Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,782,828
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Bất Nhị

Sunday, May 29, 201100:00(View: 100163)
Bất Nhị


 
Bất Nhị
Thơ: Thích Viên Lý; nhạc:
Mộng Lan
Trình bày:
Trọng Nghĩa
Trích từ Album Nhiệm mầu từng hạt nắng rơi


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ