Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019

Wednesday, March 6, 201914:02(View: 2719)
Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019

Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ

Năm 2019
(Updated ngày 6/3/2019)

Kính mời Đại chúng tại các địa phương đến tham dự.

 

Tháng 1:

- Ngày 8: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 9: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 10: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 14: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 15: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 17: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 19-20: Khoá Tu và Thọ Bát Quan Trai tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 22: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 25-26: Thuyết giảng tại Chùa Tịnh Luật, Houston, Texas.

- Ngày 29: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 31: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

 

Tháng 2:

- Ngày 2-5: Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi ở Chùa Tịnh Tâm, Detroit, Michigan.

- Ngày 7: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 10: Hành hương Thập tự của Chùa Phật Đà, San Diego, California

- Ngày 12: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 14: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 15-17: Rằm Thượng Nguyên và Khoá Tu Bát Quan Trai tại Chùa Phận Ân, Minnesota

- Ngày 18: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 19: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 21: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 23-24: Khoá Tu và Thọ Bát Quan Trai tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 25: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 26: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 27: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California (HT Thuyết Giảng)

 

Tháng 3:

- Ngày 2-3: Khoá Tu và Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Tịnh Luật, Houston, Texas

- Ngày 4: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 5: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 7: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 9: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 11: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 12: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 14: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 18: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 19: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 21: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 23-24: Khoá Tu và Thọ Bát Quan Trai tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 25: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 26: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 28: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 30-31: Thuyết Pháp tại Chùa Bồ Đề, New Orleans, Louisiana.

 

Tháng 4:

- Ngày 1: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 2: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 3: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 6-7: Khoá Tu Học Phật Pháp tại Chùa Tịnh Tâm, Detroit, Michigan.

- Ngày 8: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 9-17: Đi Sydney, nước Úc tham dự Lễ Lạc Thành Chùa Minh Giác (TT Thích Hạnh Tri)

- Ngày 18: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 20-21: Khoá Tu và Thọ Bát Quan Trai tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 22: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 23: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 25: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 27-28: Tham dự Lễ Phật Đản chung của các Tự Viện vùng Minneapolis, Minnesota.

- Ngày 29: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 30: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

 

Tháng 5:

- Ngày 2: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 4-5: Khoá Tu Học tại Chùa Quán Thế Âm, Atlanta (NS Đồng Phúc)

- Ngày 6: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 7: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 9: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 12: Lễ Phật Đản tại Chùa Phật Ân, Minnesota

- Ngày 13: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 14: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 16: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 19: Lễ Phật Đản tại Chùa Phật Đà, Diego, California

- Ngày 21: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 23: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 26: Thuyết giảng tại Đạo tràng Phước Huệ, Heilbronn, nước Đức.

 

Tháng 6:

- Ngày 31/5 – 2/6: Khoá Tu Học Phật Pháp tại Chùa Đôn Hậu, Na Uy (Thầy Thích Viên Giác)

- Ngày 7-9: Khoá Tu Học Phật Pháp tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan (TT Thích Hạnh Bảo)

- Ngày 11: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 13: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 16-26: Khoá An Cư Kiết Hạ do Chùa Phật ĐàNhư Lai Thiền Tự đồng bảo trợ.

- Ngày 28-30: Tham dự các Đại Lễ tại Tổ Đình Viên Giác, Hannover, Đức Quốc.

 

Tháng 7:

- Ngày 6-7: Khoá Tu Học Phật Pháp tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen, nước Đức (SC Tuệ Đàm Châu)

- Ngày 13: Thuyết pháp tại vùng Kunzelsau, nước Đức

- Ngày 14: Thuyết pháp tại Đạo tràng Pháp Duyên, Stuttgart, nước Đức

- Ngày 20-21: Thuyết pháp tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, nước Đức (SC Tuệ Đàm Nghiêm)

- Ngày 23: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 24: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 25-29: Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 9, tại Newark, California (HT Thích Đổng Tuyên)

- Ngày 29: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California

- Ngày 30: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

 

Tháng 8:

- Ngày 1-4: Khoá Tu Học Phật Pháp tại Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma

- Ngày 6: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 7: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California (2 lớp)

- Ngày 8: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 11: Đại lễ Vu Lan tại Chùa Phật Đà, San Diego, California

- Ngày 13: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 14: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 15-18: Khoá An CưĐại Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Ân, Minnesota

- Ngày 20: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 21: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California (2 lớp)

- Ngày 22: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 25: Lễ Vu Lan tại Chùa Ngàn Phật, North Carolina 

- Ngày 27: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 29: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

 

Tháng 9:

- Ngày 3: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 4: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California (2 lớp)

- Ngày 5: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 10: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 12: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 17: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 18: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California (2 lớp)

- Ngày 19: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 21-22: Khoá Tu và Thọ Bát Quan Trai tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 24: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 26: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

 

Tháng 10:

- Ngày 1: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 2: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California (2 lớp)

- Ngày 3: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 5-6: Khoá Tu và Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Tịnh Luật, Houston, Texas

- Ngày 8: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 10: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 11-13: Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Thu tại Chùa Phật Ân, Minnesota

- Ngày 15: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 16: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California (2 lớp)

- Ngày 17: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 19-20: Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Ấn Quang, Portland, OR (TT Thích Ẩn Long)

- Ngày 22: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 24: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 26-27: Khoá Tu và Thọ Bát Quan Trai tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 29: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 30: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California (2 lớp)

- Ngày 31: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

 

Tháng 11:

- Ngày 2-17: Hành hương Chiêm bái Phật Tích Ấn Độ - Nepal, cúng dường Trai Tăng, làm từ thiện.

- Ngày 19: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 20: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California (2 lớp)

- Ngày 21: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 23-24: Khoá Tu và Thọ Bát Quan Trai tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 26: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 28: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

 

Tháng 12:

- Ngày 3: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 4: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California (2 lớp)

- Ngày 5: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 10: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 12: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 17: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 18: Lớp học Phật pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California (2 lớp)

- Ngày 19: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 24: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 26: Lớp học Phật pháp tại Chùa Long Sơn, San Diego, California

- Ngày 28-29: Khoá Tu và Thọ Bát Quan Trai tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California

- Ngày 31: Lớp học Phật pháp tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California
thich-hanh-tue 2019
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 5461)
Chùa Phật Đà tại 4333 30th Street San Diego, CA 92104 - Do HT Thích Nguyên Siêu trụ trì
(View: 6651)
Do GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức tại Canberra thành tựu viên mãn
(View: 15658)
Tại đạo tràng chùa Linh Thứu Berlin, mùa An Cư Kiết Đông từ ngày 05.01 đến ngày 11.01. 2015 do GHPGVNTN Âu Châu tổ chức
(View: 10953)
Từ ngày 11/12 đến ngày 14/12/2014 tại: Chùa Phật Tổ, Tu Viện Quán Âm, Tịnh Thất Hiền Như, Thiền Đường Mây Từ, Thiền Đường Ngọc Sáng, Tịnh Thất Liên Trì
(View: 12765)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển: Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc; Chư Tôn Đức gồm có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Quảng Đạo, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Đức, ĐĐ Chơn Pháp Trú, ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Minh Huệ
(View: 5726)
Được tổ chức từ Thứ Sáu ngày 24/10/2014 đến Chủ nhật 26/10/2014... Trân trọng kính mời quý Phật tử tham dự.
(View: 17930)
Do GHPGVNTN Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
(View: 6416)
Ngày Hiệp Kỵ muôn phương đều câu hội, Vượt năm châu bốn biển tụ nhau về, Nghĩa Linh Sơn cốt nhục vẹn ước thề, Tình Pháp lữ không bao giờ suy suyễn...
(View: 14139)
Được tổ chức từ ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014 (nhằm ngày M.4 và M.5 tháng 9 năm Giáp Ngọ). Địa điểm: tại Tự Viện Pháp Bảo, Úc Châu
(View: 5072)
Đại Tạng Kinh tiếng Việt là một ước mơ, cũng là một nhu cầu cấp thiết của mọi người Phật tử Việt Nam...
(View: 7172)
Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc do HT Thích Như Điển làm Phương Trượng và ĐĐ Thích Hạnh Giới trụ trì.
(View: 5222)
Chùa Phật Đà long trong tổ chức Đại lễ Vu Lan vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/8/2014. Trân trọng kính mời quý Đồng hương Phật tử tham dự.
(View: 9318)
Được Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ và Canada tổ chức, vào ngày thứ năm 6/8/2015 đến Thứ hai 10/8/2015, tại khách sạn Town and Country Resort Hotel
(View: 5309)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề đời sống xã hội của người tham dự một cách thẳng thắn và có duyên.
(View: 6347)
Thông Bạch Vu Lan PL. 2558 – 2014 của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 22800)
Thể theo giáo luật và truyền thống Phật Giáo, mùa An Cư Kiết Hạ lần 26 năm nay của GHPGVNTN Canada được tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn.
(View: 4642)
Tu Viện Quảng Đức Úc Châu tổ chức An cư Kiết Đông Kỳ 15 từ ngày 1 đến 11 tháng 7/2014
(View: 17085)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 sẽ được diễn ra tại vùng Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ do Thượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử tại Thuỵ Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức.
(View: 21094)
156 vị Tăng Ni đã về Phật Học Viện Quốc Tế từ ngày 15 để bắt đầu cho khóa An cư vào lúc 5 giờ sáng ngày mai, 16 tháng 06 năm 2014.
(View: 14992)
Quyết Nghị này gồm 10 điểm đã được toàn thể Đại Hội, đồng biểu quyết thông qua lúc 6 giờ 30 chiều ngày 16/6/2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế.
(View: 17876)
Được tổ chức tại khách sạn Town and Country Resort Hotel, San Diego, California, Hoa kỳ vào ngày 29/5/2014
(View: 13891)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel - 500 Hotel Circle North, San Diego, California 92108... HT Thích Nguyên Siêu
(View: 11459)
Khóa Tu Chùa Phật Quang - Thụy Điển từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5 năm 2014 Do HT Thích Như Điển hướng dẫn
(View: 6308)
Thời gian: từ ngày thứ năm 17.04.2014 (từ 18 giờ) đến ngày thứ hai 21.04.2014; Địa điểm: CreaVita-Galluszentrum, Hauptstrasse 180, 9658 Wildhaus (SG) Thụy Sĩ
(View: 8551)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 26 được tổ chức tại Fribourg - Thụy Sĩ từ ngày 30/6 đến ngày 10/7/2014... Giáo Hội Âu Châu
(View: 4973)
Thời gian: từ ngày 27 - 28/9/2014 (nhằm ngày 04-05/9/Giáp Ngọ), tại Tự Viện Pháp Bảo, Australia... HT Thích Bảo Lạc
(View: 7033)
Điểm lại các biến động ngoại tại và nội tại của GHPGVNTN trong 50 năm qua, có thể rút ra bài học rằng, những gì phù hợp chánh pháp, đúng Hiến Chương, ứng xử với nhau trong tương kính tương thuận thì tồn tại; ngược lại thì tiêu vong... Thích Tâm Không
(View: 6089)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 13, được tổ chức từ thứ 7 ngày 28/12/2013 đến thứ Tư ngày 1/01/2014 tại Sydney Academy Sport Centre
(View: 7201)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 13, được tổ chức từ thứ 7 ngày 28/12/2013 đến thứ Tư ngày 1/01/2014 tại Sydney Academy Sport Centre
(View: 5583)
Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 26 được tổ chức từ ngày 30/6 đến 10/7/2014 tại Tại Fribourg Thụy Sĩ... HT Thích Tánh Thiệt; HT Thích Như Điển
(View: 7460)
Khóa Tu Học Mùa Thu Tại Chùa Phật Ân Minnesota từ ngày 11 đến 13/10/2013, Trân trọng kính mời Quý Phật tử tham dự.
(View: 8986)
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Đại Giới Đàn Huyền Quang & Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Thành Lập Chùa Cổ Lâm được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2013... HT Thích Nguyên An
(View: 6730)
Như thông báo đã loan tải trước, vào lúc 10.30am ngày chủ nhật, 15-9-2013, Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Ðại Lợi-Tân Tây Lan đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm... Tịnh Tuệ
(View: 7571)
Chương Trình Phật Sự Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc năm 2014
(View: 9438)
Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV được tổ chức tại San Diego từ ngày 29/5 đến 02/6/2013... HT Thích Nguyên Siêu
(View: 6410)
Thiền sư Thích Nhất HạnhTăng đoàn gần 30 quý thầy, quý sư cô đến Bắc Mỹ hoằng pháp từ 11/8 tới 27/10/2013 ... Chúc Thiện
(View: 8106)
THEO DẤU CHÂN CÙNG TỬ - Tường thuật khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ III, San Diego, ngày 8 - 12 tháng 8 năm 2013... Diệu Trang
(View: 30078)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 3 được tổ chức Tại San Diego từ ngày 8 đến 12/8/2013
(View: 7727)
Đại lễ Tưởng Niệm 50 năm pháp nạn (1963-2013) Bồ Tát Thích Quảng Đức và Tăng Tín Đồ vị pháp vong thân ngày 23/6/2013 tại TP Santa Ana, Hoa Kỳ.
(View: 5527)
Quyết Nghị này gồm 9 điểm đã được toàn thể Đại Hội biểu quyết thông qua lúc 5 giờ 30 chiều 17/6/2013 tại Phật Học Viện Quốc Tế
(View: 5917)
Mục đích Giáo dục ở nơi nào và lúc nào cũng có mục đích làm thăng hoa cuộc sống, và chủ yếu của giáo dụctruyền đạt cho thế hệ kế thừa; Giáo Dục GĐPT cũng không ngoại lệ, qua các trại huấn luyện cũng như qua tu học.
(View: 8384)
Tài liệu Tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo của nhiều tác giả... Source: phatgiaoucchau.com
(View: 6049)
“Một hạt cát rung rinh vũ trụ, Một cánh hoa thắm cả ngàn thu, Dòng sinh hóa lúc tan, lúc tụ, Cả Thiên hà vui cuộc Viễn Du.” Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả
(View: 13805)
50 năm qua Phật Giáo chịu nhiều thăng trầm vinh nhục, nhưng không phải vậy mà 50 năm tới Phật Giáo có thể được an cư lạc nghiệp để hoằng pháp độ sinh...
(View: 8785)
Chùa Linh Thứu ở Berlin hân hoan đón tiếp phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu gồm 8 vị Tăng Ni đến từ các quốc gia như Mỹ, Úc, Na Uy, Đức...
(View: 6951)
Thông báo chương trình thuyết giảng của Đức Dalai Lama tại Dharamsala, Ấn Độ (07/2013)
(View: 5850)
Tôi đoan chắc rằng thế hệ tương lai phải do nhịp cầu trong hiện tại bắc tiếp tục, chứ chiếc cầu quá khứ không thể bắc tiếp quá khứ sang tương lai được... HT Thích Như Điển
(View: 13068)
Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn Hoằng Pháp HT Thích Như Ðiển tại Âu Châu từ ngày 27-3-2013 đến 21-05-2013
(View: 11126)
Sự kiện đặc biệt này bắt đầu từ ngày 30/11 đến 13/12/2012, tại 2 Tu viện lớn của Tây Tạng là Gaden và Drepung ở Mundgod, miền Nam Ấn Độ.
(View: 10647)
Ý kiến của CTV. Minh Thạnh, về khía cạnh văn hóa ứng xử trong một thông điệp ẩn chứa nhiều nội dung khác của một chức sắc tôn giáo nước ngoài tại nước ta.
(View: 7281)
Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012
(View: 10617)
Mỗi Phật tử theo học Phật Pháp cần phải được khuyến khích vai trò trách nhiệm của họ khi phải đương đầu với vị Pháp sư của mình về các hành vi không đạo đức của vị thầy.
(View: 7735)
Bà McNally và ông Thorson đã nhận được lệnh năm ngày để rời khỏi khóa tu.
(View: 5560)
Những đường ranh giới tôn giáo, mà một phần đáng kể hình thành từ đạo Ca tô La Mã, ở nước nào cũng có, kể cả nước ta.
(View: 5789)
Cần nhìn nhận việc cải đạo chỉ là một đe dọa nhỏ của Phật giáo. Đe dọa lớn hơn là sự phát triển tự thân của Phật giáo, đặc biệt là việc hoằng dương Phật pháp tới những người mới chỉ có tín ngưỡng...
(View: 5578)
Tôn trọng niềm tin tôn giáo của người khác chính là tôn trọng mình. Ai đem sự tôn trọng đi thì nhận lại sự tôn trọng. Đó là định luật nhân quả.
(View: 6205)
Các nhà thờ Tin Lành hỗn hợp Hàn Việt thường xuyên tổ chức truyền giảng cải đạo. Hallyu tôn giáo có được môi trường để tác động mạnh mẽ.
(View: 9495)
Những Đề Bà Đạt Đa này không phá hoại trực diện Phật giáo, không có gì đáng chê trách về tuân thủ giới luật, thậm chí cũng có trình độ, nhưng lại có tư tưởng yếm thế...
(View: 6440)
Người Phật tử chúng ta ai mà không nằm lòng câu: “văn như tư, tư như tu”, tức là khi nghe một vấn đề gì phải suy nghĩ xem có đúng đạo lý, có phù hợp bản thân...
(View: 6150)
Tập thể Cư sĩ là một tập thể rất đạo nhưng cũng rất đời, tương đối hoàn chỉnh trên cả hai mặt đạo lẫn đời.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều