Đường Vào Kalachakra

Monday, November 1, 201000:00(View: 6134)
Đường Vào KalachakraĐƯỜNG VÀO KALACHAKRA
Đại Sư Jhado Rinpoche
Nguyên bản Anh ngữ: Introduction to Kalachakra
Jhado Rinpoche thuyết giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng , Ấn Độ, 01/2002
http://kalachakranet.org/teachings/comJR02d.zip
http://kalachakranet.org/teachings/qaJRo2d.zip
English Version © Jhado Tulku Rinpoche
Vietnamese Version © Hồng Như Thubten Munsel 2008

giaophapthoiluan-02

Bài giảng dành cho đại chúng,
không cần nhận pháp quán đảnh
Kalachakra vẫn có thể đọc.
Nhưng không thể hành trì nếu
chưa nhận pháp quán đảnh
Kalachakra từ bậc đạo sư truyền
thừa chân chính.

Mục Lục
Lời Dịch Giả
Phần 1. Bài giảng
Tóm lược đại ý
1. Đặc điểm của Phật Giáo
2. Đặc điểm của Đại thừa
3. Đặc điểm của Kim cang thừa
4. Đặc điểm của Mật tông tối thượng du già
5. Đặc điểm của mật pháp Kalachakra
6. Pháp Quán Đảnh Kalachakra
Phần 2 : Hỏi Đáp

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG PDP (716kb)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ