Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,186,283

Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ

Friday, September 10, 201000:00(View: 6287)
Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ

CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ

 Pháp sư: HT. TỊNH KHÔNG
__________________________________________________________
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ