Đèn hay nến thắp sáng lên ánh hồng Con thầm cầu nguyện trong lòng Mong sao giác ngộ, thoát vòng u mê
(View: 3741)
Giòng sông nào đưa ta về tĩnh lặng? Cơn gió nào thổi cuốn não phiền đi? Cỏ và cây in dấu bước chân đi, Ngồi nơi đây, trú an trong tỉnh thức.
(View: 4821)
Pháp Phật viên dung vạn cõi hòa, Người trời liễu ngộ, lặng niềm ca. Tu chơn phá động qui đường chánh, Niệm ảo ghiền tham đến nẻo tà.
(View: 4227)
A Na Luật được sinh ra Ở trong vương tộc rất là nổi danh Thật thà, hoạt bát, thông minh Múa ca, âm nhạc quả tình tinh thông
(View: 6656)
Ở bên sườn núi thuở xưa Có ngôi chùa nhỏ với sư rất già Lông mày sư tựa tuyết pha Chòm râu cước trắng mượt mà đẹp thay,
(View: 5424)
Trong ngôi thiền viện thuở xưa Đứng đầu là một thiền sư lâu đời Lìa trần tuổi chín mươi hai Danh ngài viện chủ khó ai sánh cùng,
(View: 4018)
Ni cô quyết chí tu hành Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha Nên cô nhờ thợ tạc ra Một pho tượng Phật thật là uy nghi
(View: 6866)
Đọc Thơ Phật Của Thi Sĩ Tâm Tấn - Viết về tập thơ “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” của thi sĩ Tâm Tấn
(View: 4012)
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa Có hoàng tử nọ khi vừa sinh ra Tin lành tràn ngập quốc gia Vua, hoàng hậu với muôn nhà mừng vui,
(View: 5579)
Miền Nam Ấn Độ một thời Cách thành Vương Xá chỉ vài dặm thôi Quê hương đó chính là nơi Thầy Xá Lợi Phất ra đời thuở xưa,
(View: 4336)
Một chiếc nệm trắng tinh, Nếu chân bạn lấm lem. Mà bạn leo lên đó, Thì nệm cũng trở thành một tấm bùn nhơ.
(View: 4260)
Dù ta không có bạc tiền Vẫn còn bảy thứ để đem tặng người.
(View: 4296)
Khi chim còn sống trên đời Chim ăn kiến nhỏ thấy thời khó chi, Nhưng khi chim bị chết đi Kiến thời ăn nó có gì khó đâu.
(View: 3846)
Đây lời Phật dạy lâu rồi: "Ta xem chức tước, thứ ngôi trên đời Của hàng vua chúa mọi thời
(View: 4355)
Có chàng chiến sỹ thuở xưa Tìm qua thăm hỏi thiền sư một lời: "Thiên đường, địa ngục đôi nơi Thực chăng hay chỉ nói chơi đặt bày?"
(View: 3872)
Thuở xưa có một thanh niên Rất là hiếu thảo khắp miền biết danh Là con một, đã trưởng thành Nhưng chưa chịu lập gia đình với ai
(View: 3968)
Có ông lãnh chúa vùng kia Một hôm cho thuộc hạ đi triệu mời Thỉnh hai vị khách tới chơi Hai thiền sư nọ là người tiếng tăm.
(View: 4375)
Anh chàng Đại Lãng thuở xưa Có tài đô vật rất ư tuyệt vời Lại thêm sức mạnh hơn người, Khi trong nội bộ ngay nơi viện nhà
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant