Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,279,754
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ

Friday, September 10, 201000:00(View: 5333)
Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ

CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ

 Pháp sư: HT. TỊNH KHÔNG
__________________________________________________________
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ