Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,302,314
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Cắt Đức Tham Muốn

Sunday, September 19, 201000:00(View: 7047)
Cắt Đức Tham Muốn

lamazopa
CẮT ĐỨT THAM MUỐN

Nguyên tác:“The Door to Satisfaction - The Heart Advice of a Tibetan Buddhist Master”
by Lama Thubten Zopa Rinpoche - Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Ít tham muốn có nghĩa là ít đau khổ

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ