Hướng Dẫn Vào Thiền Định Shamatha

Wednesday, October 13, 201000:00(View: 4671)
Hướng Dẫn Vào Thiền Định Shamatha

HƯỚNG DẪN VÀO THIỀN ĐỊNH SHAMATHA
(THIỀN ĐỊNH TĨNH LẶNG)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ