Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,305,820
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

Sunday, September 5, 201000:00(View: 6437)
Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN

CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải
Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ