Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hành Trạng Của Đại Lão HT Thích Thắng Hoan

Monday, January 29, 202418:05(View: 612)
Hành Trạng Của Đại Lão HT Thích Thắng Hoan

HT Thich Thang Hoan 1
HÀNH TRẠNG CỦA ĐẠI LÃO HÒA
-THƯỢNG THÍCH-THẮNG-HOAN

 

THÂN THẾ:

Hòa Thượng Thích-Thắng-Hoan, thế danh là Nguyễn-văn-Đồng, sanh năm Kỷ Tị (1928) tại thành phố Cần-Thơ, miền Nam Việt-Nam.

Thân phụ là ông Nguyễn-văn-Ngô, một nhà Nho và cũng là một nhạc sĩ Cổ nhạc. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn-thị-Ngô, Tỳ-kheo-ni Như Quả, thọ giới Cụ-túc năm 1968 tại Đại-giới-đàn chùa Từ Nghiêm.

Gia đình có hai anh em, người em trai thế danh là Nguyễn-thanh-Vân hiện cư ngụ tại Sàigòn.

 

THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC:

Khi Ngài vừa lên tám tuổi được cha mẹ gởi vào chùa Hội Thắng, làng Châu Điền, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cho Hòa Thượng Đắc Ngộ, huý là Tường Ninh, thế danh là Hồ-Trinh-Tường để thế phát và thọ Tam quy với Pháp danh Thắng-Hoan.

Tại chùa Hội Thắng, Ngài vừa học nội điển do Sư Phụ hết lòng truyền dạy, vừa học ngoại điển tại trường Phong Phú ở địa phương, nếp sống rau dưa đạm bạc đã nuôi chí lớn xuất trần

Năm 18 tuổi (1946), Ngài thọ Sa-Di phương trượng với Hòa Thượng Thích-Hoàn-Thông tại chùa Hội Thắng và được Hòa Thượng ban Pháp hiệu là Long Hoan, truyền thừa đời 48 Lâm Tế Chánh Tông, thế hệ 24 dòng kệ Trí Bản – Đột Không, hệ phái Tổ Sư Bích Phong. Ngài tiếp tục cuộc đời tu học tại chùa Hội Thắng cho đến năm 1950.

Cũng trong năm ấy, nhân chuyến đi thăm Sư BácHòa Thượng Thích-Thiện-Hoa tại chùa Phước Hậu Trà Ôn và trong chuyến đi nầy, Ngài được Hòa Thượng Thích-Hoàn-Thông giới thiệu đến Y-chỉ với Hòa Thượng Thích-Thiện-Hoa hiện là Đốc giáo Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang tại Chợ Lớn, Sàigòn. Nhờ hội đủ duyên lành, Ngài được chấp nhận và sau đó được nhập chúng tu học tại Phật-Học-Đường nầy. 

Để thành tựu tam Đàn-giới Pháp, chánh thức vào ngôi Tam Bảo làm Trưởng-tử của Như-Lai, năm 1953, Ngài được Hòa Thượng Y-chỉ Sư cho đăng đàn thọ Đại-giới tại Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang, Sàigòn. 

Đến năm 1957, Ngài tốt nghiệp chương trình Trung Đẳng tại Phật-Học-Đường nầy. Cuối năm 1957, Ngài được Ban Giám-đốc Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang gởi ra Phật-Học-Viện Trung-phần Nha-Trang tham học chương trình Cao Trung. 

Đến năm 1960, để hoàn tất chương trình Cao Đẳng Phật Học, Ngài trở về Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang, Sàigòn.

Đến năm 1962, Ngài tốt nghiệp Cao Đẳng Phật-học tại đây. Song song với Phật học, Ngài chú tâm đến thế học và đã tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa năm 1970 tại Đại-học Vạn Hạnh.

 

THỜI KỲ HÀNH ĐẠO:

Đầu năm 1963: Ngài làm Đốc Học tại Phật-Học-Viện Biên-Hòa kiêm giảng Sư trường Trí-Đức Biên-Hòa.

Đầu năm 1964 đến 1975:

–  Giảng sư Viện-Hóa-Đạo, Sàigòn

–  Chánh đại diện Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống- Nhất tại Quận 5 và Quận 10.

–  Tổng-vụ-Trưởng Tổng-vụ Tài Chánh GHPGVNTN

–  Giảng sư các trường Trung Học Bồ-Đề: Nguyễn-văn-Khuê, Giác Ngộ và các trường Trung Đẳng chuyên khoa Phật Học tại các chùa như: Dược Sư, Từ Nghiêm, Hoa Quang, Huê Lâm, Từ Thiền, Giác Sanh (Sàigòn), Phổ Đức, Phật Ân (Mỹ Tho).

Năm 1980: Để phục vụyểm trợ GH.PG.VN.TN dưới sự chỉ đạo của các Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ, Ngài đã mở các lớp Trung Đẳng Phật Học tại các chùa Giác Sanh, chùa Giác Ngộ, chùa Bồ-Đề Lan-Nhã. Ngoài ra, Ngài còn mở các khóa đặc biệt huấn luyện về môn Duy Thức Học cho các sinh viên trường Bách Khoa Phú Thọ và Sư Phạm Vạn Hạnh.

Năm 1982: Với ý chí tìm tự do để góp sức xây dựng phong trào Phật Giáo Hải Ngoại, Ngài đã từ giã quê hương ra nước ngoài bằng con đường vượt biên mong được cùng các pháp hữu cứu nguy pháp nạn tại quê nhà.

Năm 1983: Ngài đến định cư tại Hoa-Kỳ và trú ngụ tại Chùa Việt Nam của Hòa Thượng Thích-Mãn-Giác ở Los Angeles, Ngài được cung cử chức vụ Phó Hội Chủ, kiêm Tổng-vụ-Trưởng Tổng-vụ Hoằng Pháp Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa-Kỳ.

Năm 1984: Lãnh đạo tinh thần Chùa Việt Nam Arizona.

Năm 1985: Tổ chức Đại Hội Hoằng Pháp tại Denver, Colorado.

Năm 1988: Nhận chức vụ Giáo Thọ tại Tu viện Kim Sơnhoằng pháp tại nhiều Tiểu bang ở Hoa-Kỳ chẳng hạn như xây dựng học phái Duy Thức tại các nơi như: Santa Ana, San Jose, San Diego và Tu viện Kim Sơn v.v...

Năm 1992: Đại Hội Thống Nhất đầu tiên của GHPGVNTN tại Hoa-Kỳ được tổ chức tại San Jose và Ngài được đề cử chức vụ Phó Chủ Tịch đặc trách liên lạc các Châu.

Vận động thành lập GHPGVNTN tại Canada và được Đại Hội tấn phong lên ngôi vị Hòa Thượng tại đây, đồng thời Giáo Hội PGVNTN tại Hoa-Kỳ cũng tấn phong Ngài lên ngôi vị Hòa Thượng tại Hoa-Kỳ.

Năm 1993: Ngài về ẩn cư tại Hải Ngạn tịnh thất bên bờ biển Thái-Bình-Dương để chuyên viết sách và dịch kinh.

Năm 1996: Ngài nhận lãnh chức vụ Chủ Tịch GHPGVNTN tại Canada và giữ chức vụ này đến năm 2000. Sau khi từ nhiệm chức Chủ Tịch, Ngài giữ chức vụ Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN Canada.

Từ năm 1999 đến ngày viên tịch: Ngài nhận lãnh vai trò thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan.

Từ năm 2000 đến 2005, Ngài thường xuyên đến giảng dạy về môn Duy-Thức-Học cho các Tăng sinh tại Phật-Học-Viện Quốc-Tế, và những năm gần đây Ngài thường đến Âu Châu để giảng dạy về môn Duy-Thức-Học cho các lớp học hằng năm do GHPGVNTN Âu Châu tổ chức.

Năm 2004: Ngài nhận lãnh chức vụ Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện-Tăng-Thống Quốc Nội và Chánh-Văn-Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHN tại Hoa-Kỳ Văn Phòng II Viện-Hóa-Đạo. (VP-II-VHĐ).

Năm 2005: Ngài về ẩn dật nơi tịnh thất Viên Hạnh, toạ lạc tại thành phố Baker, thuộc Thủ Phủ Baton Rouge, Tiểu bang Louisiana, trong một khuôn viên vắng vẻ thanh lịch có tên là Tiểu Hồ (Little Lake).

Năm 2008: Ngày 12 tháng 1-DL, GHPGVNTN Hoa-Kỳ được thành lập, Ngài được Đại-Hội suy cử làm Chánh-Văn-Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm.

Ngày 28 tháng 12 DL, Ngài được cung thỉnh vào Hội Đồng Chứng Minh của Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu.

Vào cuối năm 2008: Vì nhu cầu Phật sự của Giáo Hội, Ngài di chuyển về Tiểu bang California, trụ tại Thủ Phủ Sacramento. 

Năm 2013: Nhân Ngày-Về-Nguồn lần thứ 7 tại Chùa Cổ Lâm (Seattle) Ngài được suy cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Hải Ngoại.

Từ năm 2008 đến năm 2013: Ngài đã chu toàn tốt đẹp trong ba chức vụ được giao phó. Mặc dù tuổi hạc đã cao, Ngài vẫn tỏ ra sáng suốt, minh mẫn trong mọi Phật sự quan trọng mà Giáo Hội giao phó cho đến ngày nay.

Tháng 02 năm 2023, Ngài được chư Trưởng lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cung thỉnh lên ngôi vị Tăng Trưởng, là ngôi vị lãnh đạo cao nhất, biểu tượng tinh thần thanh tịnh hòa hiệp Tăng-già của Phật Giáo Việt Nam hiện nay.

Đại lão Hòa Thượng Thích-Thắng-Hoan tự Long Hoan truyền thừa đời 48 Lâm Tế Chánh Tông, thế hệ 24 dòng kệ Trí Bản – Đột Không, hệ phái Tổ Sư Bích Phong, hiệu Duy Thức Đại Sư, biệt xuất một bài kệ:

Long Chủng Tâm Nguyên Tại

Huệ Nhựt Đạt Dung Thông

Thường Trụ Như-Lai Tánh

Tùy Thuận ng Hóa Thân

Hàm Linh Năng Đắc Độ

Pháp Diễn Diệu Ngôn

Giải Minh Phi Nhị Đạo

Tức Liễu Ngộ Chơn Không.

 

Bài kệ truyền cho đệ tử:

Chủng tánh Bồ-đề sẳn ở tâm

Niết-bàn giác ngạn khắc ghi lòng

Sáng soi trí tuệ khơi nguồn thể

Biển giác Chân-như hiển lộ trong.

 

Vào ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão, 25 tháng 01 năm 2024, vào lúc 6 giờ 50 sáng, Ngài an nhiên thị tịch trong giấc ngủ cát tường, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.

Bao nhiêu năm hoạt động cho Giáo Hội tại quê nhà và trên ba mươi năm bôn ba nơi hải ngoại, Hòa Thượng luôn hướng đời mình theo con đường duy nhấtHoằng Pháp Độ Sanh, đem giáo lý Phật Đà chia xẻ với đồng bào Phật tử, cả đến những thành phố xa xôi của các tiểu bang nhỏ bé. 

Cuộc đời của Ngài hiến thân cho Đạo pháp với hạnh Bồ-Tát: “Đạo cần ta đến, chúng sanh cần ta đi không nệ gian lao, không từ khó nhọc”. Ngài ra đi nhưng pháp âmgương sáng của Ngài vẫn luôn soi rọi trên lộ trình tu tập của hàng hậu học nhiều thế hệ tương lai.

 

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Trí Bản Đột Không Pháp Phái Đệ Nhị Thập Tứ Thế, Việt Nam Thống Nhất Giáo Hội, Tăng Thống Viện – Trung Ương Giáo Phẩm Hội Đồng Tăng Trưởng, húy thượng THẮNG hạ HOAN, hiệu LONG HOAN, Trưởng lão Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.

 

Môn đồ Pháp quyến phụng soạn.

 

 

PHỤ ĐÍNH (không đọc trong Tang lễ):

 

Những Tác Phẩm Trước Tác Và Dịch Thuật:

A.- Tác Phẩm Trước Tác:

* Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức – Ban Scan DOC PDF

Thờ CúngLễ Bái – DOC PDF

Bát Thức Quy Củ Tụng – DOC PDF

* Khảo Nghiệm Duy Thức Học (quyển I DOC PDF quyển II – DOC PDF Ban Scan DOC PDF)

* Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa – DOC PDF

* Yếu Điểm Duy Thức – DOC PDF

* Những Đặc Điểm Của Văn Học Phật Giáo Trong Văn Học Việt Nam – DOC PDF

* Tư Tưởng Phật Giáo Trong Thi Văn Khuông ViệtPháp Thuận – DOC PDF LINK

* Con Người Sanh Ra Từ Đâu – DOC PDF

* Nghĩa Lý Tụng Niệm – DOC PDF

* Những Điều Kiện Căn Bản Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình Theo Tinh Thần Phật Giáo – DOC PDF LINK

* Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia – DOC PDF LINK

* Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Thiện Hoa – DOC PDF LINK

* Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức – DOC PDF LINK

* Nguyên Tắc Để Được Thành Phật – DOC PDF LINK

* Đức Phật Nhà Đại Cách Mạng – DOC PDF LINK

* Nhận Thức Về Thiền Học – DOC PDF LINK

* Sự Hiểu Lầm Vô Ngã Của Phật Giáo – DOC PDF

* Nhân Chứng Pháp Nạn 1963 (16.8.2019) – DOC PDF LINK

* Quan Niệm Thế Giới Địa Ngục (24.09.2019) – DOC PDF LINK

* Nhận Thức Sai Lầm – DOC PDF LINK

* Cảm Nhận Đản Sanh – DOC PDF LINK

B.- Tác Phẩm Dịch Thuật:

Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học – DOC PDF

* Quan Niệm Sử Học Của Duy Thức – DOC PDF

* Ban Phu – DOC PDF LINK

* Quan Niệm Triết Học Của Duy Thức – DOC PDF LINK

* Máy Điện Tử Và Duy Thức – DOC PDF LINK

* Nhân Duyên Không Tánh – DOC PDF LINK

* Quán Như Mộng – DOC PDF LINK

* Sắc Tức Là Không – DOC PDF LINK

* Quán Tương Đối Sắc Không – DOC PDF LINK

* Ý Nghĩa Phật Pháp Tăng Tam Bảo – DOC PDF LINK

* Nghiên Cứu Thức Thứ Tám – DOC PDF LINK

* Duy Thức Đơn Giản – DOC PDF LINK

* Lược Thuật Không Sanh Không Diệt – DOC PDF LINK

* Không Thường Cũng Không Đoạn – DOC PDF LINK

* Thế Gian Của Giả Tướng – DOC PDF LINK

* Bất Khả Thuyết Dùng Tâm Sai Lầm – DOC PDF LINK

* Biện Trung Biện Luận Tụng Thích – DOC PDF LINK

* Phật PhápTương Đối Luận – DOC PDF LINK

* Tân Đích Duy Thức Luận – DOC PDF LINK

* Happyness - Family - Build - Up – DOC PDF LINK

* Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình – DOC PDF LINK

* Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Nghĩa Pháp – DOC PDF LINK

* Duy Thức Tam Thập Tụng – DOC PDF LINK

* Khéo Dùng Cái Tâm – DOC PDF LINK

* Phật Pháp Cùng Khoa Học – DOC PDF LINK

Phật Giáo Và Nhân Sanh – DOC PDF LINK

Học Phật Văn Tập – DOC PDF LINK

Nhiếp Đại Thừa Luận – DOC PDF LINK

* Đại Cương Duy Thức Quán – DOC PDF LINK

Phật Pháp Đàm Luận Chọn Lựa – DOC PDF LINK

* Ba Lớp Quán Pháp Giới – DOC PDF LINK

* Luận Về Pháp Tướng Nhất Định – DOC PDF LINK

 

Những Áng Thơ Thiền

* Thắng Hoan Thi Tập – DOC PDF AUDIO LINK

* Những Vần Thơ Đạo – DOC PDF LINK

Trang Đoc và Ngâm

Trang Video

 

http://thichthanghoan.com/

Các bài được đăng trong các trang Web:

https://thuvienhoasen.org/author/post/833/1/thich-thang-hoan

https://hoavouu.com/author/post/88/1/ht-thich-thang-hoan

https://quangduc.com/author/about/7029/ht-thich-thang-hoan

https://tangthuphathoc.net/tu-khoa/thich-thang-hoan/

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2629)
Diện tích điện Phật thay vì 20ft x 20ft nay được mở rộng lên đến 24ft x 64ft = 1,536 sqft và có 2 tầng mái để che phủ cả 3 tượng Phật, Đức Phật Thích Ca ở giữa, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền ở 2 bên.
(View: 1749)
Từ thứ 2, ngày 10/6/2024 đến thứ 2, ngày 17/6/2024 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, CA
(View: 2391)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thắng Hạ Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Kiều Đàm, số 1129 S. Newhope Street, Santa Ana, CA 92704 vào lúc 06:50 sáng thứ năm ngày 25 thang 01 năm 2024 (nhằm ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão).
(View: 1390)
Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 1639)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 2821)
Thông Báo Tặng Quà Tết 2024 cho người khiếm thị, người nghèo. Mỗi phần trị giá $20; Gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1kg đường.
(View: 1790)
Một năm qua, năm 2023, Ban Truyền Bá Giáo Lý Hoa Kỳ đã tổ chức bốn Khóa Tu theo từng mùa...
(View: 1952)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 4327)
Dự trù tổng cộng kinh phí là $40,000 chỉ để mua vật liệu cho 2 lầu chuông trống và $23,000 cho 18 bậc tam cấp.
(View: 2343)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 1986)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 4382)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 1944)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 4857)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2889)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 5661)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 3916)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 3336)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 1482)
Dự kiến 400 phần, mỗi phần gồm có: 10 quyển tập, 1 ba lô tiểu học, 3 cây viết, 1 cục gôm, 1 cây thước, 1 đôi dép, 1 bình đựng nước uống (500ml), 20,000vnđ bánh kẹo. Tương đương 10$. Số tiền cần là 4,000$
(View: 3640)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 3852)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 3574)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 1501)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 2301)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 2683)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 2585)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 4159)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 4380)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 9013)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 3359)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 3958)
Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527
(View: 3205)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 2407)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 2956)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 5334)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 4807)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 2731)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 8906)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 2799)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 5043)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 2595)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 2566)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 4539)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 2581)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 3959)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 4745)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 3734)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 2791)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 3267)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 4245)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 3197)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 2434)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 6006)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 5611)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 7783)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 4458)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 3227)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 2635)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 3253)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 7305)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant