Động Lực Của Ta Là Để Dành Cho Những Người Hy Vọng Nơi Chúng Ta

Thursday, September 30, 201000:00(View: 4773)
Động Lực Của Ta Là Để Dành Cho Những Người Hy Vọng Nơi Chúng Ta
ĐỘNG LỰC CỦA TA LÀ ĐỂ DÀNH CHO
NHỮNG NGƯỜI HY VỌNG NƠI CHÚNG TA

Bài giảng của Jetsunma Ahkon Lhamo
Việt Dịch: Thanh Liên
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ